صفحه اصلی | anis | صفحه ویژه | اداره و مدیریت

اداره و مدیریت

سرحددار و کمیسار

یک مقام مسئول دولتـی است که وظایف سرحـد داری را در یک ساحۀ معینه سرحدانجام میدهد. در هر منطقۀ سرحـدی بنابر وسعت و اهمیت منطقه با در نظرداشت قرار داد‏های سرحـدی با موافقۀ کشور همجوار یک نفر افسر بنام کمیسار و سرحددار منطـقۀ سرحدی تعیین و وظایف مربوط به سرحد را انجام میدهد. ... ادامه

صنعت عسکری

تعریف صنعت عسکری : عبارت از صنعتیست که از قوانین ، اصول و پرنسیب های احضار ، ترتیب و تنظیم و اجرای مجادله مسلحانه بحث می کند. ... ادامه

عبور قانونی از سرحد یک دولت

تتبع و نگارش پوهنمل سمونوال کرام الدین شجاع ... ادامه

جزا وجرم شناسی

مولوی دین محمد عظیمی بخش پنجم ... ادامه

جزا وجرم شناسی

مولوی دین محمد عظیمی بخش چهارم ... ادامه

جزا وجرم شناسی

مولوی دین محمد عظیمی بخش سوم ... ادامه

پوهاند قدرت الله اعظمی منابع و شیوه های شناخت در قانون اساسی

تتبع ونگارش: دیگرآن که آیین نامه ها با لایحه ای وظایف داخلی مجالس که مشتمل به سازماندهی مذاکرات و تصمیم گیری ها می باشند و از نحوه تشکیل مجلس، تعیین هیئت اداری، کتگوری نمایندگان به شعب، تعداد کمیسیون ها با وظایف آنها، حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری و نحوه اخذ آراء و نظایر آن سخن می گویند. دیگر جزئیات اسناد و مدارک رسمی و قابل ملاحظة می باشند که حقوق دانان اساسی حقوق افراد ناگزیر از مراجعه به آنها است، تا به آن رسیدگی صورت گیرد. ... ادامه

منابع و شیوه های شناخت در قانون اساسی

از آنجا که حقوق اساسی، به علت سرشت دوگانه حقوقی و سیاسی اش، حاوی حوزه بررسی گسترده ای می باشد. با دست رسی به کلیه هنجارها و قواعد آن، جز کاربرد، منابع و روش های حقوقی به ابزارها وسایل پژوهش علوم اجتماعی ممکن نخواهد بود. البته تلفیق این روشها، در دوره که فقط به تعبیر و تغییر لفظی متون اکتفا می گردید چندان منشأ و محلی از اعراب هم نداشت. ... ادامه

عوامل فساد اداری در افغانستان

پدیدۀ فساد جزء از حیات انسان‎ها بوده و با انواع گونه‎گون مراحل فرود و فراز را طی نموده است و هم‎چنان تابع شرایط ویژه‎یی هر کشور و جامعه می‎باشد، اما این چنین فساد اداری که در ادارات دولت فعلی افغانستان به صورت نهایت خطرناک وجود دارد. در هیچ یک از ادوار گذشته وجود نداشته است که حتا بدبختانه افغانستان در جهان از نگاه فساد اداری مقام دوم را به خود کسب کرده است. ... ادامه

ارزیابی برخی توجیهات و نقد های دموکراسی

بخش سوم تتبع ونگارش: پوهاند قدرت الله «اعظمی» ... ادامه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next مجموعه نتایج: 85 | نمایش: 1 - 10