صحت

چهارده پروژه صحی در هرات گشایش یافت

داکتر فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه کشور طی یک سفر رسمی به ولایت هرات چهارده پروژه صحی را در آن ولایت افتتاح و تهداب گذاری نمود. ... ادامه

194 مرکز صحی اساسی در 18 ولایت ایجاد می گردد

دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه دیروز قرار داد های عرضه خدمات صحی اساسی و شفاخانه یی را در 18 ولایت کشور با مؤسسات تطبیق کننده ملی و بین المللی امضاء کرد. ... ادامه

افتتاح مرکز ملی تداوی معتادین مواد مخدر برای زنان و اطفال در کابل

مرکز ملی تداوی و احیای مجدد معتادین مواد مخدر زنان و اطفال روزپنجشنبه افتتاح و مورد استفاده قرار گرفت. ... ادامه

رئیس جمهور روند کاری۲۷ موسسه صحی غیر دولتی را که در ۲۱ ولایت کشور فعالیت دارند، مورد بررسی قرار داد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی نشستی با مسئولان وزارت صحت عامه، اداره تدارکات ملی و بانک جهانی، قراردادهای بسته خدمات صحی اولیه (BPHS) و بسته خدمات اساسی برای شفاخانه ها(EPHS) مربوط وزارت صحت عامه در ۲۱ ولایت کشور را خلاف سیستم پروسه قراردادهای تدارکاتی دانست. ... ادامه

قرار داد اعمار شفاخانه نسایی ولادی و صحت طفل مادر ولایت بلخ، امضا شد

دوکتور فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه، ديروز قرار داد اعمار شفاخانة نسایی و لادی و صحت طفل مادر بلخ را با هینو لوبکر نماینده بانک انکشافی آلمان امضا کرد. ... ادامه

برنامه تطبیق واکسین فلج اطفال امروز آغاز میشود

بیش از 5.6 میلیون طفل در برابر فلج اطفال در افغانستان واکسین خواهد شد. ... ادامه

یک ماشین تشخیص امراض توبرکلوز در شفاخانه کادری میوند به کار گرفته شد

با به کارگیری یک پایه دستگاه تشخیصه اکسری توبرکلوز در شفاخانه کادری میوند سهولت های در تداوی مریضان توبرکلوز به میان آمد. ... ادامه

نخستین مرکز تشخیص و تداوی امراض سرطانی در کابل گشایش یافت

بی بی گل غنی بانوی اول کشورو داکترفیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، روزپنجشنبه نخستین مرکز تشخیص و تداوی امراض سرطانی را در شفاخانه جمهوریت به بهره برداری سپردند. ... ادامه

بخش تداوی مرض کنگوفعال ساخته شد

وزیرصحت عامه دیروز بخش مخصوص تداوی مرض کنگو را درشفاخانه انتانی افتتاح کرد. ... ادامه

واکسین پولیو بالای حدود نه میلیون و پنجصد کودک تطبیق می شود

وزارت صحت عامه کارزار ملی معافیت دهی در برابر پولیو یا(فلج اطفال) را ديروز در سراسر کشور آغاز کرد و قرار است در این کارزار برای بیش از 9.5 میلیون کودک واکسین پولیو و خوراندن تابلیت های ضد کرم امعاء تطبیق گردد ... ادامه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last مجموعه نتایج: 103 | نمایش: 1 - 10