صفحه اصلی | anis | سیاست | رئیس‌جمهور غنی خطاب به‌اعضای پارلمان آموزشی جوانان: نسل جوان ما نماینده و پشتیبان وحدت ملی ما است

رئیس‌جمهور غنی خطاب به‌اعضای پارلمان آموزشی جوانان: نسل جوان ما نماینده و پشتیبان وحدت ملی ما است

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
رئیس‌جمهور غنی خطاب به‌اعضای پارلمان آموزشی جوانان: نسل جوان ما نماینده و پشتیبان وحدت ملی ما است

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز چهارشنبه در دیدار با اعضای پارلمان آموزشی جوانان افغانستان در ارگ گفت: شما بزرگترین نسل معاصر افغانستان و کلید اتفاق و وحدت هستید.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، دراین دیدار که بانوی اول کشور و داکتر کمال‌سادات معین امور جوان وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز حضور‌داشتند، ابتدا آغامحمد قریشی رئیس پارلمان آموزشی جوانان در مورد ساختار این پارلمان صحبت ‌کردهگفت که پارلمان آموزشی جوانان، ۱۲۴عضو دارد که در ترکیب آن نمایندگان همه‌ ولایات بهشمول جوانان دارای معلولیت و کوچی‌ها نیز حضور دارند.

وی افزود که اعضای پارلمان آموزشی جوانان در روشنایی استراتیژی‌های حکومت، طرح‌ها و پیشنهادات سازنده را برای بهبود وضعیت جوانان ارائه‌ کرده و به‌دولت سپرده است.

قریشی، پیشنهادات و مشکلات را دربخش اصلاحات در معارف، بهبود وضعیت صحت عامه، بیکاری و ایجاد اشتغال، مهاجرت، جذب بیشتر جوانان در ادارات دولتی، اصلاحات در نهادهای ورزشی، ارتقای معینیت جوانان به‌وزارت، شامل‌ساختن پارلمان آموزشی جوانان در چوکات دولت، تخصیص بودجه به‌پارلمان جوانان، و سرمایه‌گذاری بیشتر بالای جوانان، به‌رئیس‌جمهور ارائه‌کرد.

رئیس پارلمان آموزشی جوانان گفت که ما از نظام و برنامه‌های حکومت حمایت می‌کنیم و هیچ‌ بدیل دیگر قابل قبول ما نیست.

خالده‌ خلوت معاون پارلمان آموزشی جوانان، طی صحبتی از رئیس‌جمهور به‌خاطر توجه به‌جوانان تشکر کرد و خواهان طرح و تطبیق برنامه‌های موثر به‌جوانان گردید. او مشکلات جوانان را در عرصه‌های مختلف برشمرد و بر حل آن‌ها تأکید ورزید.

خالده خلوت گفت که ما به‌خاطر حمایت از حکومت، از هیچ تلاش دریغ نمی‌ورزیم و در کنار حکومت همکار می‌باشیم. وی تلاش‌های رهبری حکومت به‌ویژه رئیس‌جمهور کشور را در عرصه‌های مختلف، ستود.

وی گفت: مردم ما همه‌روزه قربانی دهشت‌افگنی می‌گردند و نیاز‌است تا تدابیر جدی‌تر برای تأمین امنیت و ثبات گرفته‌‎شود. وی همچنان افزود که به‌جوانان معتاد توجه‌شود و در برنامه‌های عمدۀ دولت، به جوانان سهم بیشتر داده شود.

او پیشنهاداتی را برای تخصیص بورس‌های تحصیلی، تطبیق طرح‌های کمیسیون‌های پارلمان جوانان و سهم بیشتر زنان در ادارات دولتی به رئیس جمهور، ارائه‌کرد.

داکترکمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، از رئیس‌جمهور به‌خاطر حمایت از جوانان تشکر کرد و ایجاد پارلمان آموزشی جوانان و نهادهای مرتبط به‌جوانان را در عرصۀ حکومت‌داری خوب، ارزنده خواند.

وی گفت که استراتیژی پنج‌سالۀ جوانان براساس خواست و پیشنهادات آنها ترتیب‌گردیده و میعینت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، برنامه‌های مختلف را برای تطبیق روی‌دست
 دارد.

رئیس جمهورکشور پس از شنیدن نظریات و پیشنهادات اشتراک کننده‌گان، از پارلمان آموزشی جوانان به‌خاطر نقس فعالشان در عرصۀ مردم‌سالاری تشکر کرده، گفت که باید فرهنگ گفتمان ملی را ایجاد نماییم، زیرا گفتمان‌هاست که اجماع مردمی را به‌وجود می‌آورد.

رئیس‌جمهور گفت که برای پارلمان جوانان، بودجه درنظرگرفته خواهد‌شد و از اعضای پارلمان آموزشی جوانان خواست تا پیشنهادات سازندۀ شان‌را با حکومت شریک‌ نمایند.

رئیس‌جمهورغنی افزود که بست‌های خالی دولت به‌زودی پُر خواهد‌شد و از جوانان خواست تا در پروسه‌های رقابتی اشتراک‌ کنند. وی اظهارداشت که جلسات پیرامون جوانان در هماهنگی با نهادهای مربوط تنظیم گردد تا مشکلات و پیشنهادات آنها را به گونۀ ماه‌وار از سراسر ولایات جمع آوری و به‌ریاست جمهوری بسپارد.

رئیس‌جمهور بیان‌ کرد که موضوعات جوانان بین‌الوزارتی است و در هر وزارت، یک بخش جوانان فعال خواهد‌شد تا همه وزارت‌ها در قبال جوانان، خود را مسوول احساس‌کنند. وی افزود که مشاوریت ارشد جوانان در ارگ ایجاد خواهد‌شد تا طرح‌های جوانان را تعقیب و تطبیق نماید.

وی در مورد تغییر نصاب تعلیمی و تحصیلی گفت که شورای‌عالی دراین زمینه ایجاد خواهد گردید تا بالای اصلاح و تغییر نصاب تعلیمی و تحصیلی بحث‌های مفصل صورت گیرد. رئیس‌جمهور نقش فعال جوانان را در این‌ تغییر مهم‌خواند و خواست تا طرح‌ها و پیشنهادات شان‌را شریک سازند.

رئیس‌جمهور بیان‌ کرد که تعلیم باید با تطبیق پروژه‌های ما ارتباط داشته‌باشد و سهم جوانان برای تأمین یک‌آیندۀ بهتر، ارزنده می‌باشد. رئیس جمهور خطاب به‌‌جوانان گفت: جوانان باید پالیسی‌ساز باشند که این پالیسی‌سازی انتخاب بدیل‌های دشوار را مشخص می‌سازد.

رئیس‌جمهور گفت که وضعیت فعلی را باید همه تشخیص‌ و جهت افغانستان را به‌سوی توسعه و انکشاف تغییر‌دهیم. وی اضافه کرد که نمایندگان جوانان می‌توانند در جلسات شورای عالی اقتصادی اشتراک ورزند و چگونگی پلان‌سازی و برنامه‌سازی را بیاموزند.

رئیس‌جمهور کشور پیشرفت‌های کنونی درعرصه‌های مختلف را قابل قبول ندانست و تأکید ورزید که باید تغییرات به‌ویژه در بخش صحت و ورزش، رونما گردد و انتخابات کمیتۀ ملی‌المپیک و فدراسیون‌ها از طریق کمیسیون مستقل انتخابات، انجام پذیرد.

وی خاطرنشان‌کرد که به‌خاطر حضور ورزش‌کاران افغان در بازی‌های المپیک آسیایی ترکمنستان، بودجۀ خاص درنظر گرفته ‌شده‌است تا ورزش‌کاران ما بتوانند دستاوردهای خوبی را دراین مسابقات رقم‌زنند.

رئیس‌جمهور با اشاره به‌اینکه وضعیت اقتصادی افغانستان رو به‌بهبود و تغییر است، گفت که باید افکار از مصرف به‌تولید مبدل گردد و نسل جوان افغان، باید متخصص منطقه شود. وی افزود که جوانان باید در مورد منابع طبیعی به‌ویژه آب‌ها، آگاهی لازم را کسب‌نمایند، زیرا آیندۀ مدیریت آب‌ها، در دست آنهاست.

رئیس‌جمهور بر ایجاد کار پایدار به‌جوانان تأکید‌کرده، گفت که افغانستان معادن بزرگ نفت و گاز دارد و از این‌طریق به‌جوانان، کار دوام‌دار ایجاد شده می‌تواند و باید کار جسمی با کار فکری عیارگردد.

رئیس‌جمهور غنی، سرمایۀ عمدۀ کشور را هم‌بستگی  و وحدت عنوان‌کرده، اضافه‌ کرد که از هر قوم و تبار که باشیم باید روابط عمیق اجتماعی را تأمین کنیم و همه ما افغان هستیم. وی با تأکید گفت که تقسیم را به‌هیچ‌ کسی اجازه نمی‌دهیم و نسل جوان ما نماینده و پشتیبان وحدت ملی ما است.

رئیس‌جمهور کشور گفت که دشمنان افغانستان هرقدر برای شکستن ارادۀ ما تلاش نمایند، هرگز موفق‌ نمی‌شوند، ما به‌عقب بر نمی‌گردیم و از اقداماتی که روی‌دست داریم، برگشت نمی‌کنیم و این رسالت ماست.

رئیس‌جمهور بیان‌داشت که افغانستان هدیۀ کسی نیست و یک اقلیت کوچک دهشت‌افگن نمی‌تواند نمایندگی از جمعیت کثیر این خاک کند.

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha