صفحه اصلی | anis | ولایات

ولایات

سیزده عضو داعش دریک حمله هوایی درننگرهار کشته شدند

سیزده عضو گروه داعش دریک حمله هوایی درولایت ننگرهار دیشب کشته شدند. ... ادامه

رويدادهایي از ولایات

پانزده نفر به اتهام فعالیت های تروریستی بازداشت گردید سه شبکه تروریستی در ولایت قندهار شناسایی و باز داشت شد ... ادامه

برای سه صد خانوادة بی جا شده در ولایت هرات مساعدت گردید

همزمان با سفر وزیر عودت امور مهاجرین به ولایت هرات مرحلة نخست توزیع کمک‌های بشر دوستانة عربستان سعودی به بیجا شدگان داخلی آغازشد. این کمک ها شامل بسته های مواد غذایی میباشد که به بیجا شد گان داخلی ونیازمندان ساکن کمپ های مهاجرین توزیع میشود. ... ادامه

مجموعه نتایج: 3 | نمایش: 1 - 3