صفحه اصلی | anis | صفحه ویژه | حقوق بشر

حقوق بشر

داکتر کمال سادات: قاچاق انسان جرم علیه کرامت انسانی است

به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم درمورد خطرات، چالش ها و نگرانی های حمایوی پیرامون قاچاق انسان درافغانستان روزچهارشنبه گردهمایی درتالار بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ به ابتکارموسسه انکشاف سریع راه اندازی شد. ... ادامه

محوخشونت علیه زنان و موادمخدر مسئولیت هرفردکشور،بیان شد

نشستی زیرعنوان مشارکت نهادهای جامعه مدنی و زنان درراستای محو موادمخدر و خشونت علیه زنان دیروز درکابل برگزارشد. ... ادامه

نشست تعقیبی گفتمان حقوق بشری اتحادیه اروپا و دولت افغانستان برگزار شد

به همکاری ریاست حقوق بشر و امور بین المللی زنان وزارت امور خارجه و اتحادیه اروپا، نشست پیگیری گفتمان حقوق بشری اتحادیه اروپا و دولت افغانستان میان نمایندگان اتحادیه اروپا در افغانستان و دولت افغانستان، در مقر اتحادیه اروپا در کابل برگزار گردید. ... ادامه

تدوير جلسه کمیته آگاهی عامه کمیسیون عالی مبارزه علیه انسان

جلسه کمیته آگاهی عامه کمیسیون عالی مبارزه علیه جرایم قاچاق انسان ديروز به ریاست پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس آن کمیته برگزار شد. ... ادامه

در نشست گروه کاری جلوگیری از قاچاق انسان ، طرح فعالیت ها ترتیب شد

جلسه گروه کاری آگاهی دهی عامه به هدف جلوگیری از قاچاق انسان ديروز از سوی معینیت امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. ... ادامه

کمیسیون حقوق بشر: ارقام ازدواج درمیان اطفال بالا رفته است

کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش ازدواج اطفال نگرانی کرده است. ... ادامه

دومین گفتمان حقوق بشر افغانستان – اتحادیه اروپا برگزار شد

دومین گفتمان حقوق بشر جمهوری اسلامی افغانستان و اتحادیه اروپا در مقر وزارت امور خارجه برگزار گردید. ... ادامه

مشارکت سیاسی زنان یک گام ارزنده است

یافته های تحقیق پیرامون گذار از نمایندگی نمادین در سیاست گذار افغانستان دیروز درکابل ارائه شد. ... ادامه

دیدار اعضای کمیته مثبت 25 فیصد با معاون دوم رئیس جمهور

اعضای کمیته مثبت 25 فیصد که متشکل از زنان و دختران فعال درعرصه حقوق زنان است، قبل ازظهر دیروز با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور دیدار کرده و درمورد طرح و برنامه های کاری آن کمیته در راستای تأمین حقوق زنان به معاون رئیس جمهور معلومات دادند. ... ادامه

بزرگداشت از روز بین المللی زن و رونمایی مجلة زنان ژورنالیست

انجمن اجتماعی زنان ژورنالیست ديروز از روز بین ا لمللی زن تجلیل کرد. ... ادامه

1 2 3 4 next مجموعه نتایج: 34 | نمایش: 1 - 10