صفحه اصلی | anis | گزارش | شهلا فرید: ائـتلاف های متکی به منفعت شخصی ، تغییرات مثبت را در پی ندارد

شهلا فرید: ائـتلاف های متکی به منفعت شخصی ، تغییرات مثبت را در پی ندارد

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
شهلا فرید: ائـتلاف های متکی به منفعت شخصی ، تغییرات مثبت را در پی ندارد

در این اواخر ائتلاف های سیاسی ظاهراً به هدف اصلاحات در دولت شکل گرفته که باعث نگرانی حکومت و مردم افغانستان گردیده است خبرنگار روزنامة ملی انیس در این رابطه صحبت هایی را با صاحب نظران و کارشناسان امور سیاسی انجام داده که نشر می گردد.

در نخست محمد فرهاد صدیقی نماینده مردم کابل در ولسی جرگه در مورد ائتلاف های جدید سیاسی در افغانستان گفت: افرادی که در این ائتلاف ها عضویت دارند در حکومت وحدت ملی نقش دارند من فکر می کنم که این ائتلاف ها به نفع نظام و مردم افغانستان نیست.

اگر اعضای این ائتلاف ها می خواهند اصلاحات را بوجود بیآورند پیشنهادات و طرح های اصلاحی شان را با حکومت وحدت ملی در حضور داشت مردم و رسانه ها شریک بسازند تا مردم افغانستان بدانند که واقعاً آنها اصلاحات صلح ثبات و همکاری با نظام را می خواهند.

در غیر آن ائتلاف هایی که در داخل افغانستان نه، بلکه بیرون از افغانستان صورت می گیرد مردم کشور میدانند که ایجاد این ائتلاف ها به دست خود شان نیست،شاید در بیرون از افغانستان سازماندهی شده باشد.

موصوف می گوید: اگر تشکیل دهندگان این ائتلاف ها در مقابل حکومت ایستادگی کنند این کار حضور جامعه بین المللی به خصوص کشور ایالات متحده امریکا را زیر سوال می برد باید در این رابطه جامعه بین المللی و ایالات متحده امریکا هرچه عاجل اقدام نماید و این موضوع‎را از طریق مذاکره بین شان حل کنند.

وی برای مردم افغانستان اطمینان داد که مردم افغانستان به تشویش نباشند، زیرا تجربه نشان داده است که این ائتلاف ها در گذشته ها نیز شکل گرفته بود و هیچ جایی را نمی گیرد.

شهلا فرید یکی دیگر از کارشناسان سیاسی
می گوید:
بیشتر من در ارتباط به محتوای  ائتلاف های ایجاد شده سیاسی در افغانستان فکر
 می کنم به این معنی که اگر این ائتلاف ها شکنده نباشد در آنصورت میتواند در افغانستان موثر واقع گردد.

اما متاًسفانه در این اواخر ائتلاف های جدید سیاسی در افغانستان ایجاد گردیده است که به نظر من کاملاً شکننده می باشد.

اگر این ائتلاف ها بتواند تغییر در حکومت بیآورند، بازهم در بین آنها توازن قدرت وجود نداشته باشد ائتلاف ها از هم پاشیده خواهد شد، من
 مؤثریت اش را در رابطه به وضعیت حاکم فعلی کاملاً بی مفهوم فکرمیکنم و هیچ نوع مؤثریت ندارد
چون این ائتلاف ها محتوای خوب ندارد افراد و اشخاصی که ائتلاف می نمایند، اینها همیشه برای افغانستان مشکل خلق کردند و  شرایط نیم بند صلحی که در افغانستان بوجود آمده اینها همان را از بین می برند.

من به شخصیت هایی که در ائتلاف ها عضو دارند بیشتر فکر می کنم که این ها  شخصت های موثر برای روند سیاسی افغانستان نبودند آنها معمولاً مشکل زا برای این سرزمین بودند.

خصوصاً زمانیکه اشخاص و افراد این ائتلاف ها از بطن حکومتی که در قدرت هستند صدا بلند می کنند و می خواهند که حکومت را توسط یک ائتلاف اصلاح کنند.

مردم می خواهد که این ها خود شان در اصلاحات نقش داشته باشند وقتی آنها در بطن حکومت در اصلاحات نقش ندارند و نمی توانند از راه های معقول اصلاحات را بوجود بیاورند چگونه خارج از حکومت می توانند اصلاحات بیاورند.  

بناءًً من فکر می کنم که بیشتر ائتلا ف ها متکی به منفعت شخصی افراد بوده و هیچ وقت این ائتلاف ها ملی نیست و هیچ وقت تغییرات
 مثبت را در کشور نخواهد آورد.

جاوید کوهستانی کارشناس سیاسی گفت: البته ائتلاف های  جدید سیاسی در افغانستان بوجود آمده است این ها اپوزیسیون و منتقد حکومت هستند آنها از حکومت وحدت ملی خواسته اند که اصلاحات بیآورد و حکومت را تحت فشار قرار داده اند.

فعلاً چهار آدرس کلان اپوزیسیون وجود دارد (شورای ثبات ملی ، جبهه نوین افغانستان، محور مردم افغانستان و جبهه نجات برای افغانستان) این ها در مجموع حکومت را به ناکار آمدی عدم تطبیق تعهدات اش برای مردم افغانستان و انحصار گرایی متهم می کنند.

آنها از حکومت خواسته اند که در مجموع ادارات افغانستان و نهاد های امنیتی اصلاحات گسترده را بوجود بیآورد، در برابر جنگ موجود در افغانستان روی کرد معین داشته باشد، نشست چرخ بال های مشکوک در برخی از مناطق افغانستان صورت می گیرد در این راستا  پاسخگو باشد و متاسفاًنه این ها با حکومت همکار نیستند آنها اپوزیسیون منتقد، اصلاح گرا و اصلاح طلب هستند حکومت را تحت فشار قرار داده اند ولی میتواند برای ثبات و امنیت افغانستان بهتر باشد.

هر قدر مردم افغانستان از محور های قومی به محور های سیاسی و  ملی بسیج می شوند این در حقیقت ثبوث شعور و آگاهی مردم ماست که میتواند برای وحدت ملی و آینده افغانستان کمک کند.

مجموع این تشکیلات ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه، شورا های ولسوالی و ریاست جمهوری می اندیشند از حکومت افغانستان میخواهند که کار های بهتر را انجام بدهند و سیاست های موجود خود را تعدیل کند ساختار قدرت که در انحصار چند نفر است از این بیرون بیاید با مردم افغانستان مشوره و رای زنی صورت بگیرد.

اگر حکومت افغانستان پیشنهاد ائتلاف های جدید را بپذیرد دو سال آینده را میتواند به خوبی پیش ببرد در غیر آن تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی امکان دارد چالش های بیشتر بوجود بیاید و همین ائتلاف ها در حقیقت برای ساختار جدید کار می کنند و راه های بدیل را جستجو می کنند.

بشیر احمد پیژن کارشناس سیاسی گفت: در زمان های مختلف به دلایل و عوامل مختلف ائتلاف های سیاسی ایجاد می گردد.

ائتلاف جدید که تحت نام نجات برای افغانستان بوجود آمده عکس العمل اعتراضی از سوی اعضای  این ائتلاف به آدرس رئیس جمهورمحمد اشرف غنی است.

بنابر تجربه که از گذشته داریم اکثراً ائتلاف ها  روش های تکتیکی و کوتاه مدت است و مقاصد بسیار محدود را دنبال می کند بنابر این ائتلاف در گذشته پیامد های بسیار مثبت نداشته اند.

برای جلوگیری از برخورد های سلیقوی ما نیاز داریم به افزار فشار رو بیاوریم اگر برنامه ائتلاف های بوجود آمده یک مقدار از حالت محدود شدن بیرون براید و مسایل کلی را در بر بگیرد در آن صورت به عنوان ابزار فشار در عمل کرد غیر قانونی و  فرا قانونی حکومت و عمل کرد آن عده از مسولان حکومت که بربنیاد منفعت شخصی و گروهی عمل می کند مفید خواهد بود.

بشیر احمد ته ینج سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان گفت: شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان به دلیل جلوگیری از بدتر شدن وضعیت،افزایش بحران ها،گسترش
بی اعتمادی و تهدید خطر حفظ دستآورد های هفده سال گذشته در افغانستان ایجاد گردیده است.

ما میتوانیم با بسیج این ها  نه تنها از  یک سلسه جنجال ها جلوگیری کنیم، بلکه علیه طالبان مسلح، تروریزم و دهشت افگنان که تلاش
می کنند در شمال ، شمال شرق و ولایات مرکزی افغانستان جای جنگ برای
خود باز کنند ایستادگی کنیم.

افغانستان مردم سالاری را تجربه می کند کمیسیون مستقل انتخابات جدول زمانی انتخابات ولسی جرگه و شورا های ولسوالی را اعلان کرد که ما منحیث یکی از احزاب پیشتاز و پر نفوذ افغانستان مسئولیت داریم که برنامه های خود را به خاطر اشتراک در این مبارزه متمرکز بسازیم چون مشروعیت نظام افغانستان از برایند انتخابات تضمین می شود.

پارلمان افغانستان یکی از ارکان خیلی مهم است، بنابر این ما منحیث احزاب تلاش
می کنیم که در آینده نقش خود را در پیشبرد تاثیر گذاری سیاست ها و تصمیم گیری ها در ولسی جرگه کشور داشته باشیم.

اعضایی را که ما انتخاب می کنیم در داخل پارلمان افغانستان اینها همگام، هم نظر و هم پذیر پیش بروند چون یکی از مشکلات پارلمان افغانستان سیاسی و حزبی نبودن آن است یعنی هر کس،فردی تصمیم می گیرد.

موضوع دیگر انتخابات شورا های ولسوالی است که قطعاً برای تعدیل و تغییر قانون اساسی برای تغییر نظام و برای سایر موضوعات بزرگ لویه جرگه افغانستان تصمیم می گیرد که اکثریت اعضای لویه جرگه را بخش بزرگ شورا های ولسوالی تشکیل می دهد ما در این راستا تلاش های خود را می کنیم و همچنین در انتخابات ریاست جمهوری انشاء الله برنامه های خود را داریم.

حکومت مکلف است که صدای میلیون ها شهروند این کشور را که سازنده و حامی نظام است مدنظر بگیرد.

افغانستان از دوره های جنگ گذشته است و مسیر مبارزات سیاسی را می پیماید و معتقد به مبارزات سیاسی هستیم.

از هر شیوه ممکن که قانون اساسی برای ما روشنایی داده باشد حکومت را به خاطر خواست های مشروع خود تحت فشار قرار خواهیم داد.

ما در داخل نظام به همان جایگاه های قانونی که از طریق پروسه انتخابات به دست آوردیم به آن مسئولیت های خود می پردازیم ولی بیرون از نظام احزاب در هر جامعه مسوولیت دارد که باید مسیر را نشان بدهد و طرح و برنامه ها را برای حکومت پیشنهاد کند که سمت خوبی را برای منافع ملی و مردمی انتخاب نماید.

ما در چارچوپ فعالیت هایی که انجام می دهیم هم به نظام ممد و همکار هستیم و در حین حال منتقدین نظام نیزهستیم تا اصلاحات اساسی به وجود بیاورد و مسیری را بپیماید که به نفع مردم افغانستان باشد.

عبدالمنان شیوای شرق عضو شورای"محور مردم افغانستان" گفت:تا هنوز رئیس و رهبری شورای محور مردم افغانستان مشخص نشده و ساختار مدیریتی محور مردم افغانستان شورایی است و تقریباً ۷۳ تن در شورای رهبری محور مردم افغانستان هستند.

وی می گوید:ما با برنامه، منشور و خطوط اساسی هستیم و مشخصاً در پی بر اندازی حکومت با شیوه های غیر مدنی نیستیم و به هیچ وجه شریک قدرت سیاسی  در حکومت وحدت ملی نخواهیم شد ما حکومت افغانستان را وادار
 می کنیم که انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند و محور مردم افغانستان در یک رقابت سالم و دموکراتیک کاندید ای خود را خواهد داشت و به رقابت سالم خواهد پرداخت تا از طریق آرای مردم و برگزاری یک انتخابات شفاف و قابل قبول قدرت سیاسی‌را بدست بگیرد.

ما در پی اصلاح نظام هستیم و در زمنیه طرح و دیدگاه خود را به صورت مدون مطرح می کنیم و به زودی برنامه های ولایتی سیاسی و پیشنهادات خویش را از طریق کنفرانس های مطبوعاتی و نشست های بزرگ ملی مطرح و خدمت دولت، مردم و جامعه جهانی پیشکش می کنیم.اما به عنوان اپوزیسیونی که برنامه و خط مشی مشخص دارد فعالیت سیاسی خود را جهت اصلاح دولت افغانستان به صورت مدنی آنگونه که قانون اجازه می دهد ادامه داده مبارزه خواهیم کرد.

خواجه نصیر احمد صدیقی

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha