صفحه اصلی | anis | گزارش | صدیق الله توحیدی: سومین نشست سام نشان داد که افغانستان هنوزهم در محراق توجه جامعة جهانی قرار دارد

صدیق الله توحیدی: سومین نشست سام نشان داد که افغانستان هنوزهم در محراق توجه جامعة جهانی قرار دارد

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
صدیق الله توحیدی: سومین نشست سام نشان داد که افغانستان هنوزهم در محراق توجه جامعة جهانی قرار دارد

سومین نشست مقامات ارشد 40 کشور و سازمان های جهانی کمک کننده به افغانستان «سام» هفته گذشته روی بررسی دستاوردها، برنامه ها و آجندای اصلاحات برای دو روز در کابل ادامه یافت. در این نشست اشتراک کنندگان عملکرد دولت وحدت ملی را در 3 سال گذشته مورد ارزیابی و بررسی قرار داده در روشنایی تعهدات و یافته های تازه بار دیگر بر ادامه تعهدات شان در کنفرانس بروکسل 2016 و در کنفرانس لندن 2015 نسبت به آینده افغانستان تأکید نمودند. در رابطه به خوشبینی ها نسبت به نتایج و تعهدات صورت گرفته در محور این نشست، خبرنگار روزنامه ملی انیس دیدگاه چند تن از کارشناسان عرصه را جویا شده که تقدیم خوانندگان میگردد.

در ابتدا بشیر بیژن تحلیلگر مسایل سیاسی و معاون نهاد خدمتگزاران کابل چنین گفت:

این نشست بر اساس توافقنامه نشست سال گذشته بروکسل برگزار شد که عملکرد دولت وحدت ملی در سه سال گذشته تحت بررسی قرار گرفته و برمبنای این ارزیابی تعهدات مالی کشورهای کمک کننده در آینده تنظیم خواهد شد.

موضوع قابل بحث در نشست عمدتاً اعمال اصلاحات انتخاباتی تلاش برای برقراری صلح در افغانستان، مبارزه با فساد در کشور بهبود وضعیت حقوقی زنان بازگشت پناهنجویان و برخی موضوعات دیگر از جمله شرایط تداوم این کمک ها بود. روز اول اختصاص یافته بود بحث ها در حوزه توانمند سازی زنان. روز دوم به ارائه برنامه های اصلاحی دولت در راستای مبارزه با فساد موضوع صلح و امنیت و... اختصاص یافته بود، ولی آنچه قابل تعمق است اینکه تأثیر کارکردهای حکومت وحدت ملی روی حیات اجتماعی مردم بیانگر آنست که کمک های ملیارد دالری جامعه جهانی نتوانسته تغییر قابل ملاحظه ای را در سرنوشت مردم و زندگی آنان ایجاد کند. ولی به طور مجموعی طوریکه دیده میشود در این نشست نوع برخورد کشورها مشکوک به نظر می آمد. زیرا دولت و حکومت افغانستان آنچنانی که عامل و انگیزه برای کشورهای کمک کننده در نشست باشد. گزارش ارائه نتوانستند اشتراک کنندگان روی راهبردهای مبارزه با فساد اداری حکومتداری خوب، انتقاد های نیز داشتند. این ها معضل جدی کنونی کشور اند که مردم ما و جامعه جهانی از آن شاکی اند. بناءً کمک های خویشرا همواره مشروط به تعهدات ساختند. چنانچه تأکید آنان در بخش های یاد شده بیشتر به حکومتداری خوب، مبارزه جدی با فساد موجود، مبارزه صادقانه در امر محو مواد مخدر، بحث تأمین حقوق زنان توانمند سازی و کاهش خشونت های موجود بود. جامعه جهانی با درک این مسأله که افغانستان خط مهم تهدید از بابت حضور گسترده گروه های خطرناک تروریستی و دهشت افگنی است تهدید برای خودشان نیز پنداشته می شود. به خصوص از ناحیه تروریزم و مواد مخدر، مجبور اند همکاری و حمایت نمایند و کمک های اقتصادی، سیاسی و نظامی شانرا ادامه دهند که ربطی به عملکرد مسئولان حکومت وحدت ملی ندارد.

اگر قرار می بود که از روی عملکرد مسئولان حکومت، بر تعهدات شان ادامه دهند. شاید فهرست کمک کنندگان خیلی پایین می بود.

زیرا فساد موجود به طور گسترده مردم را رنج می دهد و کمک های بی شمار حیف و میل گردیده است. در عرصة حکومتداری خوب متأسفانه پیشرفت های چندان دیده نمی‌شود. زیرا در جا به جای افراد در پست های بلند حکومتی روابط و قرابت های خانوادگی سنگینی کرده اصل شایسته سالاری کمرنگ است بیشتر تکیه به آدرس های قوی سیاسی، قومی سمتی و گروهی بوده حتا جامعه جهانی نیز بر آن ملتفت است. در بحث حقوق بشر نیز موارد خیلی تکاندهنده است مردم ملکی ما پیوسته قربانیان اصلی اند. افزایش قاچاق، کشت، تولید مواد مخدر و افزایش معتادن نگران کننده است که در ناکارایی مسئولان حکومت مهر تأیید میگذارد.

