صفحه اصلی | anis | ولایات

ولایات

شماری از پروژه‎های وزارت زراعت درولایت خوست افتتاح شد

اسد الله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در سفر به ولایت خوست؛ چندین پروژه را افتتاح و به بهره برداری سپرد و درکنار آن پروژه هايی را که قرار است در سال 1396 در ولایت خوست عملی گردد اعلام نمود. ... ادامه

: هرات ازکارکردهای استاد غلام حیدر اسیر هروی ازسوی فرهنگ دوستان ولایت هرات نیکوداشت عمل آمد

این محفل که با حضورداشت جامی معاون اسبق مقام ولایت ، رحیمی رئیس حقوق بشر، ثوابی مسئول انجمن کهندیار،اساتید پوهنتون،فرهنگیان وعلم دوستان برگزارشد، ثوابی ضمن تقدیر از کارکردهای اسیر هروی نویسنده ای توانا هروی زمین گفت: ولایت هرات در راستای هنر درسطح کشور جایگاه ویژه ایی داشته شاعران و نویسندگان نام آوری را دردل خویش پرورانده است. ... ادامه

سیزده عضو داعش دریک حمله هوایی درننگرهار کشته شدند

سیزده عضو گروه داعش دریک حمله هوایی درولایت ننگرهار دیشب کشته شدند. ... ادامه

رويدادهایي از ولایات

پانزده نفر به اتهام فعالیت های تروریستی بازداشت گردید سه شبکه تروریستی در ولایت قندهار شناسایی و باز داشت شد ... ادامه

برای سه صد خانوادة بی جا شده در ولایت هرات مساعدت گردید

همزمان با سفر وزیر عودت امور مهاجرین به ولایت هرات مرحلة نخست توزیع کمک‌های بشر دوستانة عربستان سعودی به بیجا شدگان داخلی آغازشد. این کمک ها شامل بسته های مواد غذایی میباشد که به بیجا شد گان داخلی ونیازمندان ساکن کمپ های مهاجرین توزیع میشود. ... ادامه

مجموعه نتایج: 5 | نمایش: 1 - 5