صفحه اصلی | anis | گزارش | سید اکرام افضلی جایگاه افغانستان در رده بندی جهانی بهبودیافته است و افغانستان از 100- 49 امتیاز در شاخص بودجه باز در سال ۲۰۱۷ را دریافت کرد

سید اکرام افضلی جایگاه افغانستان در رده بندی جهانی بهبودیافته است و افغانستان از 100- 49 امتیاز در شاخص بودجه باز در سال ۲۰۱۷ را دریافت کرد

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
سید اکرام افضلی جایگاه افغانستان در رده بندی جهانی بهبودیافته است و افغانستان از 100- 49 امتیاز در شاخص بودجه باز در سال ۲۰۱۷ را دریافت کرد

سید اکرام افضلی رئیس اجرائیوی دیدبان شفافیت افغانستان پیرامون موضوع چنین گفت:

در حالی که پیشرفت در جهت تأمین شفافیت بودجه در سراسر جهان به دلیل کاهش اعتماد عمومی به دولت ها و افزایش نابرابری ها برای اولین بار در یک دهه با عقبگرد روبرو است جایگاه افغانستان در رده بندی جهانی بهبودیافته است و افغانستان از 100- 49 امتیاز در شاخص بودجه باز در سال ۲۰۱۷ را دریافت کرده است. این شاخص شفافیت، اشتراک مردم و نظارت از پروسه بودجه را مورد ارزیابی قرار میدهد. مشارکت بودجه باز در سال ۲۰۰۶ تاسیس شد که هردوسال بعد کشورها را مورد بررسی قرار میدهد. افغانستان از ۱۰۰ فقط ۸ امتیاز در سال ۲۰۰۸ از شفافیت بودجه ملی دریافت کرد این امتیاز در سال ۲۰۱۰ به ۲۱ رسید اما هنوز هم اطلاعات بسیارمحدود در مورد بودجه ملی به نشر می رسد. درسال ۲۰۱۲ سال رکوردشکنی برای افغانستان بود، افغانستان ۵۹ نمره دریافت کرد در این سال در سطح ملی و بین المللی مورد ستایش قرار گرفت. ولی درسال ۲۰۱۵ اولین سال عقبگرد برای افغانستان بود امتیاز ما از ۵۹ به ۴۲ تنزیل یافت.

آقای افضلی افزود: بهبود امتیاز افغانستان به دلیل تسوید و انتشار به موقع بررسی های وسط سال است. این یک سند مهم برای مردم است و ما از آن استقبال می کنیم. اوسط امتیاز جهانی از100 - ۱2 است افغانستان در این دوره فرصت های که دولت برای مشارکت مردم در فرایندهای بودجه فراهم میکند نمره ۱۵ را کسب کرد این در حالی است که افغانستان در دوره قبلی یعنی ۲۰۱۵ نمره مشارکت مردم آن ۲۷ بود.

سیداکرام افضلی در ادامه افزود: کاهش مشارکت مردم در پروسه تسوید و ترتیب بودجه بسیار نگران کننده است. بدون فرصت های مشارکت فعال شهروندان بودجه فقط در راستای منافع نخبگان قدرتمند خواهدبود. دولت برای ایجاد بودجه باز یک سلسله کارهای را انجام داده است.

 وی اضافه کرد: گام های بعدی به سوی چنین سیستمی باید ایجاد مکانیزم برای مردم در فرایند بودجه مانند بودجه سازی مشارکتی، بودجه سازی ولایتی و تفتیش اجتماعی باشد. در نظارت بودجه قوه مقننه افغانستان از ۱۰۰ امتیاز ۴۳ امتیاز بدست آورده در قسمت تصویب ۱۹ و در قسمت نظارت مصرف بودجه ۴۷ امتیاز است که کم کاری ولسی جرگه افغانستان را نشان میدهد در قسمت نظارت اداره عالی تفتیش در کل ۶۷ امتیاز و در قسمت مشارکت مردم افغانستان فقط ۱۵ امتیاز میباشد، که ما در این مورد بخاطر کاهش آن نگران هستیم.

محمد خالد پاینده معین مالی وزارت مالیه افغانستان در رابطه به موضوع گفت: ما به مشارکت مردم در پروسه تهیه و ترتیب بودجه اهمیت می دهیم و این روند در سال های بعد بهبود خواهد یافت. مهم ترین سند دولت بودجه ملی است و از مسایل کلیدی سهم، نظارت و اشتراک مردم در تأمین شفافیت بودجه است که باید در سالهای بعدی در نظر گرفته شود دیدبان شفافیت همراه با نهاد بین المللی بودجه تا هنوز پنج سروی را انجام داده است.

بهترین دستاورد در سال ۲۰۱۲ بود که امتیاز خیلی عالی و بلندی را بدست آوردیم.

وزارت مالیه کوشش دارد سهم مردم را در پروسه شفافیت بودجه دخیل نموده تا شفافیت بوجود بیاید، بعضی اقدامات در این راستا انجام شده طور مثال: نشر راپورها، معلومات بودجه در مورد دارایی های دولت در سال های آینده، مسایل تقاعد، اتکای افغانستان به کمک های جهانی و شفافیت تصدی ها.

بودجه باز یک ویژگی دارد و آن مقایسه مصرف بودجه در اول و آخر سال مالی است. پلان وزارت مالیه بلند بردن سطح آگاهی مردم در پروسه بودجه سازی ونظارت از آن است. در کل حکومت وحدت ملی و وزارت مالیه تعهد به شفافیت دارد.

سید مهدی حسینی معین تخنیکی اداره عالی تفتیش نیز طی صحبتی گفت: با توجه به شرایط موجود که مشکلات سیاسی و ناامنی ها در کشور جریان دارد و متأسفانه قربانی های زیاد هم میدهیم. اداره عالی تفتیش منحیث عالیترین نهاد بررسی کننده امورمالی و حسابی در سطح افغانستان جهت مسلکی شدن معیار و ساختار بین‏المللی در فعالیت های خویش تلاش های چشمگیر را انجام داده است. گزارشات را به مقام ریاست جمهوری ارسال نموده و یافته های خویش را با مسئولین و نهادهای بین المللی نیزشریک می سازیم. اداره عالی تفتیش یک برنامه را با حمایت بانک جهانی بخاطر شفافیت حکومت داری باز روی دست دارد و دخیل ساختن شهروندان در پروسه تفتیش را در سال جاری آغاز می کنیم. این یک برنامه است که شهروندان در مجموع جامعه مدنی و رسانه ها در بعضی موارد و عمل کرد پروژه ها را نظارت کنند و تخطی که آنان میکنند جلو آن را بگیرند. تا بتوانیم اعتماد مردم را نسبت به دولت بلند ببریم. و میکانیزم ایجاد شده در نتیجه تفتیش گزارش ها خلاصه میشود اگر یافته های تفتیش تطبیق نشود پس بدون نتیجه خواهد بود. یافته های تفتیش باید با مردم، رسانه ها و جامعه مدنی شریک ساخته شود. خوشبختانه اداره عالی تفتیش بلندترین امتیاز یعنی از 100- 67 را در شاخص بودجه باز ۲۰۱۷ دریافت کرده است.

گزارشگر حبیب الله ایمان

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha