صفحه اصلی | eslah | مقالات | افزایش مشکلات مهاجران افغان در پاکستان

افزایش مشکلات مهاجران افغان در پاکستان

اندازه حروف Decrease font Enlarge font

اخیراَ دولت پاکستان برای افغان های مهاجر در این کشور یک ماه فرصت داد که پاکستان را ترک کنند و به کشور شان برگردند. این مهلت با ختم ماه جنوری سال جاری پایان می یابد. ضرب الاجل یاد شده التبه شامل آن تعداد مهاجرانی می شود که مدارک قانونی اقامت در پاکستان را ندارند.آمارها بیانگر این است که در حال حاضر علاوه بر بیش از یک میلیون تن مهاجر قانونی،

بیش از ششصد هزار تن شهروندان افغانستان به گونۀ غیر قانونی در پاکستان زنده گی می کنند و پیش ازین دولت پاکستان با دولت افغانستان وسازمان ملل تفاهمنامه ای را به امضا رسانیده بود مبنی بر اینکه این تعداد از افغان های مهاجر ثبت وراجستر شده وکارت های اقامت موقت دریافت کنند. اما ظاهراَ دولت پاکستان حاضر نیست تا این تعداد شهروندان افغانستان را ثبت وراجستر نموده و برای شان اسناد اقامت بدهد.

    این موضوع شرایط دشواری را برای مهاجران افغانی در پاکستان به وجود آورده است. پس از اعلام این ضرب الاجل، افغان های مهاجر در یک حالت بلا تکلیفی قرار گرفته وزنده گی شان شدیداَ بی ثبات شده و آنان میان ماندن ورفتن سرگردان گردیده اند. آنان  در حال حاضر قادر به انجام معاملات وحتا کار وبار نه می باشند. آنعده از افغان های مهاجر که دارای املاک و جایداد اند و یا املاک وجایدادهایی را به کرایه و اجاره گرفته اند، در حال حاضر نمی توانند راجع به آن تصمیم بگیرند. اصلاَ نمی دانند چه کنند؟  ازین گذشته تعداد بیشتری از این افغانها بنا به آنچه که در حال حاضر هیچ زمینۀ وامکاناتی برای زنده گی در افغانستان ندارند از اخراج شدن اجباری شدیدا هراس دارند. چون این مهاجران فکر می کنند، هر گاه به افغانستان برگشت داده شوند، دچار مشکلات وچالش های فراوانی خواهند شد. فصل سرما، نداشتن سر پناه، بیکاری،  ناداری وفقر و، از جملۀ این مشکلات است.  نهادهای مسئول واز جمله وزارت امور مهاجران وعودت کننده گان با آنکه گفته اند که از پذیرش مهاجران بازگشت داده شده ابایی ندارند و از بازگشت شهروندان کشور به سرزمین مادری شان استقبال میکنند، اماگفته اند که در حال حاضر دولت افغانستان، توان وآماده گی های لازم برای پذیرش این مهاجران را ندارد.

    نماینده شورای اجرایی مهاجران افغانستان در پاکستان به رسانه ها گفته: از مدت زمانی تعیین شده(پایان ماه جنوری) صرف بیست روز باقی مانده واین به هیچ صورت برای عودت ششصد هزار نفر مهاجر افغان کافی نمی باشد  واین تعداد مهاجران هرگز نخواهد توانست که در این مدت زمانی بدون دشواری ومشکلات به کشور خود برگردند و نه امکانات لازم ترانسپورتی و مسافرتی که بتواند ششصد هزار تن را همراه با اساسیه ووسایل زنده گی شان از پاکستان به افغانستان برگرداند در اختیار نیست. وی از دولت پاکستان خواسته تا این مدت را تمدید کند. اوگفته که باید بازگشت این مهاجران داوطلبانه باشد.

