صفحه اصلی | anis | گزارش | عتیق الله نصرت: متشبثین، خواستار بهبود زیربنا، امنیت،تقاضا وسیستم مالیاتی می باشند

عتیق الله نصرت: متشبثین، خواستار بهبود زیربنا، امنیت،تقاضا وسیستم مالیاتی می باشند

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
عتیق الله نصرت: متشبثین، خواستار بهبود زیربنا، امنیت،تقاضا وسیستم مالیاتی می باشند

اتاقهای تجارت وصنایع نتایج سومین سروی موانع کاروبار درافغانستان راطی کنفراس اعلام نمود. برمبنای این سروی شرایط کار وبار درآخرین ربع سال 2016 به مقایسه سال 2015 حاکی ازبهبود نسبی شرایط کاروبار نسبت به سال قبل بوده هرچند شرکت ها نسبت به آینده کاروبارشان خوشبین تراند. اما بهبود اندک بوده وشاخص کاروبار همه سکتورهای سروی شده به خصوص شرکت های متوسط وخورد هنوز منفی میباشد. درکنفراسی که به مناسب نتایج سروی تدویر یافته بود.

خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاقاهای تجارت وصنایع افغانستان طی صحبتی دراین کنفراس اظهار داشت جا دارد از رهبری جدید قوماندانی امنیه کابل وزارت امور داخله وریاست امنیت ملی وتلاشهای شان برای جلوگیری از اختطاف سرمایه گذاران قدردانی کرده زیرا دردوماه اخیر از باندهای خطرناک  گروگان گیران وسارقان 192 تن بازداشت گردیده است .

وظایف عمده اتاقهای تجارت پل ارتباط بین دولت ، حکومت وسکتورخصوصی است. حکومت مکلفیت قانونی دارد تاازپیشرفت تشبثات خصوصی وسرمایه گذاران  حمایت نماید زیرامشکلات وموانع درزمینه فعالیت سکتورخصوصی موجود است .باانجام سروی ها به گوش مسئولین رسانیده راه های حل را  جستجو نماید.

هرچند نسبت به سال 2015 سال 2016 ازنگاه بهبود کاروبارتشبثان بزرگ سال خوبی بوده زیرا سال 2015 مقارن بابیرون شدن نیروهای خارجی، بروز مشکلات امنیتی درشمال واقعاً سال پرچالش بود ولی درسال 2016 به نسبت دفاع بهتر نیروهای شجاع امنیتی کشور مفکوره سقوط دولت درنزد همسایه گان غلط ثابت شده از لحاظ مشکلات موجود درسال 2016در عرصه سرمایه گذاری های بزرگ شورای عالی اقتصادی واقعاً تدابیرجدی را اتخاذ سرمایه گذاری های بزرگ به ارزش یک ملیارد ودوصد میلون دالر صرف درعرصه انرژی برق از انرژی های پایدار گاز توسط شرکت های بزرگ عضنفر، بیات سرمایه گذاری شده ولی سرمایه گذاری متوسط متضرر همینگونه مشکلات بیشتر درعرصه سرمایه گذاری کوچک موجود تقاضا دربازار خیلی پائین آمده عوامل آن اختلاف های موجود میان رهبری سیاسی است که خطرناک تر ازمسایل امنیتی وسبب وارخطایی سکتور خصوصی گردیده است. ازسوی دیگر درهرات وننگرهار موجودیت اختطاف ها چالش دیگر بوده فساد وبروکراسی وقوانین پچیده مانع جدی دررشد اقتصادی وسکتور خصوصی کشوراست . مشکل اساسی وجدی دیگر همسایه های ماست که سال قبل 5 مرتبه پاکستان بنادر خویش رابسته ضربات جبران ناپزیر اقتصادی را به تجار افغان وارد ساخت مناسبات اقتصادی باوخامت مناسبات سیاسی دو کشور همواره تحت شعاع قرار گرفته است. فعلاً هم به هزاران موترباربری دوطرف خط فرضی دیورند متوقف ووضعیت نامشخص است .

بناءً حدود 108 فابریکه درپنج ماه آخر بنابرنبود مواد خام ومسایل تدارکات متوقیف وده هاوصدها کارگرآن بیکار است این مشکل درهرات وننگرهار چشمگیر است.

رشد اقتصادی بنابر تقاضا و نیاز تقریباً راکد مانده است. امید واریم حکومت در فع آن تلاش جدی به خرج دهد.

متعاقباً عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق های تجارت و صنایع افغانستان طی پریزنتیشن نتایج سروی را اعلام کرده برمبنای یافته های سروی موانع کار و بار مشکلات را که در راه فعالیت های اقتصادی شرکت های سروی شده ولایات کابل، بلخ قندهار ننگرهار و هرات وجود داشته نبود زیربنا ها مشکل عمده همه سکتور ها در نقاط مختلف کشور می باشد. عدم دسترسی به برق بزرگترین مشکل متشبثان بورد متشبثین هرچند از وضعیت داوطلبی های عمومی نسبت به سال گذشته که اندکی بهبود یافته خوشبین اندولی از پروسیجر های ناشفاف وخود سرانه و مداخلات سیاسی مشکلات اصلی در داوطلبی های عمومی می باشد. شکایت ها در مورد سیستم مالیاتی نسبت به سال گذشته افزایش یافته و حدود  63 درصد شرکت های سروی شده می گویند که در پرداخت مالیات مشکل دارند دلیل آن همانا سیستم مالیات بسیار پیچیده و غیر شفاف است. برعلاوه مشکلات فراوانی به سر راه زنان متشبث از نگرانی های دیگر و موانع در کار و بار شان بوده همچنان جامعه تجاری در این سروی از کمبود امکانات و تجهیزات مدرن چون لابراتوار های تخنیکی و ذخیره گاه های مناسب در مناطق مرزی شکایت دارند. زیرا با طرزالعمل های موجود گمرکی پیچیده و غیر معیاری سبب می شود تا تاجران چندین بار در پوسته های مرزی و داخل کشور محصولات گمرکی پرداخت نمایند.

در سروی وضعیت کار و بار از نظر سکتوری سکتورهای تولید و زراعت هرکدام بیشتر از 62 درصد بیشترین مشکل و سکتور خدمات 22.8 درصد کمترین مشکل را در دسترسی به منابع مالی گزارش دادند.

 حدو 42 درصد شرکت های تجارتی وساختمانی ازداشتن مشکل در دسترس به قرضه خبردادند.در سروی امنیت نگرانی عمده متشبثان درهمه سکتورها می باشد. این سروی نشان میدهد که متشبثین درباره وضعیت امنیتی ولایت کابل ، بلخ وهرات در مقایسه به سال گذشته اندکی خوشبین شده اند ولی درکل حدود 59 درصد شرکت های سروی شده ازوضعیت بد امنیتی شکایت کردند .  قندهارنسبت به سال قبل مشکلات بیشتری را گزارش کرده  همچنان افغانستان ازلحاظ نیروی کاری ماهر به سبب مهاجرت ها ونبود تسهیلات لازم آموزشی به کمبود کارکنان ماهر روبه رواست سروی موانع کاروبارروشن میسازد که ننگرهار و قندهار نسبت به کابل هرات وبلخ دردسترسی به کارکنان ماهر مشکلات بیشتر دارند.

دراین کنفرانس همایون رسا وزیر تجارت وصنایع دررابطه به یافته های سروی گفت سال گذشته 27 قانون سرمایه گذاری را تعدیل امسال تا آخیر سال تعهد ما اینست که مسایل ستندرد سازی  را در کشور نهایی ساخته به مشکلات سکتور خصوصی توجه مبذول  گردد.

قابل تذکار است اتاقهای تجارت وصنایع افغانستان ازسال 2012 بدین سو شرایط کاروبار کشوررا با اجرای سروی سه ماهه وسالانه بطور سیستماتیک مطالعه کرده است . باجمعاوری معلومات بصورت مستقیم ازشرکت ها نتایج را در اختیار شورای عالی اقتصادی ،کمیته اقتصادی شورای وزیران ونهاد های ذیربط قرار داده است . تاحال  سروی موانع کاروبار انجام گردیده است واین سروی ها به همکاری موسسه جی آی زید پروژه وضعیت کاروبار که دو سروی را قبل انجام واین سومین سروی موانع موجود دربرابر کاروبار سکتور خصوصی است درسال یکبار انجام میشود ولی درسروی وضعیت شرایط کاروبار شاخص ها برای شناسایی رشد ونو سانات تولید ناخالص داخل می باشد. 

حامده صدیقی

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha