صفحه اصلی | anis | سرمقاله

سرمقاله

با مسدود ساختن گذرگاه ها، پاکستان تیشه به ریشه خود میزند

اقدامات اخیر پاکستان دربرابر افغانستان منجمله مسدود ساختن گذرگاه های تورخم و سپین بولدک حرکات سیاسی و تلاش ها برای تحت فشار قراردادن افغانستان بوده مگر اثری به اقتصاد افغانستان نداشته است. اسلام آباد بعداز حوادث تروریستی هفتة گذشته درآن کشور به بهانة این که گویا طراحان این گونه حوادث در افغانستان پنهان اند برعلاوه راکت پراگنی بر ولایات شرقی افغانستان ، اذیت و ازار مهاجران افغان درآن کشور، گذرگاه های مرزی تورخم و بولدک قندهار را به این امید بستند که این کار خواهد توانست مشکلات را برای دولت و مردم افغانستان ببار آورد و درکل ازاین راه امتیاز بگیرند و خواست های بلند پروازانه شان را بر افغانان تحمیل نمایند. مگر نتایج برعکس قضیه را ثابت میسازد به گونه یی که بعد از مسدود شدن گذرگاه های مرزی، پاکستان نسبت به افغانستان بیشتر زیان دید و خسارات اقتصادی را متحمل شده است. ... ادامه

تحکیم وحدت و همگرایی راهکار تأمین صلح و آرامی در کشور

آنچه که در شرایط کنونی به عنوان کلید راه حل معضلات ناشی از جنگ های تحمیلی گذشته و شکررنجی های اخیر در سطح نهادهای دولتی و رهبری کشور دانسته می شود، همانا تحکیم وحدت و رفع کدورت های کوچک با عملکردهای عاقلانه در مطابقت به نیاز زمان در پرتو اتفاق و اتحاد بوده می تواند و بس، در حقیقت امر این راهکارها بدیلی نداشته و هرگز پشیمانی را در قبال نمی داشته باشد. قابل تذکار است که این راهکار ها و این عملکردهای صلح جویانه می تواند علاقمندان صلح و امنیت و زمامداران حکومت وحدت ملی را برای زدودن ناهنجاری ها و اختلافات ناشی از شکررنجی ها با هم نزدیک سازد و راه دستیابی‎به صلح و آرامش‎را با استفاده ازعقلانیت و فضای مشوره و مذاکره هموار نماید. ... ادامه

تحکیم وحدت و همگرایی راهکار تأمین صلح و آرامی در کشور

آنچه که در شرایط کنونی به عنوان کلید راه حل معضلات ناشی از جنگ های تحمیلی گذشته و شکررنجی های اخیر در سطح نهادهای دولتی و رهبری کشور دانسته می شود، همانا تحکیم وحدت و رفع کدورت های کوچک با عملکردهای عاقلانه در مطابقت به نیاز زمان در پرتو اتفاق و اتحاد بوده می تواند و بس، در حقیقت امر این راهکارها بدیلی نداشته و هرگز پشیمانی را در قبال نمی داشته باشد. قابل تذکار است که این راهکار ها و این عملکردهای صلح جویانه می تواند علاقمندان صلح و امنیت و زمامداران حکومت وحدت ملی را برای زدودن ناهنجاری ها و اختلافات ناشی از شکررنجی ها با هم نزدیک سازد و راه دستیابی‎به صلح و آرامش‎را با استفاده ازعقلانیت و فضای مشوره و مذاکره هموار نماید. ... ادامه

اتحاد، همدلي و همديگر پذيري مهمترين ركن هويت ملي افغانان را تشكيل مي‎دهد

سوم حوت، مصادف است به روز قيام شهروندان كابل در برابر رژيم دست نشانده وقت. سي و هفت سال پيش از امروز مردم مسلمان و دين دوست شهركابل در واكنش با عملكرد رژيم مستبد، شب هنگام به پشت بام خانه‎ها بر آمدند و با يك صدا، بر ضد اشتغالگران و رژيم دست نشانده، نداي ملكوتي و كفر براندازِ «الله اكبر» را سر دادند و اين واكنش در همان شب تا صبح هنگام ادامه پيدا كرد و صبح زود آن روز پايتخت نشينان به جاده هاي شهر سرازير شدند، نفرت و انزجار شان را در برابر تجاوز، ظلم، بي عدالتي و دين ستيزي حكومت وقت تبارز دادند. مردم آزاده و سلحشور كابل با وجود متحمل شدن تلفات جاني و كشاندن شان توسط افراد رژيم به زندان هاي مخوف، توانستند مانند نياكان شان، بار ديگر نهضت آزادي خواهي و استقلال طلبي را در كشور بنياد گذارند و سرآغاز دور جديدي از جهاد و مقاومت در برابر اشغالگران و رژيم دست نشانده شان، گردند. قيام و حماسه سوم حوت، نقطه عطف در تاريخ كشور است، زيرا در اين روز برعلاوه اين كه اين قيام يك حركت خودجوش و مردمي بود، تمام اقشار جامعه بدون تفكيك مرد و زن و بدون درنظرداشت سمت، زبان، قوم و مذهب در پهلوي هم قرار گرفتند و همبستگي، وحدت و يكپارچگي خود را نيز به نمايش گذاشتند. ... ادامه

نشست هاي جهاني نبايد كليشه يي و تشريفاتي باشد

پنجاه و سومين نشست امنيتي مونيخ با حضور شماري از رهبران و مقام هاي بلند پايه كشور هاي جهان به هدف بررسي بحران هاي جهاني در شهر مونيخ آلمان برگزار شد. گفتنيست اين نشست همه ساله در شهر مونيخ آلمان برگزار مي شود و به طور خاص يك موضوع مهم امنيت بين المللي را مورد بررسي قرار ميدهد. افغانستان نيز يكي از كشور هاي اشتراك كننده در اين نشست است كه بيشتر از هر كشور ديگر در سطح جهان از ناحيه تروريزم و دهشت افگني رنج مي برد. محمد اشرف غني رئيس جمهوري اسلامي افغانستان در حاشيه اين نشست با رهبران جهان به وي‍ژه معاون رئيس جمهوري ايالات متحده امريكا در مورد وضعيت امنيتي، چالشهاي عمده ناشي از تروريزم منطقوي و بين‏المللي، خطرات فعلي و دراز مدت تروريزم و حاميان منطقوي آنها به شمول حمايت هاي دولتي از تروريزم صحبت كردند، همچنان رئيس جمهور غني در اين نشست طي سخنراني گفت: براي مبارزة مؤثر و جلوگيري از رشد تروريزم، ضروري است تا آن عده كشور هاي كه تروريزم را وسيله يي براي دستيابي به اهداف سياست دولتي خود قرار داده اند، تجريد شوند. ... ادامه

تروريزم دشمن مشتركي است كه مرز جغرافيايي را نمي شناسد

در هفته گذشته پاكستان شاهد چندين حمله انتحاري بود، اما حمله به زيارتگاه لعل شهباز قلندر از جمله المناك ترين اين حمله ها به شمار مي رود. گزارش ها حاكي از آنست كه در حمله شام پنجشنبه هفته گذشته در زيارتگاه شهباز قلندر در حدود 76 تن كشته و تقريباً دوصد و پنجاه تن ديگر زخم برداشتند. پاكستان به دنبال اين حمله ها، دروازه هاي بندري تورخم و سپين بولدك را بست و مقام هاي پاكستاني عمر زاخيلوال سفير افغانستان در اسلام آباد را در يك محل نظامي احضار نمود وفهرست از ترويستاني كه به گفته اين مقام ها در افغانستان پنهان شده اند به سفير افغانستان ارائه كرد و به تعقيب آن حدود دوصد فير راكت را بر ولسوالي لعل پور ولايت ننگرهار نيز پرتاب نمود. كشتار و به قتل رسانيدن مسلمانان آن هم در مراسم مذهبي در منطقه حرفي نوي نيست، زيرا درجريان سال جاري شهروندان افغانستان، شاهد حمله هاي خونين و مرگبار در جريان مراسم مذهبي، دركابل، بلخ و... بوده اند. ... ادامه

بيش از اين معضل افغانستان را پيچيده نسازيد

ادامه جنگ و نا امني ها و اوضاع پيچيده سياسي در اين چند دهه اخير در افغانستان سبب گرديده كه كشور هاي منطقه به گونه آشكار و پنهان در قضاياي افغانستان خود را دخيل سازند. هرچند ادامه نا امني و ظهور گروه هاي تروريستي چند مليتي به ويژه داعش سبب نگراني كشور هاي همسايه و منطقه گرديده و از اينرو ماموريت پانزده ساله قوت هاي ائتلاف ضد تروريزم را نيز به باد انتقاد گرفته اند، اما به اصل موضوع هيچگاهي اشاره و تماس نگرفته اند كه مراكز، آموزشگاه ها و لانه هاي اين تروريستان در كجا موقعيت دارد، از كدام طريق تمويل و تجهيز و به افغانستان فرستاده مي شوند و چه اهدافي را دنبال مي كنند، صرف در اين مدت كشور هاي منطقه از دور نظاره گر اوضاع افغانستان بوده و به حل معضل چندين دهه افغانستان هيچ دلچسپي نشان نداده اند. حالا كه با گذشت زمان اوضاع امنيتي افغانستان و منطقه، دارد وضعيت پيچيدة را به خود مي گيرد، اين كشور ها در صدد حل قضيه افغانستان و از سر گيري روند گفتگوهاي صلح ميان دولت افغانستان و گروه طالبان، برآمده اند، در حالي كه كشور همسايه جنوبي ما كه اكنون در نشست هاي منطقوي حضور فعال دارد و در بوجود آوردن گروه هاي تروريستي، تمويل و حمايت از اين گروه ها، همواره از سوي دولت افغانستان وسياسيون جهان متهم شده است، چرا به حل قضيه افغانستان ريشه يي عمل نمي كند،‌ زيرا مردمان افغانستان و پاكستان قربانيان اصلي تروريزم اند و هر روز تروريزم از مردمان اين دو كشور قرباني مي گيرد. ... ادامه

به توانایی های مردم خود باور داشته باشیم

دیروز سه شنبه 26 دلو مصادف بود به سالروز خروج نیروهای اشغالگر اتحاد جماهیر شوروی وقت از افغانستان، این روز به خاطر نقطه عطف در تاریخ افغانستان به حساب می رود که ملت مسلمان و آزاده ما با قربان نمودن جان های شیرین شان و رشادت های بی همان شان توانستند شکست یک ابرقدرت بزرگ جهان را به نام خود رقم زنند، در این روز نه تنها رشادت و جانفشانی مردم قهرمان ما ثبت اوراق تاریخ گردید، بلکه این پیروزی و افتخار را جهانیان نیز به شگفتی به نظاره نشستند و انگشت حیرت به دندان گزیدند. هرچند از آن روز تا به حال 28 سال می گذرد، اما متأسفانه این خروج و شکست، پایان نیافته و ما مداخلات آشکار و پنهان دیگری را نیز تجربه کردیم. قوای سرخ شوروی سابق در سال 1358 با سازو برگ نظامی پیشرفته، به خاطر تطبیق اهداف ستراتیژیک خود به کشور ما هجوم آوردند که به مقاومت و رشادت رادمردان این سرزمین مقابل شدند و سرانجام به تاریخ 26 دلو سال 1367، مجبور به ترک این سرزمین گردیدند و این پیروزی بلاشک، استثنایی ترین حادثه در تاریخ جهان عنوان شد، از اینرو که بعد از خروج و شکست سیاسی و نظامی شوروی وقت از افغانستان، این کشور از هم فروپاشید و ملت های زیر سلطه آن از اروپا تا آسیای مرکزی نیز آزادی خود را از برکت خون شهدا و مجاهدات مردم قهرمان افغانستان به دست آوردند. ... ادامه

معضل كنوني افغانستان بايد از بنياد حل گردد

جنرال‌‎جان نیکلسون قوماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان پنجشنبه هفته گذشته در برابر کمیته خدمات تسلیحاتی مجلس سنای امریکا تأکید کرد که برای موفقیت ماموریتش در افغانستان، نیاز به ورود چند هزار نیروی نظامی دارد، هم‎چنان در این نشست خاطرنشان ساخت که روابط عناصر خارجی به ویژه پاکستان ایران و روسیه با گروه طالبان، صلح و ثبات افغانستان را تضعیف می‎کند. جنرال جان‎نیکلسون در جریان ارائه گزارش به کمیتۀ خدمات تسلیحاتی مجلس سنای امریکا، پاکستان را در صدر فهرست کشورهایی دانست که دولت دونالد ترامپ باید رابطه‌اش را با این کشور بررسی جامع کند. وی موجودیت مراکز هراس‎افگنی در وزیرستان شمالی پاکستان را خطر جدی برای ایالات متحده امریکا دانست و تأکید نمود که ایالات متحده امریکا باید پاکستان را قانع بسازد تا به مراکز تروریستی در خاک خود که افغانستان را نیز هدف قرار می‎دهند، یورش ببرد. ... ادامه

پروسة صلح بايد در مشوره و مالكيت افغانان برگزار گردد

صلاح الدين رباني وزير امور خارجه جمهوري اسلامي افغانستان اخيراً بنابر دعوت رسمي سرگي لاوروف وزير امور خارجة روسيه به مسكو سفر كرد. وزيران خارجه هر دوكشور روي همكاري هاي دوجانبه در عرصه هاي سياسي، تخنيكي و همچنان مبارزره با تروريزم و دشواري هاي مشترك امنيتي و مواد مخدر بحث كردند. وزير امور خارجه روسيه تأكيد كرد كه مسكو بر حمايت خويش ازتلاش دولت افغانستان در راستاي مبارزه با تروريزم، مواد مخدر و روند صلح به رهبري و مالكيت افغانان حمايت مي كند، همچنان تأكيد نمود كه مسكو در اوسط ماه فبروري، ميزبان يك كنفرانس راجع به افغانستان خواهد بود كه در آن كشورهاي افغانستان، پاكستان، چين، ايران و هندوستان شركت خواهند نمود. روسيه در حالي از برگزاري كنفرانس راجع به روند صلح افغانستان آن هم به مالكيت افغانان خبر مي دهد كه اين كشور اخيراً ميزبان نشست سه جانبه با پاكستان و چين در خصوص افغانستان، بدون حضور نماينده حكومت افغانستان بود كه اين نشست انتقادهاي زيادي را در پي داشت، مگر حالا ضمير كابلوف نماينده رئيس جمهور روسيه در امور افغانستان و پاكستان گفته است كه مسكو خواهان برقراري امنيت در افغانستان است. ... ادامه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last مجموعه نتایج: 476 | نمایش: 1 - 10