برخورد سیاسی پاکستان با موضوع مهاجرت:  دولت افغانستان اما گفته که تصمیم عدم تمدید زمان اقامت مهاجران افغان وتعیین ضرب الاجل برای بازگشت آنان از برخورد سیاسی دولت پاکستان ناشی می شود. سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجران وعودت کننده گان دو روز پیش که در مراسم بزرگداشت از هفته ی قانون اساسی در این وزارت سخن می گفت، دولت پاکستان را متهم به این کرد که موضوع مهاجران را سیاسی میکند. آقای بلخی از توافقی یاد کرد که به قول او سال گذشته میان دولت های افغانستان وپاکستان و سازمان ملل متحد به امضا رسیده و برابر با آن دولت پاکستان تعهد سپرده بود، موضوع مهاجران افغان را جدا از مسایل سیاسی وامنیتی بررسی میکند. اما به گفتۀ او حالا دیده می شود که پاکستان به این توافقش چندان پابند نیست. آقای بلخی گفت که: طبق توافقنامه ها و تعهدهای قبلی، پاکستان باید از سیاسی کردن موضوع مهاجران جلوگیری کند.    برخی تحلیل ها وجود دارد که دولت پاکستان در خصوص موضوع مهاجران افغانی در این کشور به گونۀ عکس العملی و واکنشی برخورد می کند. بر اساس این تحلیل ها، دولت پاکستان پس از آن از ثبت نام و راجستریشن مهاجران بی مدرک افغانی در این کشور واقدام به تعیین ضرب الاجل برای بازگشت آن ها از پاکستان نمود که ایالات متحده امریکا ازین کشور خواست تا در برابر گروه های تروریستی اقدام واضح کند و از تقسیم گروه های تروریستی به خوب وبد پرهیز نماید و تهدید کرد که اگر دولت پاکستان همچنان به سیاست دوپهلو و برخورد دوگانه ادامه داده و صادقانه باجامعه بین المللی همکاری نکند، ممکن است با واکنش شدید جامعه بین المللی مواجه شود. دونالد ترامپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، به ادامۀ آنچه که در راهبرد جدید واشنگتن در قبال افغانستان و جنوب آسیا به آدرس پاکستان گفته شده بود، در نخستین تویت خود در سال 2018 میلادی بار دیگر موضع سختی در قبال پاکستان اتخاذ کرده واز احتمال قطع کمک ها و همچنان اتخاذ تدابیر سخت تلافی جویانه در صورتی که پاکستان آماده همکاری صادقانه با جامعه جهانی در امر مبارزه با هراس افگنی نباشد، خبر داد. ترامپ نوشته که پاکستان در این همه سال 33 میلیارد دالر را از ایالات متحده دریافت داشته، در حالی که کوچکترین گامی را در زمینه آنچه که از آن کشور انتظار میرفت انجام نداده و نوشته بود که پاکستان ایالات متحده امریکا را « احمق» و « ساده لوح» فکر میکرده است.

   این موضع گیری رییس جمهور ترامپ که واکنش های مشابهی را از سوی سایر مقامات در واشنگتن وحتا در میان کشور های غربی عضو سازمان اتلانتیک شمالی (ناتو) در پی داشت، واکنش و عکس العمل شدید مقامات در اسلام آباد را سبب گردید. باور ها بر این است که تمدید نکردن میعاد زمانی اقامت این مهاجران و سر باز زدن از ثبت نام آنان، تعیین ضرب الاجل برای بیرون رفتن مهاجران افغانی ازین کشور و بازگشت به افغانستان، جزو همین واکنش های دولتمداران پاکستان پس از سختگیری ایالات متحده امریکا بر این کشور می باشد. زیرا دولت پاکستان فکر میکند این دولت افغانستان است که با مطرح کردن حمایت دولت پاکستان از گروه های تروریستی واز جمله طالبان وشبکۀ حقانی در محافل بین  المللی سبب این فشار ها بر این کشور شده است.  پاکستان همیشه از موضوع مهاجران افغان در این کشور و همچنان نیاز افغانستان به راه های این کشور در امر بازرگانی وترانزیت استفاده سیاسی برده وهر زمان که در زمینه سیاست با افغانستان مشکل پیدا کرده، در زمینه مهاجرت وراه وترانزیت اقدامات سختگیرانه ای را روی دست گرفته است.

پاکستان به توافقنامه ها پابند بماند:    مقامات در دولت افغانستان به رسانه ها گفته اند که بازگشت عزتمندانه و با آبروی مهاجران افغانستان به کشور از جملۀ سیاست های استراتیژیک و بنیادی دولت  افغانستان است. اما این بازگشت همانگونه که گفته شده داوطلبانه، مصئون و تدریجی باید باشد. بر اساس اظهارات این مقامات، تفاهمنامه های که دولت افغانستان با کمیشنری ملل متحد در امور مهاجران وپناهنده گان ودولت های مهاجر پذیر واز جمله همسایه های کشور، مانند پاکستان و جمهوری اسلامی ایران به امضا رسانیده، حکم میکند که هریک ازین کشور ها از اخراج مهاجران بدون هماهنگی با دولت افغانستان وکمیشنری ملل متحد در امور پناهنده گان باید بپرهیزند.  این کشور ها بر اساس تعهدی که سپرده اند نباید مهاجران را از کشور های شان به گونه اجباری اخراج کنند.  وزارت امور مهاجران و عودت کننده گان گفته که آنان تلاش دارند تا با دولت پاکستان صحبت کنند که مدت زمانی حضور واقامت مهاجران در این کشور را تمدید کند و در زمینه اخراج اجباری مهاجران افغان اقدام یکجانبه نکند. مقامات در این وزارت اظهار امیدواری کرده که دولت پاکستان ازین ضرب  الاجل دست برداشته وتا زمانی که دولت ا فغانستان بتواند زمینه ها وامکانات پذیرایی این مهاجران را تامین کرده بتواند، مهاجران افغان را ازین کشور اخراج نکند. آقای عالمی بلخی در همان محفل یادشده گفته که: کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران هیچگاه با تصمیم پاکستان مبنی بر اخراج اجباری مهاجران افغانی ازین کشور موافقه نخواهد کرد. اوگفت که: در حال حاضر روند نام نویسی مهاجران بدون مدرک در پاکستان متوقف نشده است وتاکید کرد که: « این نشان میدهد که پاکستان در قبال مهاجران افغان تصمیم مناسبی اتخاذ خواهد کرد.»

عنابی

 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha