صفحه اصلی | anis | گزارش | رئیس مؤسسة ماین پاکی: ساحاتی که هنوز از وجود ماین پاک کاری نشده اند ماهانه 20 تا 30 تن تلفات دارد

رئیس مؤسسة ماین پاکی: ساحاتی که هنوز از وجود ماین پاک کاری نشده اند ماهانه 20 تا 30 تن تلفات دارد

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
رئیس مؤسسة ماین پاکی: ساحاتی که هنوز از وجود ماین پاک کاری نشده اند ماهانه 20 تا 30 تن تلفات دارد

4 اپریل مصادف به روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین در سراسری جهان است که از این روز در افغانستان در حالی تجلیل به عمل میآید که شمار زیادی هموطنان ما همه روزه قربانی ماین و مواد منفجر ناشدة باقیمانده از اثر ادامه چهاردهه جنگ در افغانستان اند، بربنیاد گزارش موسسه ماین پاکی (ام دی سی) در افغانستان ماهانه حدود ۱۸۰ تن از اثر انفجار ماین های کارگذاری شده و کنار جاده جان خود را از دست داده و یا با قطع اعضای بدن مواجه می شوند، خبرنگار روزنامة ملی انیس با اشتراک در محفل تجلیل از روز جهانی آگاهی دهی از خطرات و پروگرام های ماین پاکی در افغانستان که روز چهارشنبه ۱۵ حمل در مقر موسسه ماین پاکی (ام دی سی) در کابل برگزار شده بود گزارش را تهیه کرده است که تقدیم خوانندگان می گردد.

استاد محمد شهاب حکيمى رئيس موسسۀ ماین پاکی "MDC" طی صحبتی در محفلی تجلیل از این روز جهانی در کابل گفت: همه ساله از چهارم اپریل روز بین المللی ماین پاکی به منظور آگاهی دهی از ماین ها و پروگرام های ماین در کشور تجلیل می شود.

۶۶ کشور جهان اکنون با تهدید ماین ها مواجه اند و همه روزه قربانی و معیوب می دهند به همینگونه مردم در همکاری با کشور های جهان علیه آن مبارزه می کنند که مشکل موجودیت ماین‎ها در کشور های شان مرفوع گردد.

وی با اشاره به تشکیل موسسه ماین پاکی (ام دی سی) در افغانستان گفت:در سال ۲۰۱۴ میلادی پرسونل ماین پاکی در کشور به ۱۴ الی ۱۵ هزار تن می رسید اما این آمار به دلیل تحولات بین‎المللی و پائین آمدن کمک های مالی در پروگرام ماین پاکی کاهش یافت و اکنون هشت هزار تن در این پروگرام کار می کنند.  

مسئولان موسسه ماین پاکی (ام دی سی) از پاک سازی ۷۷ در صد ساحات ماین گذاری شده در افغانستان خبر داده می گویند که هنوزهم ۲۳ در صد ساحه دیگر تحت کشت ماین ها در کشور باقی مانده است. این موسسه ماین پاکی کوشش می کند تا در همکاری با دولت افغانستان، یوناما و موسسات ماین پاکی تا سال ۲۰۲۳ میلادی ۲۳ در صد ساحه باقی مانده کشتزار های ماین و مواد منفجر ناشده را در کشور پاک سازی نماید.

وی اظهار امیدوای کرد که در سال های آینده با پرداخت وجوه بزرگ مالی کشور های کمک کننده تمام ساحات افغانستان از وجود ماین ها و مواد منفجر ناشده در کشور پاک کاری شود.

اما با توجه به ادامه جنگ در افغانستان یک مشکل خیلی بزرگ می باشد در حال حاضر حدود ۲۷۰ ساحه دیگر بالای ۲۳ در صد ساحات ماین گذاری شده در کشور افزایش یافته است.وی استفاده از ماین های( پی پی ای دی ) را در کشور مشکل بزرگ خوانده گفت که این ماین ها با استفاده از بوشکه ها و کود کیمیایی و وسایل ابتدایی دیگر ساخته می شود و از آن در مناطق مختلف افغانستان مورد استفاده قرار می گیرد که تلفات این ماین ها در کشور بی حد زیاد می باشد. در ساحاتی که تحت ماین گذاری وجود دارد ماهانه حدود ۲۰ تا۳۰ تن تلفات دارد ولی ماین های ساخته شده تلفات آن ماهانه حدود ۱۸۰ تن می‎باشد که یک مشکل خیلی بزرگ است. اگر جلو ماین های خود ساز( پی پی ای دی) در کشور گرفته نشود امکان می رود که تلفات آن زیادتر شود.

ماین پاکان در کشور های مختلف جهان به شمول افغانستان با خطر و تهدید مصروف ماین پاکی هستند و کوشش می کنند که مشکل ماین ها را در کشور های خویش حل کنند تامردم آن کشورها به صورت مصئون به زندگی خویش ادامه دهند. همین زحمت و کوشش تیم های ماین پاکی در افغانستان بود که در حال حاضر مشکل کابل از نقطه نظر ماین ها حل گردیده است و پنج الی شش میلیون تن در این شهر زندگی می کنند و همچنین شهر های بزرگ دیگر افغانستان نیز از وجود ماین ها پاک سازی شده است.موسسات ماین پاکی حدود چهارده هزار کیلو متر مسیر سرک های حلقوی را از وجود ماین ها پاک سازی کرد و بعداً بازسازی سرک ها نیز آغاز گردید.

آقای حکیمی از پاک سازی ساحه معدن مسوعینک خبر داده افزود: بعد از پاک سازی این محل از وجود کشتزار های ماین توسط تیم ماین پاکان شرکت قرار دادی چینایی ها کار خود را آغاز نموده اند. اکنون پروگرام ماین پاکی در ساحات عبور پروژه (تاپی) در داخل افغانستان به شدت ادامه دارد تا پروژه تاپی ترکمنستان از مسیر افغانستان به پاکستان و هندوستان انتقال یابد.

وی می گوید: همان طوری که برنامه ماین پاکی در مسایل امنیتی و حفظ جان مردم مؤثر است و همچنین انکشاف و تطبیق پروژه های انکشافی در افغانستان بدون ماین پاکی غیر ممکن می‎باشد.وی اظهار امید واری کرد که کشور های جامعه جهانی کمک مالی بیشتر را انجام دهند  تا هدف تعیین شده در سال ۲۰۲۳ میلادی ما بتوانیم ساحات تحت کشتزار های ماین را در افغانستان پاک سازی کنیم.

محمد اسلم معین ادارة ملی مبارزه با حوادث در این مراسم چنین گفت: با آمدن اتحاد شوروی سابق مردم افغانستان نه تنها از زمین و هوا مورد آماج قرار گرفتند از طریق کشت این پدیده منحوس و ویرانگر تا حال تلفات می دهند و زندگی آنها در تهدید است.

وی از زحمت و کوشش تیم های ماین پاکی در افغانستان سپاس گزاری نموده افزود:  ماین پاکان با از دست دادن جان و قبولیت معلولیت و معیوبیت زمین افغانستان را از وجود ماین ها پاک سازی کردند و زمینه انکشاف و تعلیم تربیه را در کشور به وجود آوردند.

بدون پاک سازی زمین افغانستان از وجود  ماین‎ها و مهمات منفجر ناشده، امکان پیشرفت در افغانستان وجود نخواهد داشت.

همان طوریکه دولت افغانستان ، موسسات ماین پاکی و جامعه جهانی تعهد سپرده اند تا سال ۲۰۲۳ میلادی افغانستان را عاری از ماین می‎سازند امید واریم که با این تعهدات یک روز شاهد افغانستان عاری از کشتزار های ماین باشیم.

حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان گفت: وقتی راجع به ماین صحبت می کنیم چیزی‎را به خاطر ما می آورد که ما را به وحشت می اندازد. جنگ ، قتل،خون و زندگی انسان که واقعاً همه اش در ظرف چهل سال است که ما تجربه کردیم و فوقالعاده از آن خسته شدیم.

آن چیزی را که تیم ماین پاکان در افغانستان انجام می دهند ما را به آرامش دعوت می کند و ما را اطمینان خاطر می دهد که زندگی خود را به آرامش سپری کنیم آرامش یعنی صلح، آرامش مصئونیت است که ما را به زندگی امید وار می‎سازد.

صلح و آرامش با هم مترادف است معلوم دار صلح معانی بزرگتر از آن دارد که ما صلح را به معنی قطع جنگ تعریف نمی کنیم. یعنی زمانی که عدالت تامین باشد و شهروندان یک کشور بتوانند به صورت عادلانه از تمام امکانان آن سرزمین مستفید شوند در آن صورت ما می گوییم که صلح و آرامش است.

اما ماین پاکان در ساحات کشت شده از ماین کاری را انجام می دهند این هم باعث آرامش خاطر برای مردم می شود که درحقیقت صلح است. افغانستان برای انکشاف، رشد و توسعه نیاز دارد تا وقتیکه ساحات و سر زمین کشور از وجود ماین ها پاک سازی نشود انکشاف، رشد و توسعه نمی تواند حاصل شود.

گفتنی است که در اخیر این محفل شماری از پرسونل موسسه ماین پاکی(ام دی سی) در افغانستان مورد تقدیر قرار گرفته اند.

خواجه نصیر احمد صدیقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha