صفحه اصلی | anis | گزارش | در سيمنار دادخواهي معلولين تاکيد گرديد: افراد داراي معلوليت اعضاي مساوي الحقوق جامعه اند حمايت از آنان نبايد فراموش گردد

در سيمنار دادخواهي معلولين تاکيد گرديد: افراد داراي معلوليت اعضاي مساوي الحقوق جامعه اند حمايت از آنان نبايد فراموش گردد

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
در سيمنار دادخواهي معلولين تاکيد گرديد: افراد داراي معلوليت اعضاي مساوي الحقوق جامعه اند حمايت از آنان نبايد فراموش گردد

جنگ هاي تحميلي سازماندهي شده و غير سازماندهي شده که در طول سه دهه گذشته در افغانستان ادامه يافت بر علاوه آنکه هزاران تن از هموطنان بيگناه و بيدفاع کشور ما را به کام مرگ کشانده هزاران خانواده را به سوگ فرزندان، پدران و برادران شان متاثر و اندوه بار نمود، امروز صدها تن از افراد و اشخاص داراي معلوليت که به عنوان مدافعان راه حق و آزادي و حراست از کشور در صفوف مبارزان مي رزميدند، با از دست دادن اعضاي بدن خويش در حالت نهايت بيچارگي زندگي پر مشقت را سپري مي کنند، اکثر آنان از حقوق و امتيازات خويش که در مطابقت قانون و مقررات موضوعه کشور تسجيل گرديده استفاده کرده نمي توانند و از همکاري و کمک نهادهاي دولتي و خارجي نيز محروم اند، زيرا دستيار و مدد رساني ندارند تا براي آنان کمک و همکاري نمايد.

بنابر همين عوامل و عدم رسيدگي و حمايت از حقوق اين قشر مستضعف جامعه، روز سه شنبه گذشته سيمناري تحت عنوان(کارگاه ملي کميته داد خواهي اشخاص داراي معلوليت) که به کمک دفتر بين المللي کونترپارت و برنامه مشارکت مدني به اشتراک نمايندگان معلولين ولايات و مرکز راه اندازي شدهبود، تا با آگهي از قوانين موضوعه اعم از قانون اساسي و قانون حقوقي معلولين که از مساوي الحقوق بودن معلولين به عنوان افراد جامعه گويایي دارد، براي دستيابي به حقوق شان دادخواهي کنند و مشکلات خويش را با حضور داشت نمايندگان وزارت کار و امور اجتماعي، شهدا و معلولين، وزارت صحت عامه، وزارت تحصيلات عالي و نماينده نهادهاي تحصيلات عالي خصوصي، داد خواهي خود را در عرصه هاي تحصيلي، دستيابي به شغل و صحت از طريق

اين سيمينار به گوش مسئولان دولتي و حکومت وحدت ملي برسانند.

در سيمينار داد خواهي معلولين که نمايندگان وزارت های فوق الذکر حضور يافته بودند، پيشنهادات و انتقادات نمايندگان معلولين ولايات و مرکز را شنيدند و با ارائه پاسخ به سؤالات آنان وعده سپردند که موضوعات را با وزارت هاي مربوط در ميان مي گذارند و براي رفع مشکلات معلولين براساس موادات قانون تدابير همه جانبه را اتخاذ خواهند کرد.

در اين سيمينار يک روزه با بررسي اطراف و جوانب مشکلات ناشي از برخورد هاي سليقه يي نهاد هاي دولتي به خصوص شعبات مربوط به پرداخت حقوق معلولين و وزارت هاي سکتور که زمينه ساز ايجاد شغل و کار در سطح کشور گفته مي شوند، تأکيد به عمل آمد که از طريق معينيت شهدا و معلولين بايد تصميم گرفته شود تا در حل مشکل معلولين به خصوص در عرصه دستيابي به شغل و رسيدگي به موضوعات حقوق آنان رسيدگي شود و از سرگرداني آنان جلوگيري به عمل آيد.

اين در حالي است که بررسي هاي به عمل آمده از ادارات مسئول رسيدگي برمشکلات افراد دارای معلوليت گواهي مي دهد که روزانه وارثان صدها تن از خانواده هاي معلولين اعم از نظامي و ملکي به دفاتر اجرائيوي حقوق تقاعدي وحقوق شهدا و معلولين سرگردان اند و فرياد سرمي دهند که حقوق شان بايد به وقت معين اجرا و پرداخته شود ولي اکثراً اين صدا بي تأثير بوده به گوش ها نمي رسد پاسخگویی به اين فغان هاي درد آلود شان کمتر سراغ مي گردد.

گزارشهاي به عمل آمده در زمينه چگونگي پرداخت حقوق وارثان شهدا و معلولين گواهي مي دهد که صدها خانواده از وارثان شهدا و افراد داراي معلوليت حقوق تقاعدي سال گذشته خويش را بدست نياورده اند و هر روز به دفاتر معينيت شهدا و معلولين سرگردان اند ولي پاسخ دريافتي حقوق شان روشن نيست.

در حاليکه از نظر قانون اساسي کشور همين افراد داراي معلوليت از جمله افراد تساوي الحقوق جامعه و کشور ما افغانستان اند، ولی نسبت جور زمان و حوادث جنگ های تحمیلی اعضای بدن شان را در میدان های رزم و پیکار با دشمن خاک و وطن از دست داده اند، و ایا اینکه یک تعداد معلولین طبیعی اند اما از همین وطن و کشو می باشند مانند افراد سالم در این خاک و سرزمین حقوق شان ثابت است. آنانیکه در سنگرهای دفاعی معلول شده اند باید از آنان به عنوان قهرمانان و فداکاران آزادی کشور یادآوری گردد و بدون منت گذاشتن حقوق و امتیاز آنان پرداخته شود.

برای آنعده از معلولانی که فیصدی فعالیت در ادارات و کارهای رسمی را دارند باید کار سراغ گردد و وزارت های مربوط مطابق به قانون آنانرا به کار بگمارند تا از یک طرف صفوف بیکاران کاهش یابد و طویل تر نگردد و از طرف دیگر برای معلولان روزنة امیدی ایجاد گردد و از این طریق هم معاش بگیرند و هم خدمت به وطن و مردم خود انجام دهند که خوشبختانه در سیمینار دادخواهی در این راستا در مورد اتخاذ تدابیر همه جانبه تأکید گردید. انتظار می رود که این پیشنهادات و راهکارهای  که ارزیابی گردید جنبة عملی پیدا کند وافراد دارای معلولیت از مشکل و دشواری های زندگی رهایی یابند.

هروی

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha