صفحه اصلی | anis | اجتماع | محمد اشرف غنی رئیس جمهور: محکمۀ خاص برای تعقیب قضایای غصب زمین، ایجاد می‌گردد

محمد اشرف غنی رئیس جمهور: محکمۀ خاص برای تعقیب قضایای غصب زمین، ایجاد می‌گردد

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
محمد اشرف غنی رئیس جمهور: محکمۀ خاص برای تعقیب قضایای غصب زمین، ایجاد می‌گردد

چهارمین کنفرانس ملی شهری تحت عنوان " به پیش به‌سوی شهرهای پایدار" دیروز باحضور و سخنرانی محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به کار آغازکرد.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،در این کنفرانس که در قصر سلامخانۀ ارگ ریاست جمهوری برگزار گردیده بود، رئیس جمهور کشور از وزارت شهرسازی و مسکن به خاطر برگزاری این کنفرانس ملی قدردانی به عمل آورد و از سهم جامعۀ مدنی و شوراهای مردمی نیز تشکر کرد.

رئیس جمهور کشور گفت که کنفرانس ها باید از حالت  تشریفات بیرون شوند و افراد مسوول و ذیدخل وارد بحث های سازنده گردند و نیز فرصت ها و چالش ها را در بحث های شان درنظر گیرند.

 

وی با اشاره به فرهنگ شهرنشینی گفت: همۀ ما همانطور که در قبال خانه و محل اسکان خود مسوول هستیم، در قبال کوچه و پاکی شهر خود نیز مسوول می باشیم و باید به شهروند واقعی مبدل شویم. رئیس جمهور کشور علاوه کرد که بدون فرهنگ شهرنشینی، ما شهروند نمی‌شویم.

رئیس جمهور بیان داشت: باید از گذر و منطقۀ خود تعریف واضح داشته باشیم و گذرها می توانند برای حل مشکلات منطقه یی کمک شایان نمایند، زیرا نفع مشترک، هدف مشترک همۀ ما است. وی از سیستم ترانسپورتی و وضعیت زندگی شهرها ابراز نارضایتی کرد.

وی تأکید ورزید : پلان های شهری باید براساس یک دورنمایی مؤثر ساخته شود، زیرا مسئولیت ما تنها برای امروز نه، بلکه برای ۲۰۰ تا ۶۰۰ سال آینده است و باید از فرصت های موجود در جهت دهی و ایجاد شهرهای پایدار استفاده نماییم.

رئیس جمهور بر تطبیق متوازن پلان های شهری تأکید کرده گفت: همانطوری‌ که برنامه های شهری و توسعه ای در شهرهای بزرگ روی‌دست گرفته می‌شود، باید در شهرهای کوچک نیز این توازن مراعات شود و شبکۀ از شهرهای کشور ایجاد گردد. وی علاوه کرد که باید معیارهای رشد و توسعۀ شهری مشخص و متعادل باشد و ساحات غیرپلانی به ساحات پلانی مبدل شوند

رئیس جمهور برنامۀ میثاق شهروندی را برای برجسته‌شدن نقش مردم و شوراهای محلی ارزنده خوانده گفت که شهرها و دهات از طریق این برنامه، انسجام بیشتر خواهند یافت و همه از مزایای برنامۀ مذکور مستفید می گردند.

رئیس جمهور افزود : میثاق شهروندی، برنامۀ بین سکتوری و بین الوزارتی و نیز افغانستان شمول می‌باشد. در این برنامه، ۷۵۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری می شود که از طریق برنامۀ متذکره، شهرها و دهات به شکل اساسی با هم وصل خواهند شد.

وی خطاب به شوراهای مردمی گفت که حکومت، منابع موجود را در اختیار این شوراها قرار می دهد و مردم از این آدرس می توانند در راستای انکشاف برنامه های ملی، نقش بسزای ایفا نمایند.

رئیس جمهور تصریح کرد که شورای عالی توسعۀ شهری، وسیلۀ برای بحث پیرامون طرح ها و برنامه‌های شهری است و شاروالان سراسر کشور باید هم حضوری و هم از طریق ویدیو کنفرانس، در جلسات شورای متذکره حضور داشته باشند تا تبادل تجارب صورت گیرد.

وی در مورد انتقال ادارات دولتی از شهر کابل گفت که در سال آینده، تهداب مجتمع ادارات دولتی در ساحۀ دارالامان کابل گذاشته خواهد شد که با انتقال دوایر دولتی به ساحۀ متذکره، تغییرات اساسی در شهر کابل رونما خواهد شد. وی تأکید کرد : این پروژۀ را شاه امان الله غازی آغاز کرده بود و ما آنرا تکمیل می نماییم.  

رئیس جمهور کشور ضمن قدردانی از سرمایه‌گذاری های بخش خصوصی، نقش این بخش را در بهبود وضعیت انکشافی و اقتصادی مفید و حیاتی عنوان کرد و بخش خصوصی را شریک دولت دانست و افزود که دولت بدون بخش خصوصی تکمیل نیست. وی نهادهای مدنی را نیز به مثابۀ دست همکار با دولت خواند.

رئیس جمهورمحمد اشرف غنی بر استفاده از تولیدات داخلی تأکید کرد و افزود: نیاز نیست که همه نیازمندی های ما از خارج وارد شود. وی خطاب به بخش خصوصی گفت: شما سرمایه‌گذاری کنید و در هر برنامۀ ملی و قرارداد برای تان اولویت داده می شود.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور با اشاره به اینکه تولید ثروت وسیلۀ امحای فقر میان مردم می شود گفت: زمینه برای سرمایه‌گذاری های بیشتر فراهم می شود و مشکلات پارک های صنعتی به ویژه در قسمت انرژی برق، حل خواهد شد.

رئیس جمهور بر ایجاد بانک زمین تأکید کرد و گفت که ظرفیت های تخنیکی برای سرمایه‌گذاری سنجش شود و براساس آن، برای سرمایه گذاران و صنعتکاران، زمین توزیع گردد.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور از تلاش های رهبری ادارۀ آبرسانی کشور به‌خاطر تنظیم پلان های موثر جهت حل مشکل آب، و از ادارۀ اراضی افغانستان جهت ترتیب طرح های سازنده برای ملکیت های عامه و دولتی، قدردانی کرد.

وی تصریح نمود که مشکل آب به عنوان بدترین میراث و عدم مدیریت فکری ، برای ما باقی مانده است و کابل و برخی دیگر ولایات بحران مدیریتی آب دارند که اخیراً مطالعاتی در حوزۀ حل مشکل آب صورت گرفته است و کابل با بهره برداری از بند آب، دیگر به مشکل آب دچار نخواهد بود.

رئیس جمهور گفت، بانک زمین در دو مرحله ایجاد میگردد که تمام املاک دولتی و زمین های عامه، شامل این بانک خواهد شد. وی تأکید کرد که باید شاروالی ها، تمام زمین های تحت ملکیت خویش را مورد بررسی قرار دهند و ساحات تجارتی را مشخص سازند که این می تواند در مشارکت با بخش خصوصی، زمینۀ کار را فراهم نماید.

رئیس جمهور کشور خاطرنشان ساخت که در شاروالی ها باید اصلاحات همه‌جانبه به وجود آید و سپس، شاروال ها بنابه وضاحت قانون، از طریق انتخابات مردمی تعیین گردند. وی بر مدیریت عواید و روند استخدام در شاروالی ها نیز تأکید ورزید

وی درخصوص جلوگیری از غصب ملکیت های عامه گفت: محکمۀ خاص در چوکات ستره محکمه ایجاد خواهد شد و تمام قضایایی غصب زمین به آن بخش راجع می گردد. وی از از کار قضایای دولت در مورد دوسیه های غصب زمین، شدیداً انتقاد کرد.

رئیس جمهور کشور بر شکل‌گیری یک بحث ملی جهت کار مشترک تأکید کرد و گفت که همه باید مسوولیت پذیر باشیم و این وظیفۀ همگانی است. وی از اشتراک کننده گان در کنفرانس مذکور خواست تا نظریات، پیشنهادات خویش را برای تطبیق بهتر پلان های شهری و سرمایه‌گذاری، توحید و به ریاست جمهوری ارائه نمایند.

سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی نیز در صحبتی، از توجه و حمایت رئیس جمهور کشور نسبت به رشد بخش شهری تشکر کرده گفت: از برکت توجه شما و همکاری ادارات مربوطه، بخش شهری به دستاوردهای خوبی دست یافته است.

وی هدف چنین کنفرانس ها را بحث روی مدیریت آب، محیط زیست، پلان های شهری و مسکن، ترانسپورت، اقتصاد و مبارزه با حوادث طبیعی عنوان کرد. وزیر شهرسازی گفت که سومین کنفرانس ملی شهری، به دستاوردهای در بخش، پلان‌گذاری شهری، تدوین قوانین و مقررات، محیط زیست، تهیۀ مسکن و نوسازی، نایل آمده است.

عبدالمتین بیگ، رئیس ادارۀ مستقل ارگان های محلی، از حمایت و پشتیبانی رئیس جمهورنسبت به برنامه های توسعۀ شهری تشکر کرده گفت که با ایجاد شورای عالی توسعۀ شهری، زبان مشترک تخنیکی میان ادارات مربوط فراهم شده است.

دراین کنفرانس، حاجی یونس مومند معاون اتاق های تجارت، شیرباز کمین‌زاده رئیس اتاق های صنایع، بانو مکی سیاوش به نمایندگی از نهادهای مدنی، انجنیر فضل احمد مسلم و بی بی تمنا نوری به نمایندگی از شوراهای مردمی، پیرامون فرهنگ شهرنشینی و مشکلات فراراه آن، صحبت نمودند و نظریات و پیشنهاد های شان را شریک ساختند.

همچنان، لارس ستوردل، با استقبال از برگزاری کنفرانس ملی شهری، درخصوص برگزاری نشست جهانی شهری که قرار است با حضور متخصصین کشورهای منطقه و جهان در مالزیا  برگزار گردد، معلومات داد.

در جریان این کنفرانس، رئیس جمهور به پاس قدردانی از تلاش های صادقانۀ سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی و مسکن، مدال عالی دولتی غازی وزیر محمد اکبر خان را به وی تفویض کرد.

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha