صفحه اصلی | anis | سرمقاله

سرمقاله

8 ثور به مثابه نقطة عطف در تاریخ کشورما

روزهای پر مخاطره هفتم و هشتم ثور به مثابه یک چرخش نهایت عظیم همراه حوادث و رویدادهای اعم از مثبت و منفی در زندگی مردم و کشورما شناخته می شود. هفتم ثور 1357 روزی بود که با سقوط رژیم جمهوری داوود خان حکومتی که طرفدار سیاست های به اصطلاح دموکراتیک بود رویکار آمد و این رویداد در اثر یک قیام که از آن به عنوان انقلاب هفت ثور یاد می گردید ولی بعداً این روز به نام کودتای هفت ثور یادآوری شده است روی کار آمد. در ابتدای پیروزی این روز، یا هفتم ثور، از طرف مردم با رضایت آگاهانه یا نا آگاهانه استقبال گردید، یک مدت کوتاهی که سپری گردید بالاثر مداخله مستقیم و نظامی ابر قدرت اتحاد جماهیر شوروی وقت تغییر جهت داد دردسرهای زیادی را ایجاد کرد، چرا که کشورهای غربی و ایالات متحده امریکا که تحرکات شوروی را در کشورهای آسیایی با استقرار در افغانستان مشاهده کردند، با حمایت از مجاهدین فعالیت های خود را در داخل افغانستان شدت بخشیدند در پشت پرده چنان دوام نمود که با شدت مبارزات مجاهدین، حکومت طرفدار دموکراتیک شوروی مجبور شد تا توافقات ژنیو را بپذیرد، و از افغانستان خارج گردد که در نتیجه بعد از خروج شوروی از افغانستان حکومت داکتر نجیب الله سه سال زیادتر مقاومت نکرد و در هشت ثور سال 1371 بدست مجاهدین سقوط نمود. ... ادامه

حساسیت شرایط و نیاز کاربرد عقلانیت در سیاست حکومت وحدت ملی

بروز حوادث غیر مترقبه ناشی از حملات انتحاری و شدت جنگ در تعدادی زیادی از ولایات کشور، درست زمانی بر دستگاه حکومت و دولت تأثیرات ناگوار را وارد ساخت که تدابیر پیشگیرندة ناهنجاری ها در پلان های انکشافی، ساختاری همچنان در عرصه نظامی تحت بررسی قرار داشت و پروسه صلح طی نشستی در مسکو با شرکت یازده کشور دوره اخیرش را پایان داد و قرار است که دور بعدی این نشست در کابل تدویر یابد. گفتنی است در همین شرایط همگام با پرتاب (مادر بمب ها) در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار، مشاور رئیس جمهور امریکا برای بازرسی پرتاب این بمب که به هدف سرکوب داعشیان و ترساندن این گروپ و کشورهایی که با امریکا مقابله تسلیحاتی دارند به عنوان هشداری به کار گرفته شده به صورت غیر مترقبه به کابل آمد و با رئیس جمهور و رئیس اجرائیه ملاقات نمود و پیوست با سفر مشاور ترامپ، وزیر دفاع امریکا نیز وارد افغانستان شد و با رئیس جمهور و مسئولان حکومت وحدت ملی و سربازان موجود درافغانستان صحبت ها و ملاقات های را انجام داد. ... ادامه

تحکیم امنیت و صلح، در گرو تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی کشور و همکاری مردم قرار دارد

تشدید حملات غیر مترقبه گروپ های افراطی با گذشت هر روز از عمر حکومت وحدت ملی نیاز تأمین امینت در شهرها و ولسوالی ها و نهادهای ملکی و نظامی به مثابه یک امر نهایت مبرم در برابر زمامداران و مسئولان حکومت وحدت ملی جلوه گر می سازد. تدابیر پیشگیرنده به عنوان یک امر خطیر و اثرمند در زندگی مردم درست زمانی بر اهمیت و نیازمندی اش می افزاید که دشمنان کشور ما بر حملات انتحاری و ایجاد ناامنی در شهرها و ولسوالی ها شدت می بخشند و بر نگرانی های مردم فزونی به عمل می آورند. آنچه که می تواند امروز پاسخ این نیازمندی و ضرورت یعنی تأمین امنیت به خصوص ولایاتی که در شمال کشور بدامنی حکمفرمایی دارد بوده باشد، همانا تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی از نگاه سلاح و تخنیک محاربوی و ارتقای سطح دانش مسلکی سربازان و نهادینه ساختن حمایت های هوایی برای اکمال پرسونل جزوتام هوایی با طیارات جنگی و چرخ بال های توب دار و وسایل زرهی مدرن وانمود می گردد، البته حضور و همکاری هم جانبه مردم با نیروهای امنیتی که صفوف آنرا فرزندان صدیق آنان تشکیل می دهند یکی از راهکارهایی است که برای رسیدن به مؤفقیت و پیروزی بر دشمن نیروهای امنیتی را یاری می رساند و تضمین می نماید. ... ادامه

حملة انتحاری تروریستان بالای مسجد قول اردوی 209 شاهین عمل شنیع و ضد اسلامی است

روزجمعه اول ثور گروهی از مهاجمان مسلح طالب بالای مسجد جامع مرکز قوماندانی قول اردوی 209 شاهین در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ حمله کردند و تعدادی از نمازگزاران را شهید و زخمی ساختند که بر اساس راپور تأیید ناشده به تعداد ده تن از مهاجمان مسلح طالب با استفاده از لباس های نظامی داخل قرارگاه قول اردوی شاهین شدند و با درگیری با سربازانی که مصروف فعالیت های امنیتی و پهره داری بودند پرداختند، ولی قبل ازدرگیری با ورود به داخل قطعه مرکز نظامی، یک تن از مهاجمان مواد انفجاری اش را انفجار داد و راه حمله را برای دگران آماده ساخت. در این وقت و زمان تعدادی از سربازان و ا فسران مصروف ادای نماز جمعه بودند درگیری میان سربازان و مهاجمان چند ساعت ادامه یافت که با گرفتاری یک تن از مهاجمان سایر آنان کشته شدند. ... ادامه

اعمار بند های آبگردان حیات تازه بخشیدن برای مردم کشور می باشد

هرگاه موضوع آب و مدیریت در این عرصه را در طول صد سال اخیر مورد بحث و کاوش عمیق قرار دهیم، دیده می شود که در تمام صحبت ها و نشست های که در زمینه بند و انهار و ایجاد بند های آبگردان تذکار به عمل آمده، از آبهای وافر و دریاهای خروشان کشور ما در داخل و خارج سرزمین حاصل خیز افغانستان یاد آوری گردیده است و گفته شده که ناهنجاری های موجود کنونی و نا آرامی های که قبل از جنگ های آزادیخواهی در این سرزمین رونما گردیده است، مشکل آب و عدم مدیریت سالم در این عرصه در سرخط تمام فعالیت های سازندگی حکومت های گذشته و کنونی قرار گرفته است و همیشه گفته شده که آبهای دریا های خروشان کشورما بدون استفاده از کشور خارج شده به کشور های همسایه سرازیر می شود. این درحالیست که تا چند سال گذشته اصلاً مسئولان حکومتداری ها در افغانستان به ایجاد بند های آبگردان چه در عرصه های زراعتی و چه در پروسه اعمار بندهای برق رسانی کمتر توجه داشته اند، بنابرآن آبهای خروشان دریا ها در دشت ها و صحرا های وسیع سرگردان و به کشور های همسایه های شرقی و غربی کشورما سرازیر شده اند. ... ادامه

برای دشمنان مردم اجازه داده نشود که میان اعضای حکومت درز ایجاد کنند

بر اساس تجارب رویداد های سیاسی در حکومتداری های گذشته، دشمنان افغانستان همیشه تلاش کردند تا از بروز خلا های که بالاثر شکر رنجی ها،تقرر وبرطرفی ها درنهاد های دولتی ایجاد می گردد بهره برداری نمایند و هریک از طرف های مقابل درقضیه را به نحوی مورد تحریک ویا جذب در صف خود برای صف آرایی طرف مقابل قرار دهند، چنانکه اگر به خاطر داشته باشیم در رویداد سیاسی که تحت نام انقلاب هفت ثور که اندکی به سال روز این تحول باقی مانده است، روز های انگشت شمار از دستیابی به موفقیت نیرو های چپی نگذشته بود که نسبت بروز ناسازگاری ها درتقسیم قدرت تغییرات تبدلاتی در رده های بالایی تاسطح صدراعظم و معاون رئیس جمهور رونما گردیدو تعدادی به عنوان سفیر و تعدادی هم در مقام های دیگری جایگزین شدند. بالآخره نتیجه همین جایگزینی ها و برطرفی ها سبب شد که تیشه بر ریشه هردو جناح بخورد و دشمن کمین کرده که همانا محرک اصلی تمام بدبختی ها (شوروی سابق) بود، برای سازماندهی ایجاد حکومت و قدرت جدیدی، تعدادی را به خود جذب کرد و با وعده های رنگارنگ آنانرا تطمیع نمود و یکی را علیه دیگری به هم انداخت و تعدادی را توسط خود آنان از بین برد و خود با چند تن دیگر برای ده سال تمام بدبختی های زیادی را در کشور ما ایجاد کرد، که تا اکنون از درد این آتش افروخته که هیزم آن خود افغانها بودند می سوزیم. ... ادامه

نشست ها باید طوری سازماندهی و راه اندازی گردد که نتایج و دستاورد چشم گیر در قبال داشته باشد

قرار است که نشست مشورتی منطقه یی مسکو که در هفته قبل با اشتراک نمایندگان یازده کشور جهان به شمول نمایندة افغانستان تدویر یافته بود، بالاثر توافقات اشتراک کنندگان مبنی بر پاسخ به پیشنهاد هیئت افغانستان، دور بعدی آن با میزبانی افغانستان در کابل تدویر یابد. ... ادامه

اولویت راهکارها و تدابیر دستیابی به حکومتداری خوب نباید کمرنگ باشد

اگر درست به خاطر داشته باشیم حرفهای تعهدی رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نخستین روزهای ایجاد حکومت وحدت ملی به گونه ای رونما گردید که گویا یک حکومتداری خوب با تمام مشخصات سازندگی که رفاه و بهبودی زندگی مردم در آن مضمر است با تمام امیدواری ها در راه است، به خصوص زمانیکه در جریان صحبت ها از تدابیر و پلان های کوتاه مدت موضوع تصفیه دوسیه حساب های کابل بانک، لغو غذای اضافه از مصارف آشپزخانه ارگ، مسأله بلاک های وزارت شهرسازی، صدور و هدایات شدید برای څارنوالی ها و دست اندرکاران عرصه محاکم و قضایی پولیس ملی، تغییرات مثبت در دسترخوان مردم خوش بینی هایی را نسبت به حکومت جدید در اذهان مردم تداعی نمود. بنابر آن مردم تشنه به صلح و رنجدیده کشورما که در انتظار تغییرات و تحولات درعرصه های مختلف زندگی شان اعم از اجتماعی و سیاسی بودند، با همه اعتمادی که نسبت به حکومت وحدت ملی و زعمای جدید در رأس حکومت داشتند، امید به حرف ها و تعهدات رئیس جمهور و رئیس اجرائیه حکومت جدید بستند و چشم به دستاوردها دوختند. ولی عملکردها در طول این مدتی که گذشت و حدود دو نیم سال را دربر گرفت، متأسفانه عملکردها در مورد تعهدات کمرنگ بررسی گردیده است. بر اساس بررسی ها و نظریه های کارشناسان عرصه های اجتماعی و سیاسی، برای پاسخ به تقاضای مردم و تحکیم پایه های حکومتداری خوب به همکاری مردم، لازم است در قدم اول اهمیت و تأثیرات عدالت اجتماعی موضوعی که کم توجهی در توازن اجتماعی و تأمین عدالت خطر جدی را در قبال دارد نباید به آن کم بها داده شود. ... ادامه

نشست مسكو و کمرنگی انتظارات کشورهای شرکت کننده در این جلسه

قبل از تدویر نشست مسکو برداشت‎های متفاوتی در برابر کشورهای شرکت کننده در این جلسه وجود داشت و عدم اشتراک ایالات متحده امریکا در این نشست در اذهان نمایندگان کشورهای مذکور هنگام تدویر این نشست سؤالات و تردیدهای را بیدار ساخت. این اجلاس که به خاطر تأمین صلح و قطع جنگ در افغانستان با حضور شرکت نمایندگان ده کشور شامل روسیه، افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان برگزار گردیده بود روز جمعه پایان یافت. گفتنی است که اشتراک کنندگان این نشست بعد از بحث و ارزیابی همه‎جانبه اوضاع سیاسی و نظامی افغانستان به این نتیجه رسیدند که بحران موجود در افغانستان اصلاً راه حل نظامی نمی‎داشته باشد، آنچه که می‎تواند معضل کنونی افغانستان را نقطه پایان بگذارد و به جنگ‎ها پایان دهد، فقط گزینه سیاسی، مذاکره و تفاهم می‌‎باشد. ... ادامه

پرتاب بزرگترین بمب غیر هستوی بالای مواضع داعش در ننگرهار، شاید زیادترین نگرانی ها را در قبال داشته باشد

نیروهای هوایی ایالات متحدة امریکا در چوکات نیروهای حمایت قاطع از سال 2014 که نیروهای خارجی عضو ناتو و نیروهای امریکا در مطابقت به تعهدات قبلاً تثبیت شده از افغانستان برآمدند به خاطر آموزش نیروهای افغان فعالیت دارند، بر اساس تصمیم و تدابیر قبلی و هماهنگی نیروهای شامل نیروهای حمایت قاطع ونیروهای افغان مبنی بر سرکوب داعش در افغانستان روز پنجشنبه نظامیان امریکا بزرگترین بمب غیر هستوی که آنرا مادر بمب ها می گویند، علیه داعش در ننگرهار استعمال نمودند. از این بمب بزرگ غیرهستوی درست زمانی علیه داعش استفاده می گردد که قرار است نشست بزرگی در روسیه پیرامون سراغ راهکارهای تأمین صلح و امنیت در افغانستان و سرکوب کامل داعشیان در مسکو تدیویر یابد. بر اساس گزارشهایی که از طریق رسانه ها پخش گردید، روز پنجشنبه سخنگوی کاخ سفید در برابر خبر نگاران اذعان نموده است که نظامیان امریکا بزرگترین بمب غیر هستوی را بر مواضع و تونل های زیرزمینی داعش در مهمند درة ولسوالی اچین ننگرهار پرتاب کردند که تا اکنون از تلفات مؤثق آن گزارش ارائه نگردیده است. ... ادامه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last مجموعه نتایج: 511 | نمایش: 1 - 10