بشیر بیژن افزود:

آنچه که در پیوند به تعهدات و ادامه تعهدات جامعه جهانی مهم است اینکه آنچنان که حکومت و دولت افغانستان اولویت هایی را در این راستا فهرست نموده ارائه کرد. باید گامهای عملی و قابل لمس واقعی را برداشته به مشارکت فعال سیاسی همه اقوام مردان و زنان کشور ارج گذاشته شعار شایسته سالاری و سپردن کار به اهل آنرا در عمل ثابت سازد تا با این اصل ریشه های فساد موجود نیز برچیده شود که همچو غده سرطانی در ادارات مردم را به ستوه آورده است حتا بساط نابسامانی های بزرگ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را گسترده و گسترده تر ساخته است.

آنچه لازم است حکومت افغانستان برای جلب اعتماد جامعه جهانی و به خصوص آنعده کشورها و سازمان هایی که متعهد به کمک برای بهبود وضعیت موجود در افغانستان اند. در قدم نخست در گزینش افراد متعهد و خدمتگزار به منظور پایین آوردن گراف فساد در سطح کابینه و ادارات مختلف اقدام عملی کرده اعتماد از دست رفته را مجدداً اعاده نماید مبارزه واقعی زمانی ثمر بخش است که این اصل اولویت داده شود و افراد متعهد، با تجربه و دارای شهرت نیک استخدام شده و کار واقعاً به اهل آن سپرده شود در حکومتداری خوب اصل انتخابات شفاف و مشارکت وسیع اقشار جامعه پاسخگو بودن ادارات از صورت اجراآت با شفافیت و امانت داری کامل تأمین گردد در مسأله تأمین امنیت و صلح پایدار به تلاشهای منطقوی و جهانی نیاز داریم که هماهنگی و کمک لازم صورت گیرد.

بناءً در شرایطی که افغانستان قرار دارد. ادامه تعهدات جامعه جهانی خیلی مهم و حیاتی است. باید بادرک اوضاع دوستان بین المللی ما نباید ما را تنها بگذارند و از نتایج نشست خوشبین هستیم. به خصوص در امر تأمین صلح و مبارزه با تروریزم بهبود و انکشاف زیربناهای اقتصادی در امر اشتغال زایی زدودن فقر همکاری همه جانبه نمایند.

پوهنیار شهلا فرید استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و مشاور حقوقی شبکه زنان افغان در رابطه به نتایج نشست سام دیدگاهش را چنین ابراز داشت:

تأکید اشتراک کنندگان سام در روز اول بر تقویت ظرفیت سازی اقتصادی زنان متمرکز بود. در تقویت ظرفیت سازی زنان نهادهای جامعه مدنی و نهادهای کمک کننده نقش اساسی را داشته حکومت زمینه ساز است در کل در کنفرانس ضمن بررسی کارکردهای حکومت تمرکز چگونگی دسترسی بیشتر زنان به عدالت و سهم شان در مشارکت های سیاسی اختصاص داشت. دیدگاه اشتراک کنندگان نشست و زنان افغان این بود که وضعیت مشارکت سیاسی و اقتصادی شان خیلی شکننده است. شخصاً اشتراک داشتم تأکید من این است تعهداتی را که دولت و حکومت افغانستان در جریان کمپاین های خود داشتند که در کابینه و سایر پست ها سهم زنان 30 درصد باشد. در ابتدا حد اقل 20 درصد سهم داده شد که شاهد حضور 4 زن وزیر در کابینه حکومت وحدت ملی بودیم ولی بعداً کاهش یافته فعلاً یک وزیر دو سرپرست داریم معلوم نیست که پارلمان رأی اعتماد میدهد یا خیر، گزارشاتی که در کل از نقش و حضور فعال زنان در سطوح رهبری که در نشست گزارش داده شد. این بود که در سطوح پایین نقش شان بیشتر ولی در مدیریتی و رهبری نقش شان ضعیف و کمرنگ تر شده است در بسیاری از ولایات حضور زنان در سطوح رهبری و مدیریتی صفر بوده اینکه در رابطه به مشارکت سیاسی، اجتماعی و توانمندی  زنان تعهدات موجود است دولتمردان چندان در عمل متعهد نیستند بنیادی فکر نمی‏شود با اینکه فشارهایی از سوی جامعه جهانی و نهادهای مدنی موجود است. ولی بعد از مدت زمانی به فراموشی سپرده میشود یک نکته را باید خاطر نشان ساخت، اینکه نمی توان این همه پیشرفت را نادیده گرفت تغییرات نسبی بوجود آمده ولی سهم زنان در پست های سیاسی خیلی پایین است.

پوهنیار شهلا فرید برای بهبود وضعیت موجود پیشنهاد نمود که باید ضمانت های قوی ایجاد گردد. بحث دوم انتخاب زنان شایسته در پست های مدیریتی است. ولی مشکل در حفظ آن است که سلیقوی برخورد میشود چنانچه باید تأیید و حمایت مردان را داشته باشند وقتی حمایت را از دست دادند عزل میشوند باید تصامیم واحد در رابطه به زنان اتخاذ گردد. پالیسی ها و ستراتیژی های خوبی در مشارکت فعال زنان در کشور تدوین شده ولی در تطبیق آن کمتر توجه صورت گرفته است. زنی که ظرفیت، آگاهی و تعهد خوب دارد. استخدام نشده بلکه برخوردهای سلیقوی صورت می گیرد.جامعه جهانی در نشست سام تعهدات خود را درحمایت از حکومتداری خوب از بین بردن فساد اداری، اصلاحات، توانمند سازی اقتصادی زنان و ختم جنگ و تأمین صلح اعلام کردند. در بخش حمایت از زنان تأکید ما اینست جامعه جهانی به حمایت بیشتر شان برای بهبود وضعیت زنان افغان ادامه دهند. در کل از نظر من نتایج نشست سام این است که دولت و حکومت افغانستان را متعهد به تغییرات اساسی و تا اندازة زیاد پاسخگو خواهد ساخت.

صدیق الله توحیدی رئیس دیده بان حمایت از رسانه ها و عضو دیده بان شفافیت انتخابات در رابطه به نتایج نشست دو روزه سام و ادامه تعهدات جامعه جهانی تا سال 2020 از افغانستان گفت:

سومین نشست «سام» یا هیئت عالیرتبه کشورهای کمک کننده جهان به افغانستان نشان داده که افغانستان هنوزهم در محراق توجه جامعه جهانی قرار دارد و در چارچوب حسابدهی متقابل بر اساس کنفرانس بروکسل حکومت افغانستان با اشتراک در این کنفرانها خود را مکلف دانسته تا در پنج ساحه که مشخص شده گزارش دهی کنند مثل دموکراسی و انتخابات، مبارزه با فساد اداری و اصلاحات.

حکومتداری افغانستان گزارشی را که ارائه کرد ظاهراً مورد قبول اعضای نشست قرار گرفت اعضای نشست که حدود 40 نماینده بود حمایت خود را از افغانستان و پروسه اصلاحات اعلام کردند برگزاری نشست سام، دستاورد مهم برای دولت افغانستان با وجود چالشها و نگرانی های امنیتی به شمار می رود.

توحیدی در ادامه افزود:

خوبست دولت افغانستان برنامه های مدون برای تطبیق تعهدات رویدست گرفته گام های عملی بردارد. در کنفرانس بعدی گزارش ها مطابق به واقعیت های عینی ارائه گردد زیرا گزارش ارائه شده در نشست بیشتر به جلب توجه و کمک های جامعه جهانی تهیه و ترتیب شده بود که در بعضی موارد پیشرفت های واقعی کمتر محسوس است. مثال در بخش مبارزه با فساد به پیمانه گسترده رشد کرده ولی در مورد اینکه رئیس جمهور بر استخدام کادرهای جوان تأکید داشتند که جایگزین افراد فاسد در ادارات شوند. به پیمانه وسیع در این ساحات گسترده نبوده ولی قابل مکث اینست که باید افراد شایسته، با تجربه استخدام گردد و در بخش برگزاری انتخابات شفاف پارلمانی و ریاست جمهوری با اینکه تعهدات از سوی دولت و حکومت ارائه گردید. جامعه جهانی نیز تأکید دارد. چنانچه نماینده خاص سازمان ملل متحد حمایت خویشرا از برگزاری انتخابات شفاف پارلمان در سال آینده اعلام کرد. طبیعتاً که انتخابات بدون کمک و حمایت جامعه جهانی امکان پذیر نیست مهم این است که کمیسیون انتخابات طوری اصلاحات اساسی را در کمیسیون بوجود آورد که مورد اعتماد مردم قرار گیرد متأسفانه اعتماد مردم از بین رفته اما اصلاحات و بازسازی اساسی و شفافیت در نهادهای برگزار کننده میتواند این اعتماد را اعاده نماید.گفتنیست تعهدات حکومت افغانستان به جامعه جهانی در ابتدا از سال 2012 در کنفرانس توکیو آغاز شد و در آن نشست تصمیم بر آن شد که کشورهای عضو ناتو تا سال 2016 میلادی سالانه 4 میلیارد دالر به افغانستان کمک کنند.با ختم توافقنامه مجدداً کشورهای عضو ناتو جامعه جهانی و امریکا با تعیین شرط ها و گرفتن تعهدات از حکومت افغانستان قبول کردند که تا سال 2020 سالانه مبلغ سه میلیارد دالر به افغانستان کمک کنند.دو نشست قبلی سام در سنبله سال 1394 و حمل سال جاری در کابل برگزار شده بود.           حامده صدیقی

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha