صفحه اصلی | anis | گزارش | بصیر مجاهد سخنگوی قوماندانی امنیت کابل : از مردم می خواهیم در پروسة جمع آوری سلاح های غیر قانونی به نمرات محرم 119 و 100 همکاری نمایند

بصیر مجاهد سخنگوی قوماندانی امنیت کابل : از مردم می خواهیم در پروسة جمع آوری سلاح های غیر قانونی به نمرات محرم 119 و 100 همکاری نمایند

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
بصیر مجاهد سخنگوی قوماندانی امنیت کابل : از مردم  می خواهیم در پروسة جمع آوری سلاح های غیر قانونی به نمرات محرم 119 و 100 همکاری نمایند

بی بند و باری ها، موجودیت بی‌شمار سلاح های غیر قانونی نزد افراد و اشخاص غیر مسئول مردم را به ستوه آورده این نا برابری ها در یک هفته سه تا چهار تن از سرمایه گذاران و یا هم تعدادی از ثروتمندان را با اشکال مختلف توسط گروه های مسلح غیر مسئول ربوده و یا کشته میشدند راه گیری های مسلحانه سرقت های منازل و باج گیری های غیر قانونی از شرکت های ساختمانی و سایر پروژه های عام المنفعه در سطح کشور جریان داشت

این وضعیت مردم رادر برابر نظام و نیرو های امنیتی بی باورساخته تا حدی که،  انتقادات شهروندان از کند کاری نیرو های امنیتی بالا گرفت زیرا تأمین امنیت مردم یکی از خواست های مهم مردم از دولت است دولت در این اواخر تصمیم گرفت تا شهر و ویالات را از موجودیت افراد مسلح غیر مسئول و سلاح های غیر قانونی پاک سازی نماید و طی فرمانی کمیسیون امنیتی راموظف نمود تا آن چه در فرمان تذکر رفته عملی سازد به منظور دریافت معلومات دقیق از دست آورد چند روز ه کمیسیون جمعاوری سلاح های غیر قانونی ازافراد غیر مسئول گزارشگر روز نامة انیس گزارشی راتهیه کرده که خدمت خوانندگان این روز نامه تقدیم میکردد. 

 بصیر مجاهد سخنگوی زون 101 آسمانی کابل گفت : از زمانی که فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور جمع آوری سلاح های غیر قانونی که نزد افراد و اشخاص موجود است صادرشد کمیسیون امنیتی به منظور خلع سلاح افراد غیر مسئول کارش را آغاز کرد دیده می شود که سطح جرایم در شهر کابل پایین آمده است،  کمپاین جمع آوری سلاح های غیر قانونی و همچنان وسایط بدون پلیت و وسایط شیشه سیاه فوق العاده تاثیرات خوبی در امنیت شهر داشته است جرایم سازمان یافته کاهش پیدا کرده اما جرایم خورد و کوچک تا هنوز ادامه دارد کوشش های نیرو های امنیتی جریان دارد تا این گونه جرایم هم بکلی از بین برود،  اما در کل شرایط امنیتی در داخل شهر کابل بهتر شده است.

مجاهد افزود: کمپاین جمع آوری سلاح های غیر قانونی از نزد افرادبه دستور رئیس جمهوری اسلامی افغانستان آغاز شده است و به سه مرحلۀ ادامه خواهد داشت ما اکنون در جریان مرحله اول قرار داریم تا اکنون سه هزار عراده وسایط شیشه سیاه را پا ک کاری کردیم و همچنان تعدادی زیاد از موتر های بدون اسنادرا نیز توقف دادیم و این موتر ها را به کمیسیون مؤظف به گارنیزیون کابل تسلیم کردیم این پروسه یک سان بالای همه مردم تطبیق می شود

هیچ کسی از این امر استثنا نمی تواند باشد ما اوایل از تمام مقامات حکومتی وکیلان پارلمان،  شورای ولایتی تقاضا کردیم تا وسایط شان را از فلم های سیاه پاک کاری نمایند و تعداد سلاح هایی که برای تاًمین امنیت شان در نظر گرفته شده است به همان تعداد سلاح آن ها قبول کردند و در کل تمامی مقامات از این پروسه حمایت کردند و تنها یک تعداد از افراد باقی مانده است که آن ها مجبور اند تا طبق قانون عمل نمایند.

مجاهددر رابطه به آن عده وسایط که مربوط به وکیلان پارلمان می باشد و از یک نمبر پلیت و-ج و یا ش- م و به همین کتگوری پلیت هاتا ده موتر استفاده می‎نمایند و این موتر ها بعضی اوقات برای مردم مصیبت خلق کرده اند. کمیسیون در این مورد چه برخورد خواهد کردگفت: در این موردهم ما برنامه داریم با شورای محترم ملی صحبت هایی را انجام داده ایم و تا اکنون آنها قبول کرده اند،  چون وزیر امور داخله در راس این کپماین قرار دارد به ریاست ترافیک هدایت داده شده است تا این کتگوری پلیت ها به پلیت مشخص دولتی توزیع شود و ما امید داریم تا این موضوع در مراحل دوم و یاسوم به کلی حل شود.

مجاهد در اخیر یک بار دیگر خاطر نشان ساخت و به مردم شهر کابل اطمینان داد که نظر به دستور دولت این پروسه به شکل بهتر آن پیش خواهد رفت چون در رأس کمپاین شخص وزیر امورداخله قرار دارد و قوماندانی گارنیزیون کابل،  زون 101 آسمایی   فرقه 111، ریاست امنیت ملی شامل این پروسه می باشند در این پروسه به کمک رسانه ها تعدادی از وکیلان محترم پارلمان که در کنار ما ایستاده شدند جامعه مدنی و همچنان هموطنان عزیز ما به صورت جدی با ماهمکاری کردند،  وی یک بار دیگر از مردم شریف شهر کابل خواست در صورتی که بخواهد معلومات محرمانه را در خصوص موجودیت سلاح های غیر قانونی که نزد افراد و اشخاص غیر مسئول موجود باشد با کمیسیون شریک بسازند می توانند به نمرات 100و 119 پولیس در تماس شوند چون این نمرات محرم است و هویت هیچ شخصی که با ما همکاری صادقانه نماید افشا نخواهد شد.

به همین ارتباط دگرمن شاه پور شریف یار آمر امور عامه قوماندانی عمومی گار نیزیون کابل که عضو کمیسیون کمپاین جمع آوری سلاح های غیر قانونی از نزد افرادغیر مسئول است گفت: چنانیکه هموطنان ما در جریان اند که نظر به فیصله دولت و هدایت جدی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پروسه جمع آوری سلاح های غیر قانونی که نزد افراد و اشخاص غیر مسئول موجود است و این سلاح ها برای مردم شریف کابل ده ها مصیبت را به بار آورده از تاریخ 22قوس سال جاری آغاز شده است و گارنیزیون کابل که مسئولیت این پروسه را به عهده دارد با تیم های مشترک امنیتی از زون 101 آسمایی فرقه 111 ریاست محترم امینت کابل و ریاست مبارزه علیه تروریزم وزارت داخله فعالیت می نماید تا فعلاً این قوت ها دست آورد های چشم گیری داشته است که بیش از دو هزاروچهار صد وهفت عراده واسط شیشه سیاه در ساحات مختلف شهر پاک کاری شده است، 66عراده وسایط بدون اسناد و پلیت تا اکنون به گارنیزیون کابل تسلیم داده شد ه که قوماندانی گارنیزیون کابل این موتر ها را رسماً بریاست مبارزه علیه تروریزم وزارت امورداخله انتقال داده است 39 میل سلاح های مختلف غیر قانونی نیز از نزد افراد غیر مسئول گرد آوری شده است و این سلاح ها نیز به ریاست مبارزه علیه تروریزم وزارت داخله تسلیم داده شد ه است.

وی در رابطه به تعدادی از افراد که در برابر این پروسه قرار گرفته اند و نمی خواهند تا سلاح های غیر قانونی از نزد شان گرفته شود اقدامات بعدی گارنیزیون کابل درمقابل اینگونه افراد چه خواهد بود، گفت : این پروسه به شکل دوام دار ادامه دارد و دستور دولت همین است تا زمانی که یک عراده موتر شیشه سیاه و یا بدون پلیت در شهر موجود باشد و همچنان سلاح های غیر قانونی نزد افراد موجود باشد پروسه ادامه دارد دولت تصمیم گرفته سلاح های غیر قانونی جمعا وری شود گروپ های عملیاتی روز ها در تمام نقاط شهر توظیف می باشد به هیچ صورت هیچ کسی بعد از این حق ندارد با رفتارهای غیر قانونی شان نظم شهر و شهروندان شهر کابل را برهم زند و مردم را مورد اذیت قرار دهند.

 آقای شاه پور در آخربه مردم شهر کابل اطمینان داده گفت : نیرو های امنیتی در شهر به شمول قوماندانی گارنیزیون قانون را بالای همه یکسان تطبیق خواهد کرد و ان شاءالله در آینده های نزدیک تمام شهر از این حالت نجات خواهد یافت و تقاضای ما از مردم بازهم این است تا با مشاهده عملکرد های غیر قانونی از سوی هرکسی که باشد با ما همکاری صادقانه نمایند. 

           ویس محمد

 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha