صفحه اصلی | anis | صفحه ویژه | حقوق بشر

حقوق بشر

کمیسیون عالی مبارزه علیه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران جلسه کرد

جلسه کمیسیون عالی مبارزه علیه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران دیروز در وزارت عدلیه برگزار شد. ... ادامه

پوهنيار مصطفوي: سازمان بین‎المللی مهاجرت حکومت افغانستان را در عرصه مبارزه علیه قاچاق انسان بیشترازیک دهه بدین سو حمایت مینماید

جلسه کمیته تخنیکی کمیسیون مبارزه علیه قاچاق انسان به ریاست پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مالی، اداری و گردشگری وزارت اطلاعات وفرهنگ، دیروزدرکابل برگزار گردید. ... ادامه

جنگ‌های قندوز، زنان این ولایت را خانه‌نشین کرده است

زنان فعال قندوزی که تا قبل از سقوط شهرشان به دست طالبان با همه توان‌شان برای تثبیت جایگاه زنان در جامعه مبارزه می کردند امروز آرزوهای خود را برباد رفته می ببیند و خانه نشین شده اند. ... ادامه

هفتادمین جلسة کمیسیون عالی منع خشونت برگزار شد

هفتادمین جلسه کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن روز چهارشنبه در وزارت امور زنان با حضور پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزار شد. ... ادامه

داکتر کمال سادات: قاچاق انسان جرم علیه کرامت انسانی است

به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم درمورد خطرات، چالش ها و نگرانی های حمایوی پیرامون قاچاق انسان درافغانستان روزچهارشنبه گردهمایی درتالار بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ به ابتکارموسسه انکشاف سریع راه اندازی شد. ... ادامه

محوخشونت علیه زنان و موادمخدر مسئولیت هرفردکشور،بیان شد

نشستی زیرعنوان مشارکت نهادهای جامعه مدنی و زنان درراستای محو موادمخدر و خشونت علیه زنان دیروز درکابل برگزارشد. ... ادامه

نشست تعقیبی گفتمان حقوق بشری اتحادیه اروپا و دولت افغانستان برگزار شد

به همکاری ریاست حقوق بشر و امور بین المللی زنان وزارت امور خارجه و اتحادیه اروپا، نشست پیگیری گفتمان حقوق بشری اتحادیه اروپا و دولت افغانستان میان نمایندگان اتحادیه اروپا در افغانستان و دولت افغانستان، در مقر اتحادیه اروپا در کابل برگزار گردید. ... ادامه

تدوير جلسه کمیته آگاهی عامه کمیسیون عالی مبارزه علیه انسان

جلسه کمیته آگاهی عامه کمیسیون عالی مبارزه علیه جرایم قاچاق انسان ديروز به ریاست پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس آن کمیته برگزار شد. ... ادامه

در نشست گروه کاری جلوگیری از قاچاق انسان ، طرح فعالیت ها ترتیب شد

جلسه گروه کاری آگاهی دهی عامه به هدف جلوگیری از قاچاق انسان ديروز از سوی معینیت امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. ... ادامه

کمیسیون حقوق بشر: ارقام ازدواج درمیان اطفال بالا رفته است

کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش ازدواج اطفال نگرانی کرده است. ... ادامه

1 2 3 4 next مجموعه نتایج: 38 | نمایش: 1 - 10