صفحه اصلی | anis | صفحه ویژه | حقوق بشر

حقوق بشر

نشست گروه کاری اختصاصی در مورد حقوق بشر، حکومتداری خوب و مهاجرت برگزار شد

اولین نشست گروه کاری اختصاصی در مورد حقوق بشر، حکومتداری خوب و مهاجرت امروز با اشتراک رولا بی بی گل غنی خانم اول کشور، در وزارت امور خارجه برگزار شد. ... ادامه

فراخوان کمک ۴۳۰ میلیون دالری برای کمک به آسیب‌دیده‌گان

ادارۀ هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد و حکومت افغانستان، دیروز در قصر سپیدار برای دسترسی آسیب‌دیده‌گان به کمک‌های بشری در سال ۲۰۱۸، فراخوان کمک ۴۳۰ میلیون دالری دادند. ... ادامه

فاضل سانچارکی: وزارت اطلاعات وفرهنگ در زمینة مبارزه با قاچاق انسان همکاری می‌کند

فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز تفاهمنامه همکاری را با مسول برنامه های موسسه امداد و انکشاف سریع امضای کرد. ... ادامه

کمیسیون عالی مبارزه علیه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران جلسه کرد

جلسه کمیسیون عالی مبارزه علیه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران دیروز در وزارت عدلیه برگزار شد. ... ادامه

پوهنيار مصطفوي: سازمان بین‎المللی مهاجرت حکومت افغانستان را در عرصه مبارزه علیه قاچاق انسان بیشترازیک دهه بدین سو حمایت مینماید

جلسه کمیته تخنیکی کمیسیون مبارزه علیه قاچاق انسان به ریاست پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مالی، اداری و گردشگری وزارت اطلاعات وفرهنگ، دیروزدرکابل برگزار گردید. ... ادامه

جنگ‌های قندوز، زنان این ولایت را خانه‌نشین کرده است

زنان فعال قندوزی که تا قبل از سقوط شهرشان به دست طالبان با همه توان‌شان برای تثبیت جایگاه زنان در جامعه مبارزه می کردند امروز آرزوهای خود را برباد رفته می ببیند و خانه نشین شده اند. ... ادامه

هفتادمین جلسة کمیسیون عالی منع خشونت برگزار شد

هفتادمین جلسه کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن روز چهارشنبه در وزارت امور زنان با حضور پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزار شد. ... ادامه

داکتر کمال سادات: قاچاق انسان جرم علیه کرامت انسانی است

به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم درمورد خطرات، چالش ها و نگرانی های حمایوی پیرامون قاچاق انسان درافغانستان روزچهارشنبه گردهمایی درتالار بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ به ابتکارموسسه انکشاف سریع راه اندازی شد. ... ادامه

محوخشونت علیه زنان و موادمخدر مسئولیت هرفردکشور،بیان شد

نشستی زیرعنوان مشارکت نهادهای جامعه مدنی و زنان درراستای محو موادمخدر و خشونت علیه زنان دیروز درکابل برگزارشد. ... ادامه

نشست تعقیبی گفتمان حقوق بشری اتحادیه اروپا و دولت افغانستان برگزار شد

به همکاری ریاست حقوق بشر و امور بین المللی زنان وزارت امور خارجه و اتحادیه اروپا، نشست پیگیری گفتمان حقوق بشری اتحادیه اروپا و دولت افغانستان میان نمایندگان اتحادیه اروپا در افغانستان و دولت افغانستان، در مقر اتحادیه اروپا در کابل برگزار گردید. ... ادامه

1 2 3 4 5 next مجموعه نتایج: 41 | نمایش: 1 - 10