صفحه اصلی | anis | گزارش | دلبر نظري: خواهش ما از علماي ديني اينست که جهت تأمين حقوق شرعي و حفظ کرامت انساني زن تلاش بيشتر نمايند

دلبر نظري: خواهش ما از علماي ديني اينست که جهت تأمين حقوق شرعي و حفظ کرامت انساني زن تلاش بيشتر نمايند

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
دلبر نظري: خواهش ما از علماي ديني اينست که جهت تأمين حقوق شرعي و حفظ کرامت انساني زن تلاش بيشتر نمايند

از 25 نوامبر( روز جهاني محو خشونت عليه زنان) روز شنبه با تدوير همايشي بزرگ و باشعار «بياييد هيچ کس را فراموش نکنيم و خشونت عليه زنان را خاتمه بخشيم» از طرف وزارت امور زنان در تالار سينما زينب تجليل به عمل آمد هدف اين همايش که در آن داکتر عبدالله عبدالله رئيس اجرائيه حکومت وحدت ملي، الحاج دلبر نظري وزير امور زنان معينان وزارت هاي سکتوري نمايندگان نهاد هاي ملي و بين المللي فعالين زن وکلاي مشرانو جرگه رؤساي ادارات مختلف اعضاي شوراي علمای افغانستان اشتراک ورزيده بودند اعلام همبستگي و موضعگيري نهاد هاي ذيربط، علماي کشور و زنان افغانستان با زنان جهان در امر مبارزه با خشونت عنوان شده است.

داکتر عبدالله عبدالله رئيس اجرائيه حکومت وحدت ملي طي صحبتي با حمايت از کوشش هاي مردم افغانستان و وزارت امور زنان در راستاي مبارزه با خشونت عليه زنان آنرا يک پديده عام بيان کرده با ابراز تجديد تعهد در راستاي مبارزه عليه خشونت در برابر زنان گفت:

مسؤليت ما نسبت به هر کشوري ديگر که در شرايط بهتر قرار دارند ولي در اين روز تجديد تعهد ميکنند به مراتب بيشتر است. همه يي مشکل را نبايد به جنگ و نا امني نسبت داد، طبعاً که نا امني و جنگ مشکل اساسي را تشکيل مي دهد اما انشاالله به ياري خداوند بزرگ و به کوشش مرد و زن اين کشور صلح برقرار خواهد شد در تحقق صلح از دستاورد هاي مردم افغانستان قدرداني و تشکر ميکنيم بخصوص از نيروهاي امنيتي که زنان کشور سهم برازنده داشته و قرباني داده اند.

داکتر عبدالله عبدالله با تأکيد براي تجديد تعهد در امر مبارزه با خشونت عليه زنان اظهار داشت: خشونت واقعاً لکه ننگ است بردامان کشور ونمونه هاي را که ما از خشونت داشتيم اينطور نيست که در ديگر کشور ها وجود نداشته باشد. اما متأسفانه اعتراف ميکنم اين مشکل در جامعه و کشور ما وسيع است بناءً تعهد ما محکمتر، قويتر و اساسي تر باشد: از حضور همه تشکر کرده انشاالله کمپاين پيش رو موفقيت آميز باشد با ديالوگ وبحث به بسيج همگاني و ملي انجاميد همه يي اقشار جامعه سهم خود را در رفع اين پديدة منفور در کشور و در بين مردم ادا نموده و ما را کمک کند.

رئيس اجرائيه حکومت وحدت ملي تأکيد نمود باور دارم به توان، عزم و اراده زنان کشور که در اين راستا قرباني داده اند، زيرا از يک طرف فرزندان اين کشور در دفاع از سرزمين و دستاورد هاي مردم افغانستان قرار دارند و مادران و زنان کشور بيشترين رنج را در شرايط نا امني کشور و ادامه جنگ متحمل مي شوند و از طرف ديگر با کمال عزت و سر بلندي در کنار برادران خود در ساختن کشور و گذاشتن تهداب يک افغانستان سالم و با ثبات که بدون نقش نيمه نفوس کشور متصور بوده نمي تواند سهم گرفته اند که از ايشان تشکر مي کنم، تنها همدردي به متضررين خشونت عليه زن کفايت نمي‏کند زيرا يک ضرورت ابتدايي است، اما کار عملي را با هم و به ياري خداوند در راستاي محو خشونت يک کار مقدس دانسته يک بار ديگر تجديد تعهد ميکنيم تا کوشش هاي همه يي ما سبب اين شود که روز ها و سالهاي بعدتر شاهد تغيير وضعيت به شکل اساسي بوده باشيم.

متعاقباً گزارش کار کرد هاي يکساله وزارت امور زنان با اشاره به دستاورد ها و چالش ها در بخشهاي مختلف توسط شکيلا نظري رئيس اطلاعات و ارتباط عامه آن وزارت قرائت گرديد.

الحاج دلبري نظري وزير امور زنان نيز طي صحبت گفت: خوشحاليم که امروز در تجليل از روز جهاني محو خشونت عليه زنان در کنار هم حضور داريم که نشان دهنده حمايت از زنان و دختران بوده باعث تشويق و دلگرمي خدمت گزاري براي تغيير بهتر وضعيت زنان در کشور است. امسال نيز در همسويي با يک حرکت جهاني با شعار هيچ کس را فراموش نکنيم. بيايید به خشونت عليه زنان و دختران پايان دهيم کمپاين 16 روزه را با حمايت از زنان متضرر و آسيب پذير کشورمان ازين محفل آغاز ميکنيم و از همه عزيزان دعوت ميکنيم تا با اين حرکت جهاني پيوسته براي پايان دادن به خشونت عليه زنان ما را ياري و همکاري نمايند.

وزير امور زنان تجليل از اين روز را به عنوان تعهد همگاني براي کاهش و از بين بردن خشونت عليه زنان در پرتو اصول و ارزشهاي اسلامي و قوانين نافذ کشور اعلام و تأکيد نمود که با اين تعهد همگاني زنان در جامعه اسلامي در مسير تعالي ورشد قرار مي گيرند.

وزير امور زنان بااشاره به موارد خشونت ها در کشور گفت: متأسفانه زنان و دختران افغان هنوز هم قرباني انواع خشونت تبعيض، خيابان آزاري، ازدواجهاي زودهنگام، اجباري و محروم از حق تعلیم و تحصيل و کار در بيرون از خانه بوده دسترسي کمتر به عدالت دارند.

با اين خشونت هاي اعمال شده، بيشتر از 89 درصد زنان در افغانستان نوع از خشونت هاي رواني، فزيکي، جنسي را در طي زندگي شان تجربه کرده اند و يا ميکنند. متأسفانه سطح سواد در بين زنان 17 درصد و در بعضي ولايات تا 2 درصد هم ميرسد. در واقع بيسوادي، فقر اقتصادي در خانواده ها و محدوديت هاي فرهنگي را مي توان عامل اصلي خشونت عليه زنان و دختران تلقي کرد.

وزير امور زنان دليل کاهش ثبت آمار خشونت در سالجاري در وزارت ياد شده را موجوديت معضل امنيتي و دسترسي کمتر زنان به عدالت عنوان کرده افزود: از اينکه سيستم هاي حقوقي و چارچوب پاليسي هاي عامه نقش اساسي را در پيشگيري و ترويج فرهنگ محو خشونت عليه زنان دارد. بناءً اين وزارت طي سالجاري تعدادي از اسناد حقوقي را تسويد، تصويب و يا از ديد جندر طرح هاي اصلاحي را ارائه کرده که شامل مرور تعدادي از اسناد حقوقي چون کد جزا قانون منع شکنجه، قانون مدني، اسناد ملکيت، قانون منع آزار و اذيت جنسي، قانون جرگه ها، سند رسمي نکاحنامه از ديدگاه جندر و ارائه نظريات اصلاحي جهت تعديل به ادارات ذيربط آن

تصويب ستراتيژي و پلان کاري ملي مبارزه با خشونت عليه زن تهيه و ترتيب طرزالعمل کميته انسجام و هماهنگي مراکز حمايوي زنان و تصويب طرزالعمل کميسيون منع آزار و اذيت زنان و تهيه رهنمود آن مي باشد.

همچنان به حمايت کميته جندر امور زنان کابينه ج-ا-ا کميسيون هاي منع آزار و اذيت زنان در 30 اداره دولتي و کميته هاي کاري جندر در 15 وزارت و اداره مستقل دولتي در مرکز و 34 واحد دومي در ولايات ايجاد شده است که گام موثر در جهت تقويت فعاليت ها به سطح ولايات شمرده مي شود.

در همکاري نزديک با وزارت ارشاد حج و اوقاف و شوراي سراسري علماي افغانستان و کنفرانس علمی تحت عنوان تقبيح خشونت عليه زنان و تعريف زن از آدرس علماي کشور تدوير و براي 62281 زن از طريق شماره تيلفون رايگان 6464 مشوره هاي حقوقي ارائه شده است، بر علاوه جلسات کميسيون عالي منع خشونت در مرکز و ولايات براي پيگيري قضاياي خشونت ها نظارت از محابس، مراکز حمايوي و مراکز اصلاح و تربيت اطفال راه اندازي و به مشکلات آنان رسيدگي صورت گرفته است.

وزير امور زنان با تأکيد به نقش علماي ديني در راستاي تنوير اذهان عامه و ترويج فرهنگ منع خشونت عليه زن اظهار داشت:

از آنجايي که خشونت عليه زنان ودختران ريشه در تفکرات، باور ها و رسوم ناپسند اجتماعي دارد. وزارت امور زنان با توجه به نقش تعاليم والاي اسلام در جلوگيري از خشونت فعاليت هاي اساسي مانند راه اندازي کنفرانس هاي علمي، کمپاين هاي آگاهي دهي هماهنگی براي ايجاد ميکانيزم هاي مبارزه با خشونت را رويدست گرفته در همکاري نزديک با وزارت ارشاد حج و اوقاف خواهش ما از علماي ديني اينست که جهت تامين حقوق شرعي و حفظ کرامت انساني زن و افزايش سطح فهم و درک درست ديني در خانواده ها تلاش و همکاري بيش از پيش نمايند و طبق معيارهاي اصيل اسلامي نه مرد را جنس اول بدانند و نه زن را جنس دوم بلکه هر دو مانند هم داراي مقام و کرامت انساني يکسان هستند.

برعلاوه محو خشونت عليه زنان و تامين امنيت آنان مي تواند با عزم ملي و ترويج مسئوليت پذيري همگاني بايست گام هاي محکمتر و موثري برداشته شود، با قدرداني از همکاري هاي خوب ادارات همکار دولتي و غير حکومتي و به خصوص همکاران بين المللي در راستاي تطبيق برنامه هاي وزارت امور زنان يک بار ديگر امروز را به عنوان روز تعهد همگاني براي کاهش و از بين بردن خشونت عليه زنان در پرتو اصول و ارزشهاي اسلامي و قوانين نافذ کشور اعلام مي نماييم. جادارد که از تلاشهاي جلالتماب رئيس صاحب جمهور، رئيس صاحب اجرائيه و بانوي اول و همه همکاران شان در همکاري متداوم با وزارت امور زنان قدرداني و اظهار سپاس و امتنان نماييم.

 حامده صديقي

 

 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha