صفحه اصلی | anis | گزارش | حکمت خلیل کرزی : بینظیر بودن نشست پروسة کابل این است که به ابتکار و به دست خود افغانان می باشد

حکمت خلیل کرزی : بینظیر بودن نشست پروسة کابل این است که به ابتکار و به دست خود افغانان می باشد

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
حکمت خلیل کرزی : بینظیر بودن نشست پروسة کابل این است  که به ابتکار و به دست خود افغانان می باشد

دومین نشست روند کابل که به ابتکار دولت جمهوری اسلامی افغانستان بتاریخ 9 حوت سال جاری در کابل راه اندازی شد از 23 کشور جهان و 3 سازمان بین المللی دعوت صورت گرفته بود، کار این نشست به روز چهار شنبه با بیانیه محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان رسماً آغاز گردید، طرح ها و بسته های تازه و بینظیر از سوی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جهت تاًمین صلح و ثبات در کشور برای طالبان پیشکش گردید اینکه چرا مذاکرات چند سال گذشته نتیجه خوبی را در قبال نداشت آن را می توان از نشست خبری که به ارتباط روند صلح کابل از سوی تلویزیون طلوع نیوز راه اندازی شده بود ازلا به لای سخنان نماینده گان ویژه آلمان و بریتانیا برای افغانستان و پاکستان که از سوی کشورهای شان برای حل بحران افغانستان مامور شده اند دریافت، برای روشن شدن از حمایت های مستقیم کشور ها در بدتر شدن اوضاع جنگی درکشور و دادن تلفات سنگین، چه مردم غیر نظامی وچه در صفوف نیرو های امنیتی فشردۀ از سخنان حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه، گارت بیل نمایندۀ ویژه بریتانیا وکارلس پیتزول نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان جهت آگاهی هر چه بیشتر خواننده گان روز نامه ملی انیس تقدیم میگردد

 حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امورخارجه گفت :

چیزیکه نسبت به روند کابل بی نظیر می باشد آنست که این نشست به ابتکار خود افغانان انجام شده و توسط خود افغان ها طرح شد ه است اگر به نشست های گذشته دیده شود   موضوعات مشخص در آن نشست ها متمرکز بود،  اما روند فعلی کابل مشخص بر روند تأمین صلح متمرکز می باشد البته این نشست تمرکز دارد بر مبارزه عیله هراس افگنی، در این نشست با صراحت نگاه مشخص بیان می شود و مهمتراین که چشم انداز و تأیید جامعۀ جهانی را به دنبال دارد   از این رو نشست کابل از چند نگاه متفاوت می باشد به خاطر ی که یکی از موضوعات بسیارمهم صلح و مبارزه با هراس افگنی به بحث گرفته خواهد شد. همان طورکه از نام آن پیدا است روند کابل برای یک بار نیست هدف ما یک اجماع منطقوی می باشد   مردم افغانستان از خشونت به ستوه آمده اند. این خشونتی است که از سوی بازیگران بیرونی برما تحمیل شده در این نبرد افغانان به گونه یی دو امدار قربانی میدهند و برای حل آن هیچ فعالیت نظامی دیده نمی شود،  از این رو این روند به خاطری برگزار شده که ما می خواهیم گفتگو های رودر رو را با مخالفان مسلح آغاز کنیم یک رویداد یست که ما به صورت دقیق پیش میرویم.

کرزی افزود : به خاطر آمدن صلح و ثبات دایمی در کشور ما برای مذاکره و گفتگو با طالبان مسلح هیچ پیش شرط نگذاشتیم اگر امروز به جهان نگاه شود به کولمبیا دیده شود و همچنان اگر به افریقا جنوبی نگاه شود همین طور بوده است چون پیش شرط، مذاکره صلح را به مشکلات مواجه می سازد،  یکی از خواسته های ما و جهان در یک دهه اخیر از طالبان همین بود که دست از خشونت بکشند قانون اساسی را قبول نمایند و روابط شان را با گروه القاعده قطع سازند این است موضع و خطوط سرخ افغانستان برای طالبان، قبل از این که به روند صلح گام بردارند.

معین سیاسی وزارت خارجه در به جواب سوالی که آیا خطوط سرخ دیگری هم وجود دارد گفت: نخیر؛ ما دیگر پیش شرط نداریم اما به این معنی نیست که ما پیش شرطها ی نهایی نداریم این جا تفاوت وجود دارد ما نمیتوانیم برای روند و آغاز گفتگو پیش شرط داشته باشیم اما هنگامی که وارد گفتگو شدیم در آن زمان افغانستان حق دارد که خطوط سرخ را مشخص نماید به گونه مثال خط سرخ، احترام به حقوق تمامی افغانان،  داشتن اطمینان از حقوق هر افغان به خصوص حقوق زنان، که معامله نمی شود توجه و احترام به تمامیت ارضی، توجه به حاکمیت ملی، این پیش شرط هایی است که ما به آن پابند هستیم.

موصوف در رابطه به چهار چوب زمانی مذاکرات با طا لبان که اگر از سوی طالبان تا سه و یا چهارماه آینده به آن اشاره نشود. وخشونت ها افزایش یابند در آن وقت دیدگاه حکومت تغییر خواهد کرد گفت : ما در این مراحل چهار چوب زمانی را نداریم ما این موضوع را به مرحله ها مشاهده خواهیم کرد اکنون برای ما مراحل پیش آغاز مذاکره می باشد که در قدم اول اعتماد سازی مذاکره خواهد بود این که مذاکرات چه گونه انجام شود صحبت میکنیم که مذاکرات در کجا صورت خواهد گرفت و به مذاکرات تسهیلات نیاز داریم و این مرحله باید درسی باشد از گذشته ها، شاید این مذا کرات سال‎هارا در بر بگیرد چون در این نوع مذاکرات بسیار موضوعات جنجالی مطرح خواهد شد حکومت افغانستان در این مرحله آماده گی کامل دارد و مراحل آخر آن عملی سازی می باشد.

 وی به ارتباط اینکه آیا گاهی امنیت پاکستان از خاک افغانستان مورد تهدید قرار گرفته است گفت :

 من به عنوان معین وزارت خارجه افغانستان 9 بار برای مذاکره به پاکستان سفر کرده ام به تاریخ نهم و دهم فبروری به پاکستان سفر داشتم تا در باره عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی مذاکره کنیم من از حکومت پاکستان یک خواهش داشتم تا با افغانستان به گونه یک دولت رفتار نماید و اگر دولت پاکستان از ما خواسته های قانونی دارد باید با دولت افغانستان مذاکرات را انجام بدهد تا دولت افغانستان به خواسته های قانونی آنان رسیده گی نماید،  از نیرو های نیابتی برای حفظ منافع شان کار نگیرند در افغانستان نا خوشنودی ها و ملاحظات زیاد ی در باره پاکستان در میان مردم افغانستان وجود دارد،  مردم در افغانستان به این باور اندکه بسیاری از نا امنی ها ریشه در مردمی دارد که از سوی پاکستان پناگاه داده می شود ازاین رو خواهش من این است که با افغانستان همچو یک دولت رفتار نماید نه کم تر از دولت و یا دولت موازی.

 پرسش: آقای معین پس چه پاسخ از سوی پاکستان دریافت کردید ؟

پاسخ : در مذاکراتی که از سوی ما را ه اندازی شدما تا اکنون تغییردر راهبرداز سوی پاکستان احساس نکردیم ما تا اکنون احساس نکردیم که پاکستان مسئولیت از آنان کار با عناصری را بگیرد که همچو نیرو های نیابتی به گونه دوا مدار کار میگیرند از این سبب بود که من در سفر خویش به پاکستان روند را متوقف ساختم. ما نمی توانیم در فرایندها شامل باشیم ما نمی خواهیم در باره مذاکرات درگیر باشیم ما تعهد مشخص از پاکستان می خواهیم ما عمل مشخص از سوی پاکستان می خواهیم این عمل را باید پاکستان انجام بدهد و ما نیزبا آن متعهد هستیم

در همین حال کارلس پیتزول سفیر و نماینده ویژۀ حکومت آلمان برای افغانستان و پاکستان که در روند کابل اشتراک کرده بود در این نشست خبری نظریات خویش را در رابطه به سوالی چنین مطرح کرد: ما به عنوان جامعه جهانی پشتیبان روند صلح در افغانستان می باشیم همان گونه که اشاره شد هیچ طرفی نمی تواند از راه نظامی برنده جنگ شود. از این رو باید پیشنهاد صلح نیز در میان باشد ما در انتظارپاسخ نشست روند کابل هستیم که دراین نشست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان نامه یی را برای پیشنهاد صلح مطرح کرد و دست خود را به سوی طالبان دراز کرد. من تنها می توانم به طا لبان صدا کنم که از این روند پشتیبانی نمایند و بر سر میز مذاکره بیایند به خاطری که اکنون وقت آن فرا رسیده است و خوبی این طرح برای حل صلح آمیز جنگ می باشد   اکنون یک اصول ایجاد شده است به نظرم یک قدم نیک است که دولت افغانستان نسبت به روند صلح متعهد می باشد چون ما شاهد رویدادهای خونین در کابل و در بخش های دیگر کشور بودیم که بیشترین قربانیان این خشونت ها مردمان غیر نظامی بودند خشونت باید متوقف شود،  من طالبان را ملامت میکنم که چرا در حملات شان به غیر نظامیان تلفات وارد می شود آنها همیشه ادعا کرده اند که از تلفات غیر نظامیان جلوگیری می نمایند اما بر عکس آن بوده و این کار بنام طالبان در جهان ثبت شده است.

 پرسش: آقای سفیر شما دو هفته قبل به پاکستان سفری داشتید آیا در سیاست پاکستان برای آوردن صلح در افغانستان تغیرات را دیدید ؟

پاسخ : من دو هفته قبل به پاکستان سفر کردم و با مقام های نظامی و ملکی پاکستان دیدار هایی را انجام دادم و به آن ها یاد آوری کردم که برای مبارزه با هراس افگنی باید بیشتر تلاش نمایند البته که جانب پاکستان نیز گفته های داشتند اما آنها تا کید کردند که صلح و ثبات در افغانستان صلح و ثبات پاکستان می باشد آنها به این باور می باشند و از وضعیتی که اکنون در افغانستان جریان دارد میتواند به پاکستان بر گردد. از این رو زمانی که من با آنها مذاکرات را انجام دادم به آنها از اوضاع نگران کننده افغانستان یاد آوری نمودم و هم زمان تلاش کردم تا نیاز های قانونی و امنیتی پاکستان را نیز بدانم.

پرسش:آقای نماینده ویژۀ،  این نیاز ها کدام ها اند ؟

پاسخ : پاکستانی ها خود شان را در تهدیدا حساس می کنند هر کشور حق دارد از مرز هایش دفاع کند آن‎ها به این باور اند که فعالیت ها در این سوی مرز تهدید برای آن ها می باشد نمیتوانم که این را قضاوت کنم و خودرا به جای پاکستان قرار دهم اما کم از کم می توانیم با آنها مذاکره کنیم ما باید اعتماد سازی کنیم ما باید نیاز های آنها را بدانیم و این چیزی است که حکومت افغانستان آن را نیز انجام بدهد شما میدانید که رئیس عمومی امنیت ملی و وزیرامور داخله افغانستان چندی قبل به پاکستان سفر کردند و معاون وزارت امورخارجه پاکستان به کابل آمد بنابر آن یک سلسله ارتباطات خوبی به میان آمده است و این خوب است و باید این ارتباطات ادامه بیابد.

پرسش: آقای سفیر برای رسیدن به صلح تا چه اندازه کار در حکومت وحدت ملی وجود دارد

پاسخ : وحدت برای هر حکومت در جهان مهم است اما گاهی اوقات حکومت های ائتلافی این طور کار میکنند در میان حکومت اختلافات زیادی وجود دارد این یک روند عادی است در آلمان هم وجود دارد. اگر می خواهید که به صلح نزدیک شوید باید موقف یگانه داشته باشید یک موضع واحد را نشان بدهید باید با حکومت،  جامعه،  رسانه ها   جوانان،  زنان با سازمان های اجتماعی یک جا کارکنید باید تلاش مشترک جامعه افغانستان انجام شود اما در این زمان نخست باید متحد باشید ما می توانیم برای صلح میان هر دو طرف میانجیگری کنیم میتوانیم در برلین و جاهای دیگر کمک نماییم من کسی نیستم که تصمیم بگیرم،  طالبان از 16 سال به این طرف ناکام شدند آنان نمی توانند پیروز شوند،  از این رو باید در موقف شان تغییرات رونما شود. اشتراک زنان در روند صلح این روند را سرعت می بخشد،  اکنون تمام فکر ما برای تقویت نیرو های امنیتی،  حکومت و توان مندی برای افغان ها می باشد تاصلح تاً مین شود. در هین حال گارت بیل نمایندۀ ویژه دولت بریتانیا برای افغانستان و پاکستان که در روند کابل شرکت کرده بود در این نشست خبری نظریات اش را چنین بیان کرد:

به نظر من این موضوعات را آقای معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان به خوبی بیان کرد دلیل این که باید طالبان با حکومت وحدت ملی گفتگو نمایند این است تا مشکلات افغانستان از یک راه سیاسی حل شود. و این تنها می تواند از سوی افغان ها برای حل مشکل خود افغان ها باشد، ما و جهان به خوبی میدانیم پس از 16 سال کار کردن و همکاربودن با حکومت افغانستان تا هنوز کلید صلح را در دست نداریم،  این افغان ها هستند که کلید صلح را با خود دارند. آقای معین این موضوع را به خوبی بیان کرد،  پیشرفت خوب و آشکار در راهبرد امریکا برای آسیای جنوبی در یک سال گذشته بوده است در آن راهبرد تعهد واضح رئیس جمهور ترامپ بیان شده است فکر می کنم که این راهبرد واقعیبنانه طرح شده است در هفته گذشته در واکنش امریکا دید واحد بر این بود که راه حل نظامی نمی تواند تنها گزینه باشد، شما باید در پهلوی نبرد، روند صلح را نیز داشته باشید،  شما باید هم زمان با این که جنگ می کنید گفتگوی صلح را نیز انجام بدهید. این درسی است که در هر نبرد تاریخی آموخته شده است.

 پرسش : آقای سفیر آیا شما مطمن شده اید که منطقه به خصوص پاکستان به مقایسه گذ شته نقش بیشتر و سازنده را در آینده ایفا می کند ؟

پاسخ : من می خواهم بگویم که این کار برای همیشه به دقت بیشتر و زمان بیشتر نیاز دارد اما بسیار واضح است که اگر به روند قلب آسیا نگاه کنیم اگر به مذاکراتی که در کشور های دیگر برگزار شده نگاه شود عمیقاً که تعهدات در سطح مذاکرات به نفع افغان ها و به نفع صلح انجام شده است اساساً این مسئولیت تمامی کشور های منطقه می باشد که هر کاری که به نفع صلح باشد انجام بدهند،  تا از روند صلح به پشتیبانی از افغانها حمایت نمایند دیده می شود که شما می خواهید مرا به جای دیگر ی ببرید و موضوع را دنبال نمایید.

پرسش : آقای سفیر آیا پاکستان حالا آماده است که افغانستان را کمک نماید حکومت افغانستان سال ها است که می خواهد با طالبان صلح نماید حامد کرزی بیست بار به پاکستان رفت و در بارۀ صلح مذاکراتی را با مقامات پاکستانی انجام داد و رئیس جمهور غنی نخستین سفرش را به پاکستان آغاز کرد این چیز ی است که تعهد پاکستان را برای آوردن طالبان به میز مذاکره و گفتگو ها مورد پرسش قرار میدهد ؟

پاسخ: :من به عنوان یک بریتانیایی به نماینده گی از پاکستان صحبت نمی کنم اما چیزی را که ما مشاهده می کنیم این است که پس از خشونت بدی که به روز 27ماه جنوری رخ داد و در آن خشونت، بیشتر از صد افغان بی دفاع کشته شد و آن هم که مواد انفجاری در یک موتر امبولانس جا سازی گردیده بود بعد از آن رویداد سطح احساسات مردم در برابر تروریستان بسیار بلند بود حتا پس از آن اسلام آباد و کابل به مذاکرات ادامه دادند و رویداد ها در هر دو کشور ادامه یافت تا در باره این موضوع کار شود. و برای من این کلیدی است که عمل هراس افگنی هیچ گاهی نباید اراده پایتخت ها را برای یکجا شدن صلح متاثر بسازد.

پرسش: اما حالا دیده شده که هیچ یکی از رهبران طالبان از پاکستان بیرون نشده هیچ عملیات نظامی در آن جا های که رهبران طالبان زنده گی دارند صورت نگرفته و همان گونه که مقامات افغانستان می گویند کار های بنیادی از سوی پاکستان در برابر طالبان صورت نگرفته است

 پاسخ : همه یی ما اهداف مشابه را دنبال میکنیم می خواهم بگویم که نباید هیچ دولتی در منطقه هراس افگنان را پناه بدهد و هیچ دولتی نباید در منطقه کاری را انجام بدهد که راه رسیدن به صلح را متاً ثر بسازد و امید وار هستم که زمانی که این برنامه نشر شود یک دید واحد منطقوی از دید نشست روند کابل داشته باشیم که بر این نقطه تایید کند که هیچ راه حل نظامی وجود ندارد. و چیزی که بسیار شجاعانه انجام شده اینکه حکومت وحدت ملی بسیار واضح بیان کرده است شرایطی برای مذاکرات وجود ندارد.

موصوف در ادامه گفت : تجربه شخص من از دیپلوماسی این است که مذاکرات در باره گروه ها مانند کشور ها ی آسیایی نیست پاکستان یک رنگ فکر میکند افغانستان به گونۀ دیگری فکر دارد،  امریکا و طالبان به گونه خود شان دیده گاه ها ی گونا گون دارند و هر سازمان و کشور ی و یا مجموع کشور ها منافع خودرا دارند. بخش مشخص طالبان که قابل مصالحه است که باید مردم افغانستان پاسخ بدهند

پرسش: آیا طالبان برای آمدن صلح فراخوان خواهند داد ؟

پاسخ : این موضوع بسیار مهم و نتیجه نهایی خواهد بود و باید تمام مردم افغانستان یکجا شوندچون طالبان خود را افغان می گویند پس تصمیم بگیرند برای اهداف اصلی یکجا شوند،  من نمیدانم کسانی که در دفتر قطر نماینده گی میکنند آیا در شورای پشاور و کویته نفوذ دارند اما دولت افغانستان به نشانی ها و آدرس ها نیاز دارد،  چه این آدرس در دوحه باشد،  آلمان باشد یا جای دیگر. اما با کسانی مذاکره شود که واقعاً نفوذ دارند و زمانی که تصمیم اتخاذ شد آن را عملی بسازد.

 پرسش: آقای نماینده ویژه، چرا با موجودیت 34 کشور پیشرفته جهان هر روز مواضع شورشیان مستحکم تر می‎شود چرا ما هر روز در جنگ قرار داریم؟

پاسخ : این یک پرسش شگفت انگیز و بسیار عالی است زمانی که من به این کار آغاز کردم با آن درگیر بودم درک من را افغان ها نمی خواهند که به سالهای 1996میلادی و یا 2001 برکردن شرکت کننده گان این نشست می اندازند چیزی که امارات طالبان در 1990 میلادی بود چیزی متفاوت می خواهند من کسی نیستم که تصمیم بگیرم. طالبان از 16 سال به این سو ناکام مانده اند آنان نمی توانند که پیروز شوند. از این رو باید در موقعیت شان تغییرات رونما نمایند

در این نشست خبری سوالاتی از سوی اشتراک کننده گان از معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و نمایندۀ ویژه آلمان و بریتانیا که هر دو دیپلومات بحیث نماینده گان ویژ ه کشور ها ی شان برای حل بحران افغانستان میان حکومت افغانستان و پاکستان مامور اند و در نشست روند کابل اشتراک داشتند مطرح و جواب هایی ارایه گردید.

پرسش : من آریا هستم می خواهم که از هر نماینده سوال ها داشته باشم آیا شما میدانید که جنگ نیابتی در افغانستان جریان دارد به گونه یی لازم آلمان و بریتانیا به خاطر ختم این جنگ دوامدارکمک و همکاری نمی کند و انتظار شما از نشست روند کابل چیست آیا این نشست می تواند جنگ های نیابتی در افغانستان را پایان بدهد ؟

سفیر مارکس پیتزول نماینده ویژه آلمان: می خواهم پاسخ را به تمام پرسش ها ارایه کنم جنگ های نیا بتی به دو جز می باشد بلی و نخیر به نظر من یک جنگ داخلی است که از خارج کشور شعله ور می شود. افغانستان برای مدت درازی دولت ضعیفی داشته است تا زمانی که دولت برای دفاع از شهروندان خود قادر نباشدبرای بیرونی هااین ساده خواهد بود تا بیایند و افغانستان را به عنوان جنگ نیابتی استفاده کند این یک نبرد پیچیده در سطوح گونا گون است به نظر من رئیس جمهور غنی صلح را در اولویت قرار داده است صلح به این معنی است که حکومت افغانستان به گونه مستقیم با طالبان مذاکره کند و هم زمان باید اجماع منطقه یی را نیز ایجاد نماید ممکن است که کشور های منطقه مانند هند،  پاکستان،  ایران،  چین و روسیه بنشینند و مذاکره کنند و صلح را ممکن بسازند در مورد پرسش در باره خروج نیرو های غرب و امریکا به عنوان ماموریت پشتیبانی قاطع که آموزش،  مشوره دهی و همکاری است شامل می باشد ما این جا هستیم تا به مردم افغانستان کمک کنیم حکومت افغانستان را پشتیبانی کنیم ما نمی خواهیم برای همیشه در این کشور باشیم و ما مهلت را هم تعیین نکردیم اما هنگامی که دولت و نیرو های امنیتی افغانستان توانایی آن را پیدا کنند که شهروندان شان را حفاظت کنند بلی ما کار دیگری را انجام نمی دهیم از این رو بیرون شدن نیرو ها نمی تواند یک پیشکش شرط باشد اما ما به دنبال یک راه برای پیش شرط هستیم تا زمانی که حکومت دفاع کامل را از خود داشته باشد در آن صورت ما می توانیم برویم.

حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امورخارجه نیز به سوال ها پاسخ ارایۀ کرده افزود :

 نماینده کشور دوست آلمان توزیع دادنداما نگرانی من این است که برای یک تمرکز ژرف براندیشۀ جنگ ها ی نیابتی و مداخله منطقوی افغان ها را از کشور شان و سرنوشت شان باز میدارند پس بلی این آشکار است نماینده محترم آلمان "من میتوانم پاسخ بدهم بلی "این یک تنش داخلی است پرسش این است که می خواهم از شما بپرسم اما من در باره تعریف تنش های که در افغاانستان جریان دارد توضیح میدهید به ان ها موافق نیستم ما به حیث افغان ها این تنش را یک تنش داخلی تعریف نمی کنیم یک نبرد نیابتی به ضد ما به کار گرفته می شود تا در این کشور بی ثباتی به وجود بیاید،  تا زمانی که با نهادی که این نیرو ها ی نیابتی با آن سرو کار دارند برخورد نکنیم بسیار دشوار خواهند بودتا در کشور خویش صلح را تآمین بسازیم اما در باره خروج نیرو ها ی امریکا ی هیچ کشور مستقل در دنیا نیرو های خارجی را در خاکش نمی خواهد من نیرو های خارجی را در سرزمین افغان ها نمی خواهم اما تا یک زمانی این نیرو ها نیاز است نیازی که عاقلانه تر است زیرا همکاران بین المللی ما به ما می گویند که از کشور شما بر ما حمله شد

ازکشور ما هراس افگن سر بلند کرد پس راه حل من برای این مسًا له این گونه می باشد ما با طالبان نشست می کنیم و به آن ها می گوییم که بیایند با ما به توافق برسند بیایید که به این کشور صلح بیاوریم و به نیرو های خارجی هیچ نیازی نخواهد بود،  اگر شما دست به خشونت نزنید چرا به نیرو های خارجی نیاز باشد اگر با یک دیگر مشکل نداشته باشیم. موقف دولت افغانستان در برابر دفتر طالبان در قطر این است که این دفتردر شش و هفت سال اخیر فعالیت دارد در قدم اول وعده این دفتر برای ایجاد گفتگو های صلح  ومسئول سیاسی مذاکرات با حکومت افغانستان بود که این گونه نشد اینکه لایحه وظایف آن را مشاهده میکنم که نسبت به وعده های اول آن کاملاً متفاوت عمل می کند این دفتر به مثابه یک سفارت بالقوه می باشد می تواند در فعالیت های گوناگون نقش داشته باشد میتواند ملاقات ها را انجام بدهد و در بعضی موارد پول گرد آوری نماید اما موقف حکومت افغانستان این گونه است یا لایحه وظایف دفتر قطر تغییر کند و یاباید این دفتر بسته شود این موضوع را به طالبان،  امریکا و نماینده امیر قطر که در نشست روند کابل اشترک کرده بود در میان گذاشته ام ما به ارتباط این موضوع با همکاران بین المللی خود و سایرین مذاکره میکنیم که بیبنیم اگر لایحه وظایف تبدیل شود و چه باید انجام داد ما کاری کنیم تا دیریازود این دفتر بسته شود نمی خواهیم که باز اشتباه نماییم جایی که طالبان را پناه گاه داده است ما این را نمی خواهیم اما طرح های مشخص نیز داریم که اگر دفتر قطر بسته شود در کجا دفتر برای مذاکرات باز شود.                               

رمز

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha