صفحه اصلی | anis | گزارش | محمد یعقوب حیدری: کوشش می کنیم مشکلات راکاهش دهیم تا در زندگی مردم تغییر مثبت رونما گردد

محمد یعقوب حیدری: کوشش می کنیم مشکلات راکاهش دهیم تا در زندگی مردم تغییر مثبت رونما گردد

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
محمد یعقوب حیدری: کوشش می کنیم مشکلات راکاهش دهیم تا در زندگی مردم تغییر مثبت رونما گردد

در نخست محمد یعقوب حیدری در ارتباط به کارکرد و فعالیت های اداره ولایت کابل معلومات دادگفت: ادارة ولایتی کابل به مثابه ارگان محلی حاکمیت ممثل دولت افغانستان است وامورحکومتداری محلی، حاکمیت قانون ، انکشاف محلی و ارائه خدمات در عرصه های گوناگون شامل استقامت های اساسی وظایف آن می باشد.

بنابر لزوم دید محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ماه سنبله سال روان به حیث والی کابل  تعیین گردیدم که با رعایت لایحه وظایف بمنظور تحلیل وضعیت و آگاهی از ضرورت ها و نیازمندیهای اهالی و نظارت مستقیم از روند کارونحوه ارائه خدمات ارگانهای مربوطه درنخستین روز های کاری خویش از شعبات مرکزی و ادارات محلی ولایت بازدید بعمل آورده ، ضمن بازدید از وضعیت إدارات مربوطه و زندگی مردم آگاهی بیشتر حاصل نموده ام.

بمنظوربهبوداموردرسکتورهای مختلف بخصوص در بخش تأمین امنیت منحیث اولویت درجه اول معارف ، صحت ، زراعت، صنایع و تجارت، زیربناهاودیگرسکتورهای اساسی طرح های مشخص را در مشاورت با مردم و نهاد های مردمی تهیه و در مرحله اجرا قرارداده ایم.

ما کوشش میکنیم تا مشکلات بادر نظرداشت امکانات و منابع دست داشته کاهش یافته و در زندگی مردم تغییر مثبت رونماگردد.

وی می گوید:ما تلاش می کنیم تا تمام وظایف این اداره در مرکز و  ولسوالی ها مطابق قانون و بارعایت ضرورت های مبرم مردم انجام یابد.

رهبری جدید این اداره متهعد است تا روند انکشاف متوازن ،یکسان برای همه و برمبنای ضرورت باشد.

در مجموع طی سال روان ۲۵۰پروژه انکشافی کوچک و بزرگ در حال تطبیق بوده که از جمله حدود۱۵۰پروژه تکمیل باقی تحت کار قرار دارد که این پروژه ها شامل اعمار مکاتب، سرک ها، دیوار های استنادی ، بند های آبگردان،حفر چاه های آب آشامیدنی ،شبکه های آبرسانی وسایر پروژه ها می باشد.

بااکمال این پروژه های انکشافی و تحقق برنامه های کاری و انکشافی دیگر سکتور ها در سطح ولایت کابل، از یک سو بخشی از مشکلات عمده زندگی اهالی این ولایت برطرف خواهد گردید، از سوی دیگر زمینه های بیشتر برای انکشاف و توسعه زندگی اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی آنان ، مساعد خواهد گردید.

هم چنان  ازاین طریق مشکل بی کاری اهالی ولایت کابل نیز تا حدودی ، کاهش خواهد یافت.

عنقریب درنظرداریم تا از طریق راه اندازی یک گفتمان وسیع در سطح تمامی نهاد ها و ساختارهای دولتی و غیردولتی دخیل در امور مربوطه  به اینولایت ، ضرورت ها و نیازمندیهای عمده واساسی را برای طرح پلان ستراتیژیک پنجساله ولایت و برنامه گزاری بعدی انکشافی و اولویت بندی فعالیت های این اداره را شناسایی نماییم.

موصوف به پاسخ سوال خبرنگار روزنامة ملی انیس مبنی بر این که در این اواخر وضعیت امنیتی خراب شده و رویداد های جنایی در شهر کابل افزایش یافته گفت: بخش های امنیتی در سطح ولایت کابل در هماهنگی بهتر تلاش می نمایند تا وظایف شان را با صداقت وایمان داری درمطابقت با قانون انجام بدهند.

مزید برعوامل دهشت افگن تروریست و گروه های جنایت پیشه  موجودیت اشخاص زورگو، غاصب  و قانون شکن ، موجودیت سلاح های مختلف النوع غیر ثبت شده در نزد اشخاص غیر مسئول و استفاده از موتر های شیشه سیاه و بدون نمبرپلیت ، موانع عمده دراستقرار امنیت،  ثبات کامل سیاسی وتأمین حاکمیت قانون در حیات روزمره این ولایت پنداشته می شوند.هرچند در نتیجه مساعی مشترک نیروهای امنیتی ولایت کابل در هماهنگی با اداره ولایت کابل پیشرفت هایی در جمع آوری سلاح ها ،موتر های بدون نمبرپلیت، اشخاص مسلح غیر مسئول و مشکوک و همچنان در روند پاک‏کاری شیشه های سیاه موتر ها  ، بوجود آمده است ، اما هنوز تا رسیدن به یک هدف نهایی که تأمین امنیت و هرگونه مصئونیت قانونی به هر شهروند ولایت می‏باشد، راه درازی مانده است که باید طی شود.

در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای مشترک امنیتی کابل تحت رهبری گارنیزیون کابل طبق آخرین گزارشات  ۷۰ میل سلاح مختلف النوع،۱۳ عدد شاژور، ۴ عدد دوربین کلاشینکوف،۲۶۰ فیرمرمی،۱حلقه بم دستی، یک پایه مخابره ، یک عدد برچه از نزد اشخاص غیرمسئول جمع آوری گردیده است.

به تعداد  ۵۱۳۱  عراده واسطه نقلیه (نظامی و ملکی)از فلم سیاه هارن واشیایی اضافی پاک کاری گردیده است .

همچنان به تعداد۸۰ عراده وسایط زرهی وغیرزرهی به قوماندانی عمومی گارنیزیون کابل تحویل داده شده است. 

درضمن به تعداد ۱۲ عراده وسایط زرهی ۱ عراده فورنر نسبت جعل اسناد و۳۹ میل سلاح مختلف النوع به ریاست مبارزه با تروریزم وزارت امورداخله تحویل گردیده است.اداره ملکی ولایت کابل در هماهنگی با ارگانهای امنیتی ولایت طرح جامع امنیتی راترتیب نموده است که برای منظوری و تأیید به مقام عالی ریاست جمهوری پیشنهاد گردیده است. که با تأیید این پلان مطمین هستیم که تحولات مثبت و بنیادی در بهبود وضعیت امنیتی ولایت کابل و سایر ولایت های کشور، رونماخواهد گردید.

والی کابل در ارتباط به همکاری ارگان های دولتی و غیر دولتی با ادارة ولایت کابل گفت: ولایت کابل تلاش می نماید تا زمینه های همکاری با سازمان های غیر دولتی و سکتور خصوصی که مصروف ارائه خدمات عام المنفعه و برنامه های انکشافی هستند، توسعه و گسترش لازم  یابد.اکنون در ولایت کابل، بخصوص در مرکز آن بیشتر از (۳۷۶) سازمانهای مدنی شامل مؤسسات غیردولتی در هماهنگی با دولت مصروف خدمات رسانی، دادخواهی و آوردن تغییرات در جوامع شان ، می باشند.

حیدری در مورد برنامه و پلان های این اداره در سال آینده چنین گفت:درسال ۱۳۹۷ تمرکز اصلی اداره ولایت کابل کماکان بیشتر روی امنیت ومصئونیت عامه بمثابه اولویت درجه یک و تأثیر گذار بالای تمامی شئون زندگی جامعه، بهبود حکومتداری ، تسریع روند تطبیق برنامه و پروژه های انکشافی و توسعه وی، اصلاحات درروند مدیریت امور در اداره های مربوطه، توسعه و بهبود کیفیت خدمات بخصوص در سکتور های معارف، صحت، زراعت، صنایع و تجارت، زیربناهاودیگرسکتورهای اساسی، کاهش فقر و ایجاد فرصت های کاری و شغلی خواهد بود.

ریفورم و اصلاحات اداری و کادری در اداره مرکزی و محلی ،به ویژه در بخش های عدلی و قضایی و ادارات دخیل در مدیریت برنامه های انکشافی و توسعه وی  به مثابه یک ضرورت دایمی ، مبارزه با بیسوادی، محو کشت ، تولید ، ترافیک  و قاچاق مواد مخدر همچنان در صدر اولویت های کاری این اداره در سال ۱۳۹۷ نیز قرار خواهد داشت.

طرح و تطبیق برنامه مؤثر دراز مدت و عاجل بخاطر بهبود وضعیت محیط زیست و آب هوای کابل که اکنون یکی از نگرانی های عمده مردم و اداره ولایت کابل می باشد، از جمله برنامه هایی است که ما برای رسیدن به آن در سال آینده نیز درهماهنگی و تشریک مساعی با تمامی نهاد های دولتی و غیر دولتی  سکتور خصوصی و مردم تمامی مساعی ممکنه را بخرج خواهیم داد.

اداره ولایتی کابل در تفاوت با دیگر ولایت های کشور متأسفانه تا هنوز هم از امتیازات و توجه برابر برخوردارنبوده است.  ساختارتشکیلاتی این اداره فوق‏العاده کهنه است که پاسخگوی نیازمندی های کنونی این ولایت نمی باشد.  ضرورت جدی دیده می شود تا این ساختار مطابق به ایجابات و وضعیت کنونی این ولایت بازنگری تخنیکی و مسلکی شود.  بودجه تخصیص یافته ولایت تا اکنون پاسخگوی ضرورت ها واجرای برنامه لازم انکشافی اینولایت نبوده و تااکنون کود مشخص برای برنامه های انکشافی در بودجه این اداره وجود ندارد.

ما پیشنهادات مشخص را به خاطر رفع مشکلات و تأثیرگذاری بیشتراین اداره درروندحیات روزمره این ولایت در عرصه های گوناگون به اداره مستقل ارگانهای محلی به مثابه متصدی درجه یک ادارات محلی در کشور واز طریق این اداره به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نموده ایم که با استقبال گرم آنان روبه رو شده است.

انتظارزیادمی رود تاانشاء الله  به پیشنهادات متذکره ازجانب مقامات دولت مهرتأیید گذاشته شوددر آنصورت بدون شک ما ناظر تحولات عمیق و بنیادی در حیات اداری اداره مرکزی ولایت کابل در کوتاه مدت وتغییر  چشمگیر دروضعیت زندگی اهالی این شهر دردراز مدت خواهیم بود.

میان اداره ملکی واداره نظامی و سکتور امنیتی ولایت کابل هماهنگی لازم ایجاد گردیده است . جلسات مشترک با ارگانهای امنیتی ولایت مطابق به پلان پیشبینی شده به وقت و زمان تعیین شده تحت ریاست والی کابل  تدویر می‏گردد. دستآورد اخیر جلوگیری از عملی شدن بخشی از پلان های تخریبی د هشت افگنانه دشمن و کاهش سطح جرایم درقلمرو این ولایت در تناسب  به سالهای گذشته جمع آوری سلاح تجهیزات و البسه نظامی از نزد اشخاص غیر مسئول و پاکسازی شیشه های سیاه وسایط نقلیه و موتر های بدون نمبرپلیت نتیجه آن می باشند. نداشتن بودجه کافی به ویژه بودجه انکشافی مشکلات عمده ما می باشد که مانع  روند انکشاف لازم این ولایت و کارایی بهتر این اداره در قسمت ایفای نقش محلی آن تا اکنون ، قلمداد می گردد.

وی در اخیر صحبتهایش در مورد چالش و مشکلات این اداره گفت: نبودبودجه کافی، صلاحیت های لازم اجراییوی ،  نداشتن کود مشخص انکشافی در بودحه سالانه،  فقدان صلاحیت  و دخالت لازم در طی مراحل پروژه های انکشافی ، فساد اداری، امنیت، موجودیت اشخاص زورگو و قانون شکن و غاصب، موجودیت سلاح های مختلف نزد اشخاص غیر مسئول، عدم حاکمیت لازم قانون، کمبود خدمات باکیفیت، بیکاری گسترده در میان اهالی  به خصوص قشر جوان و تحصیل یافته ، عدم موجودیت میکانیزم مشخص و جوابگوی مصئونیت اجتماعی، موجودیت جمع کثیری از اشخاص معتاد به مواد مخدر، موجودیت مراکز مافیایی فروش مواد مخدر، نبود کفایت و ظرفیت لازم مدیریت امور انکشافی و ارائه خدمات باکیفیت به ویژه در اداره های محلی در ولسوالی ها و سایر مشکلات از جمله موانع عمده در سطح این ولایت پنداشته می شوند که مانع زندگی نورمال و انکشاف و توسعه لازم در این ولایت می‏گردد.   خواجه نصیر احمد صدیقی

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha