صفحه اصلی | anis | گزارش | طرح پلان جدید، در سکتور های امنیتی

طرح پلان جدید، در سکتور های امنیتی

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
طرح پلان جدید، در سکتور های امنیتی

پس از حمله های تروریستی در نزدیک دروازه وزارت امور داخله سابق وهوتل انتر کانتیننتال وفرقه 111 کابل رئیس جمهور به نهاد های امنیتی دستور داد تا برای تامین امنیت شهر کابل پلان امنیتی جدید را ترتیب وارائه دهند با درنظر داشت این دستور مسولین ارشد امنیتی در جلسه سر قوماندانی اعلی قوای مسلح پلان امنیتی را که شامل بخشهای هماهنگی، انسجام، کشف واستخبارات، تقویت نیروهای امنیتی ودفاعی، جابجایی موثر نیروهای پولیس واصلاحات همه جانبه دراین سکتور می باشد ارائه کردند بعد از بحث های مفصل پلان امنیتی یاد شده دراصول مورد تائید قرارگرفت وهدایت داده شد تا درچارچوب زمان بندی شده طی ده روز آینده پلان های تطبیقی آن به مردم نیز ارائه گردد. در رابطه به جزئیات بیشتر پلان ودیدگاه های آگاهان امور امنیتی خبرنگار روزنامه ملی انیس گزارشی را تهیه نموده که تقدیم خوانندگان می گردد.

درابتدا نصرت رحیمی معاون دفتر سخنگوی وزارت امور داخله در رابطه به اولویت های اساسی پلان امنیتی شهر کابل گفت:  درپلان امنیتی ترتیب شده هفت اولویت ستراتیژیک و 52 مورددر سه مرحله قابل تطبیق است موارد که عاجل است فعلاً قابل تطبیق می باشد اما به لحاظ  محرمیت موضوع نمی خواهم به جزئیات آن بپردازم.

یک طرح کاملاً جامع است که تمام ارگانهای امنیتی وزارت های امور داخله، دفاع ملی وریاست عمومی امنیت ملی بدون شک در تامین امنیت بهتر شهر کابل موثر واقع خواهندگردید.

 مرزا محمد یارمند معین اسبق وزارت امور داخله وآگاه نظامی دیدگاهش را چنین بیان نمود:

از ترتیب وتائید پلان همه آگاهی یافتیم در صورتیکه درپلان یاد شده تمام ابعاد که بتواند تهدیدات را تحت پوشش بگیرد وپلان های محاربوی ووقایوی شکل درست ترتیب وتنظیم شده باشد یک کار مثبت خواهد بود این پلان باید در برگیرنده پلان کشفی واستخباراتی ولایات همجوار کابل وداخل شهرکابل نیز باشد. عمدتاً شهر کابل از تهدیدات بیرونی متاثر است با آنکه درداخل شهر نیز شبکه های موجود است به نظرمن تشکیل امنیت ملی بخشهای کشفی واستخباراتی وزارت دفاع ملی وسعت پیداکرده و از تکنالوژی استفاده اعظمی صورت گیرد زیرا استفاده از نیروی انسانی برای تمرکز روی شبکه های جرمی موثر است ولی تکنالوژی رزمی و استخباراتی که نیروهای ناتو از آن در افغانستان سود می‎برند واضح ساخته که بیشترین تاثیرات خود را داشته است.

در صورتیکه از این وسایل استفاده گردد موفقیت آن بیشتر خواهد بود.

یارمند نصب اسکنر ها در دروازه های ورودی شهر کابل را موثر می داند ولی تاکید دارد که کافی نیست زیرا شهر کابل برعلاوة دروازه  های ورودی را ه های فرعی پیاده رو وبز رو دارد که در مجموع نمی توانند در همه آن اسکنر نصب نمایند.

وی گفت: پلان های که به یقین درپلان امنیتی مسجل باشد به اعتقاد من باید تمام راه های فرعی وپیاده رو تحت پوشش ودر اطلاعات امنیتی گنجانیده شود تلاشها به شکل آنی در این چنین ساحات گسترش یابد که می تواند نوع دست وپاچگی را به عناصر مخرب ایجاد نماید وسبب فرار شان نیز خواهد گردید انشاءالله که شهر کابل در امن قرارخواهد گرفت.

بشیربیژن معاون نهاد خدمت گزاران کابل در رابطه گفت:

طرح پلان امنیتی کابل که به دستور رئیس جمهور توسط مسئولین ارشد امنیتی ترتیب وارائه گردیده است در صورتی می تواند کارا واقع  گردد که عوامل ذیدخل مد نظرگرفته شده باشدکه همانا تقویت وظرفیت نهاد های امنیتی مبارزه جدی بافساد موجود دراین نهاد ها است.

 در اثرنبود چنین فکتورها ما شاهد نا امنیت شدید حملات در پایتخت بودیم. نهاد خدمتگزاران کابل طرح عملی را جهت تامین امنیت شهروندان کابل به شخص رئیس جمهور، ریاست  اجراییه و وزیرامورخارجه مطرح نمود که استقبال کردند ولی متاسفانه در برابر طرح ارایه شده اقدام عملی صورت نگرفت. در وضعیت موجود تا زمانیکه فکتور های عمده که سبب ناامنی میشود در نظر گرفته نشود حکومت قادر به تامین امنیت باشندگان کابل نخواهد بود. به عنوان مثال فروشندگان  مواد مخدر اساسی ترین علل افزایش ناامنی در پایتخت شمرده می شوند که به دلیل فساد گسترده و پایین بودن کمیت و ظرفیت نهادها در به محکمه کشاندن فروشندگان مواد مخدر به آن توجه صورت نگرفته است. مسئله دوم فقر و بیکاری است که باعث شده جوانان ولگرد باعث آزار و اذیت خانواده ها و شهروندان حین رفت و آمد به پوهنتون و وظیفه شوند که در زمینه کوچکترین اقدام صورت نگرفته است به همین شکل در قسمت ارتکاب جرم های دیگر مثل سرقت های مسلحانه قتل و اختطاف که گراف آن افزایش یافته است تاکید نهاد خدمتگزاران کابل اینست که باید درگام نخست مردم در تامین امنیت سهیم ساخته شوند به خصوص از طریق ایجاد مغزهای مردمی و محلی در نواحی مختلف که میتواند به امنیت و ثبات در شهر کابل بیانجامد.

مورد دیگر انتقال تمامی پوسته های امنیتی محافظتی از نهادهای دولتی است که گفته میشود 3 هزار تن از منسوبین امنیتی تنها موظف در تامین امنیت وزارت ها و نهادهای  های مستقل دولتی است در صورتیکه مسئولیت تامین امنیت وزارت ها و ادارات دولتی به منسوبین ادارات مربوط واگذار گردد و گروه دفاع خودی در ادارات فعال گردد، منسوبین موظف امنیتی و پولیس با تقویت پرسونل حوزه های امنیتی و افزایش کمیت می توانند کمربند قوی امنیتی را در شهر کابل ایجاد نمایند که در تامین امنیت پایتخت موثر خواهد بود.

جاوید کوهستانی آگاه امور نظامی در رابطه گفت: با اینکه از جزئیات پلان امنیتی شهر کابل که توسط وزارت امور داخله و سایر مسئولین ارشد نهاد های امنیتی ترتیب و ارائه گردیده است. دقیقاً آگاه نیستم ولی به یقین با طرح پلان های امنیتی دقیق که روی خریطه مطرح شده و با ساختارهای شهری هماهنگ باشد و هماهنگی های لازم کشفی و استخباراتی بین نهادهای امنیتی ایجاد گردد و مسئولیت ها را افراد توانا عهده دار گردد بدون شک در تامین امنیت کمک کننده خواهد بود در غیر آنصورت اوپراسیونی که عملی نباشد و صرف روی کاغذ بیاوریم نمی تواند ما را به نتیجه مطلوب برساند.

وی افزود: در حال حاضر مردم افغانستان در برابر جنگ استخباراتی دشمنان معلوم الحال مواجه است باید بیشتر به جای تامین امنیت فزیکی به کار اطلاعاتی و استخباراتی و شبکه یی پرداخته شود، یعنی ادارات کوچک استخباراتی افزایش یابد و منابع اطلاعاتی بکار افتد و هم از ناحیه تجهیزاتی و قوای بشری نهاد های استخباراتی افزایش یابد تا به امنیت خوب دسترسی حاصل نماییم.

عبدالمحسن محسن باشنده خیرخانه کابل گفت: امیدواریم پلان امنیتی شهر کابل به تمام نیازمندی های موجود پرداخته باشد از جمله در بحث گماشتن افراد. از مصلحت گرایی در تقرری ها بگذرند تا اصل شایسته سالاری به وجود آید. از سوی دیگر بعضاً اطلاعات موجود می باشد، حتا به مثابة آوازه سرچوک دهان به دهان می شود، ولی مسئولین کمتر به آن بها می دهند. هنگامی که یک حادثه جنایی و یا تروریستی واقع می شود بعد از ساعات مسئولین به محل می رسند. برای تامین امنیت و دفع پلان های شوم دشمن باید مسئولان هر لحظه هوشیارتر و بیدار باشند. همکاری مردم در موفقیت پلان شرط اساسی است. باید همه وجیبه خود دانسته در امر خطیری که به سلامت همه یی ما وابسته است سهیم گردند.

مسیح الله احمدی باشنده دیگر کابل می گوید: برای اینکه پلان امنیتی خوبتر تطبیق گردد باید هماهنگی قوی بین همه نیروهای موجود اعم از دفاع، داخله و امنیت ملی ایجاد گردد. حتا شهروندان خود را مکلف بدانند، زمانیکه یک حادثه رخ می دهد پولیس نزدیک محل منتظر میماند گویا یک چنین صلاحیت ندارد باید مسئولین دیگر مداخله کند، باید در تامین امنیت هم آمادگی عام و تام داشته باشند.

حامده صدیقی

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha