صفحه اصلی | anis | سیاست | رئیس جمهور غنی: ظرفیت تخنیکی پایپ لاین گاز، سرمایه گذاری، تقسیم کار و مدیریت پروژه ها باید تفکیک شوند

رئیس جمهور غنی: ظرفیت تخنیکی پایپ لاین گاز، سرمایه گذاری، تقسیم کار و مدیریت پروژه ها باید تفکیک شوند

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
رئیس جمهور غنی: ظرفیت تخنیکی پایپ لاین گاز، سرمایه گذاری، تقسیم کار و مدیریت پروژه ها باید تفکیک شوند

جلسۀ شورای عالی اقتصادی روز یکشنبه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس ‌جمهوری اسلامی افغانستان، در ارگ دایر گردید.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه روی مشکل قرارداد شرکت ترکش پترولیم، تفویض صلاحیت همآهنگی دو پروژه تولید برق از گاز طبیعی، پیشنهاد شرکت هوایی آریانا در مورد طیارات و تجهیزات شرکت هوایی پامیر و طلبات آن بالای ادارات دولتی و گزارش جلسات با صندوق بین المللی پول و چگونگی تأمین بودجه سیستم پرداخت در زمان حقیقی

(Real Time Data Management) بحث گردید.

مسئولین وزارت معادن، در مورد مشکل قرارداد شرکت ترکش پترولیم به جلسه معلومات ارائه کرده گفتند   که وزارت معادن به خاطر حفر یک حلقه چاه جدید و بازسازی دو حلقه چاه دیگر در ساحه جمعه و باشیکورد به شکل داوطلبی با شرکت مذکور قرارداد نموده بود که به دلیل تغییر مسیر انتقال تجهیزات، عوامل تخنیکی و امنیتی، زمان ختم پروژه در چندین مرحله تمدید گردید، اما شرکت متذکره نتوانست طبق قرارداد به تعهدات اش عمل نماید که در نتیجه در حدود ۳,۴ میلیون دالر جریمه تأخیر بالای شرکت متذکره وضع گردیده است.

 

وزارت معادن و پترولیم طبق درخواست شرکت ترکش پترولیم در مورد معافیت و یا عدم معافیت جریمۀ تاخیر، خواهان اخذ هدایت از شورای عالی اقتصادی گردید.

مصطفی مستور در این خصوص گفت که مهم است تا دلایل تأخیر در تطبیق پروژۀ یاد شده شنیده شود و علت تأخیر مشخص گردد. داکتر محمدهمایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها گفت که در این زمینه نیاز به ستراتیژی واضح می باشد تا در آینده، مشکلات در قراردادها و روند تطبیق پروژه ها به وجود نیاید.

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد در مورد معافیت از جریمه صحبت کرده گفت، در صورتیکه شرکت ها به پرداخت جریمه شامل میگردند باید بالای آنان تطبیق گردد تا تعلل در کار پروژه ها به فرهنگ تبدیل نگردد. همچنان شماری از اشتراک کنند‌گان در جلسۀ شورای عالی اقتصادی درخصوص موضوع متذکره صحبت کردند و نظریات و پیشنهادات شانرا شریک ساختند.

رئیس جمهور غنی در صحبتی، تأکید کرد که دلایل تأخیر در تطبیق پروژه از سوی شرکت ترکش پترولیم، باید ارائه و استماع و طبقه بندی گردد. وی تطبیق جریمه را بالای شرکت های متخلف مهم خوانده بر جدیت دراین عرصه تأکید کرد.

در ادامه، جلسه موضوع تفویض صلاحیت همآهنگی دو دستگاه تولید برق از گاز طبیعی به یکی از نهادهای ذیدخل مورد بحث قرار گرفت. پروژه های تولید برق از گاز طبیعی در ولایات بلخ و جوزجان از سوی شرکت های بیات پاور و غضنفر گروپ تطبیق خواهد شد که وزارت های مالیه، انرژی و آب، معادن و پترولیم و دافغانستان برشنا شرکت، ادارات ذیدخل در تطبیق آن می باشند.  داکتر محمدهمایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها گفت که قبلاً کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در مورد کمپنی غضنفر فیصله نموده بود و خوب است که نظر به کارهایی که این کمپنی در تطبیق پروژه انجام داده است، روند کار همچنان تداوم یابد.

عبیدالله رامین عضو ولسی جرگه گفت که مسئولیت ها در تطبیق و بهره گیری از پروژه‌های متذکره باید تفکیک شوند و وزارت انرژی و آب میتواند نسبت به سایر ادارات این همآهنگی را به پیش ببرد.

قدرت الله دلاوری رئیس برشنا شرکت در این مورد گفت که نقطۀ تمرکز روی صلاحیت ها و همآهنگی است و وزارت انرژی و آب از لحاظ اینکه مسئول برنامه ها و پالیسی ها در بخش انرژی می باشد، میتواند همآهنگی لازم را با نهادهای مربوط برقرار کند.  صدیق احمد عثمانی وکیل ولسی جرگه گفت که محل تولید گاز و مسئولیت آن مربوط به وزارت معادن و پترولیم است، وزارت انرژی و آب نقش نظارتی را در این عرصه می تواند ایفا کند.

مصطفی مستور گفت که روی موضوع یادشده در جلسات کابینه و شورای عالی اقتصادی چندین بار بحث های مفصل صورت گرفته است و خوب است که نظر به فیصله های قبلی، عمل شود.

قدرت الله ذکی گفت که عدم همآهنگی وزارت های انرژی و آب و معادن و پترولیم بالای تطبیق پروژه ها تأثیر منفی دارد و باید این همآهنگی تأمین گردد.  نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفت که ما تلاش می ورزیم تا برای انجام بهتر کار همآهنگی وزارت معادن با وزارت ها و نهادها ایجاد گردد. امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب گفت که کار دو پروژۀ تولید برق از گاز طبیعی نهایی شده است و همآهنگی با وزارت مالیه در زمینه صورت گرفته است. وی بر افزایش همآهنگی میان وزارت های معادن و انرژی و آب تأکید کرد.  رئیس جمهورغنی بر همآهنگی بیشتر میان وزارت خانه ها تأکید کرده گفت که نهادهای مربوط باید از جریان پیشرفت کار پروژه های متذکره به صورت منظم به شورای عالی اقتصادی گزارش ارائه نمایند.

وی گفت که ظرفیت طبیعی گاز ما باید تثبیت شود و تصویر واضح از ذخایر و منابع طبیعی گاز ایجاد گردد. وی بر حل مشکل فابریکه کود و برق مزار شریف تأکید کرد.

رئیس جمهور کشور در مورد اولویت بندی توزیع گاز برای پروژه های تولید برق از گاز گفت که اولویت به ترتیب به اساس شروع پروسه و قرارداد به کمپنی ها در نظر گرفته شود.

رئیس جمهورمحمداشرف غنی بیان داشت که ظرفیت تخنیکی پایپ لاین گاز، سرمایه گذاری، تقسیم کار و مدیریت پروژه ها باید تفکیک شوند. جلسات از طرف وزارت انرژی و آب همآهنگی گردد و بخش مذاکرات با کمپنی های متذکره از طرف محمدهمایون قیومی مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور زیربناها و اجمل احمدی مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور مالی و بانک داری به پیش برده شود. پروسة قرارداد با جانب شرکت غضنفر که در آن سازمان مالی بین المللی دخیل هر چه زودتر نهایی گردد.

در بخش دیگر جلسه، پیرامون انتقال دارایی های شرکت هوایی پامیر به شرکت هوایی آریانا، ثبت آن در بیلانس‌شیت شرکت هوایی آریانا و حصول طلبات آریانا بالای ادارات دولتی، بحث گردید.

اجمل احمدی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری گفت که بعد از تعیین ارزش واقعی دارایی منتقل شدۀ شرکت پامیر و مشخص نمودن سایر طلبات شرکت هوایی آریانا از شرکت هوایی پامیر، ارزش تعیین شدۀ جدید در بیلانس‌شیت درج گردد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه دراین خصوص گفت که باید حسابات د آریانا افغان هوایی شرکت با پامیر تصفیه گردد و اقداماتی دراین راستا فراهم گردد.  صدیق احمد عثمانی وکیل ولسی جرگه گفت که موضوع شرکت هوایی پامیر واضح می باشد و با شرکت د آریانا افغان هوایی شرکت، محاسبات نهایی صورت گیرد. رئیس جمهورغنی دراین رابطه تصریح داشت که د آریانا افغان هوایی شرکت باید به یک شرکت قابل اعتماد مبدل شود و تفتیش خارجی بخاطر معیاری شدن آن لازم است. وی هدایت داد که بخش طلبات در مقابل قیمت طیارات و تجهیزات شرکت هوایی پامیر محسوبی گردد و مقدار باقی مانده از طریق بودجه به شرکت هوایی آریانا پرداخت گردد. د آریانا افغان هوایی شرکت اجازه ندارد که به هیچ نهاد دولتی منبعد قرض بدهد. همچنان، در مورد دهلیز هوایی افغانستان- هند بحث گردید و رئیس جمهورغنی در این خصوص خاطر نشان کرد که بنا به اهمیت صادرات، سکتور خصوصی دآریانا افغان هوایی شرکت و کام ایر با هم نشست نموده و یک تقسیم اوقات واضح صادرات را بین هم ایجاد نمایند و تسهیلات لازم به آنها فراهم گردد. در قسمت دیگر جلسه، اکلیل حکیمی وزیر مالیه وخلیل‌صدیق رئیس عمومی دافغانستان بانک دررابطه به جلسات اخیر شان با صندوق بین‌المللی پول گزارش ارائه نموده و اظهار داشتند که صندوق بین المللی پول پیشرفت های افغانستان را در عرصه های اصلاحات اقتصادی، مبارزه با فساد و ازدیاد عواید داخلی تمجید نموده و در رابطه مقالة را در رسانه های داخلی نشر نموده اند.

 هکذا وزیر مالیه گزارش در رابطه به سفر هیئت دولتی به کشور لیتوانیا و اشتراک کارمندان بلند رتبۀ دولتی در برنامة رهبری ستراتیژیک و حکومت داری خوب در کشور سنگاپور معلومات ارائه کردند.

در اخیر جلسه موضوع تأمین بودجه سیستم پرداخت در زمان واقعی مورد بحث قرار گرفت و رئیس جمهوری به ادارات ذیربط هدایت دادند که منبع بودجه برای ایجاد سیستم، اداره اترا قرار گیرد و میکانیزم شفاف و قابل اعتماد در نظر گرفته شود.

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha