صفحه اصلی | anis | سرمقاله

سرمقاله

بهترین و کم هزینه ترین راهبرد تجهیز و تسلیح نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا روز شنبه در صفحه تیویترش در مورد نشست کمپ دیوید، نوشت که «روز مهمی با جنرالان بسیار با استعداد در کمپ دیوید سپری شد و بسیاری تصامیم به شمول افغانستان گرفته شد.» اما رئیس جمهور ترامپ در مورد جزئیات تصمیم اداره اش در مورد جنگ افغانستان چیزی بیان نکرده است. گزارش ها حاکی از آن است که در این نشست چندین گزینه یی مانند حفظ تعداد سربازان امریکایی در افغانستان، تمرکز عملیات ها علیه دهشت افگنان، افزایش حملات طیاره های بدون سرنشین، همچنان تغییر سیاست امریکا نسبت به پاکستان به خاطر اینکه پاکستان نتوانسته پناه گاه های تروریستان را در آن کشور نابود سازد و رهبران طالبان و شبکه حقانی را بازداشت نماید، روی میز ترامپ قرار گرفت در پهلوی آن مقام های که در این نشست حضور داشتند اظهار نمودند که طالبان افغان از سوی عناصر نظامی پاکستان و استخبارات این کشور حمایت می شوند، هرچند این مسأله چیزی است که همواره اسلام آباد آنرا رد کرده است، اما در گزارش رویترز اشاره شده که یکی از پیشنهادها در نشست کمپ دیوید این بوده که اگر پاکستان رهبران طالبان و شبکه حقانی را بازداشت نکند امریکا گزینه درج پاکستان در فهرست کشورهای حامی تروریزم را نیز بررسی خواهد کرد. ... ادامه

افغانستان باید به یک کشور صادر کننده مبدل شود

شهروندان افغانستان امسال بهتر از سال های دیگر 28 اسد را منحیث روز ملی و نمادی از آزادی و آزادگی با شکوه‌تر تجلیل کردند و با تدویر محافل مختلف از این روز خجسته و ماندگار گرامیداشت به عمل آوردند. بیست و هشت اسد روز استرداد استقلال کشور، محصول و ثمرة یک قرن مبارزات قهرمانانه و مقاومت جانبازانة فرزندان این مرز و بوم است. 98 سال پیش از امروز، مردم آزادة افغانستان تحت قیادت شاه امان الله خان در برابر استعمار قد علم نمودند و با مبارزات خسته گی ناپذیر و ارادة قوی توانستند درفش پر افتخار آزادی را بر تارک پیروزی به اهتزاز در آورند و طعم شیرین پیروزی را بچشند. هرچند افغانستان بعد از بدست آوردن استقلال سیاسی، دستخوش توطئه ها و دسایس زیادی شد، اما با آنهم از شر این دسایس و توطئه ها الی اکنون پیروز و سرافراز بیرون آمده است. ما در حالی از نود و هشتمین سالروز استرداد و استقلال کشور تجلیل بعمل می آوریم که هنوز هم توطئه های پیدا و پنهان در قبال ملت و حکومت افغانستان در حال اجرا است، دشمنان سوگند خوردة این ملت در تبانی با بداندیشان داخلی دزدانه در تاریکی ها می خزند و اشباح گونه چون لشکر ابلیس مردم بیگناه و زجر کشیدة ما را به عناوین مختلف آماج قرار می دهند و در تلاش اند تا همبستگی و اتحاد ملت افغانستان را از هم بپاشانند تا بتوانند به هدف شوم شان که همانا گسترش سیطرة شان بر این سرزمین است، برسند، اما این را بدانند که این ملت آزاده چون نیاکان شان هیچگاهی زیر چتر بردگی زندگی نکرده و نخواهند کرد و زیستن زیر چتر بردگی را پست ترین و ذلت ترین زندگی می دانند ... ادامه

یاد و خاطرة قهرمانان استرداد استقلال کشور گرامی باد

بعد از این که امان الله خان در سال 1919 میلادی به حیث شاه افغانستان اعلان شد، آزادی و استقلال افغانستان را در صدر برنامه های کاری اش قرار داد. شاه امان الله خان 98 سال قبل از امروز در حالی زمام حکومت را بدست گرفت که تحولات سیاسی و ایدئولوژیکی در سراسر قارة آسیا، حکم فرما شده بود. نهضت های آزادی خواهی و مشروطه خواهی در بیشتر کشورهای آسیا از جمله امپراتوری عثمانی (ترکیه امروز) ایجاد شده بود که هدف آن ها خارج شدن از وضعیت حکومت مطلقه به سوی یک حکومت مشروطه ونظام مند بود. تحولات فکری در سطح منطقه بالای افکار و اندیشه شهروندان افغانستان نیز تأثیر گذاشته بود، جوانان افغانستان هم از طریق پخش و نشر جراید به ویژه سراج الاخبار به پخته گی سیاسی رسیده بودند و خواهان مشروطه وهمچنان استقلال کامل افغانستان بودند، که خوشبختانه امان الله خان نیز یکی از جوانان مشروطه خواه و آزادی طلب افغانستان بود، او از آغاز سلطنت موضوع استقلال افغانستان را در صدر برنامه های کاری اش قرار داد و زمانی که در 3 مارچ 1919 تاج شاهی را به سر می کرد چنین گفت: «به آن شرط این تاج و تخت را می پذیرم که شما با اندیشه ها و افکار من همکاری کنید، حکومت افغانستان باید از نگاه داخلی و خارجی کاملاً مستقل وآزاد باشد.» ... ادامه

فشار ها برحامیان تروریستان بیشتر گردد

در این اواخر تشدید حملات گروه های تروریستی در بعضی از نقاط کشور به ویژه ولایات شمالی، نمایانگر این است که مخالفان مسلح دولت در تبانی با استخبارات بیرونی، در تلاش اند تا با تصرف بعضی از محلات و ولسوالی ها قدرت نمایی کنند و این را به حامیان شان نشان دهند که بخش قابل توجة از اراضی کشور را در اختیار دارند، همچنان به اشارة حامیان شان ادعای حاکمیت و مشروعیت نمایند. مسلماً تلاش های مخالفان مسلح دولت در راستای گسترش حوزة نفوذی آنان در حالی صورت میگیرد که فشارهای سیاسی واشنگتن به اسلام آباد نسبت به گذشته بیشتر شده و پاکستان به مثابه کشور حامی گروه طالبان و شبکه حقانی به شدت فزاینده یی تحت فشار افکار عمومی در منطقه و جهان قرار دارد، به گونه مثال اخیراً مک ماستر مشاور امنیت ملی حکومت جدید ایالات متحده امریکا، از حمایت و پشتیبانی اسلام آباد از گروه طالبان پرده برداشت و تأکید کرد که پاکستان باید از حمایت گروه طالبان دست بردارد، هرچند بارها پنتاگون رابطه شبکه حقانی با سازمان استخباراتی پاکستان را افشا کرده و نماینده دایمی افغانستان نیز در سازمان ملل متحد از مداخلات اسلام آباد در امور داخلی افغانستان، شکایت نموده، همچنان رهبران حکومت وحدت ملی نیز همواره در محافل و مجالس ملی و بین المللی از مداخلات نظامیان پاکستان و حمایت آنان از گروه های تروریستی به ویژه طالبان پرده برداشته و اخیراً رئیس جمهور غنی نیز در یک نشست خبری خطاب به پاکستان گفته است که ما از پاکستان صلح نمی خواهیم، بلکه با پاکستان صلح می کنیم، اما هیچگاهی این سخنان و افزایش فشار ها بر اسلام آباد در تغییر وضعیت بحرانی افغانستان ممد واقع نشده برعکس با گذشت زمان پاکستان بی باکانه تردر امور داخلی افغانستان مداخله میکند تا سرحدی که اخیراً نظامیان افغانستان از بازداشت عدة از افراد استخبارات پاکستان در ولسوالی جانی خیل پکتیا نیز خبر دادند. ... ادامه

برای دسترسی به اطلاعات، ذهنیت شهروندان و رفتار مسئولان دولتی تغییر کند

با درنظرداشت اهمیت و حفظ ارزش های معتبر دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان ورسانه ها، غرض آگاه ساختن و در جریان قراردادن مردم از فعالیت ها و اجراآت ادارات، حق دسترسی به اطلاعات یک اصل مهم و با ارزش ملت ها در جهان امروز پذیرفته شده به آن نیز اهمیت ویژة قایل اند. از همین رو حکومت وحدت ملی نیز برای دسترسی به اطلاعات که از جمله حقوق اساسی اتباع افغانستان محسوب میشود، قانون حق دسترسی به اطلاعات را به تاریخ 2 جدی 1393 نشر و نافذ کرد و با استفاده از ماده 16 قانون مذکور، کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات را به تاریخ 15 سرطان 1394 به ترکیب 13 عضو از نهادهای دولتی و غیر دولتی، غرض نظارت بر تطبیق قانون، ایجاد کرد تا این کمیسیون در پرتو قانون بتواند در صورت تخلف به تخطی ها و تخلفات در چهارچوب قانون رسیدگی نماید. رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از آماده ساختن طرح دسترسی به اطلاعات طی نشستی در حضورداشت داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت خبر داد و تأکید کرد که این طرح میتواند ما را در رسیدن به اهداف بزرگ کشور که همانا شفافیت در اجراآت و حکومتداری خوب است کمک کند. ... ادامه

جنگ افغانستان جنگ داخلی نه بلکه ابعاد خارجی دارد

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا روز پنجشنبه گذشته، گفت که به اعلام تصمیم خود راجع به شمار نیروهای امریکایی در افغانستان، بسیار نزدیک است، مدت‌ها است که انتظار می‌رود، ادارة ترامپ ستراتیژی خود در قبال افغانستان را نهایی کند. بعد از اینکه دونالد ترامپ به قدرت رسید این تصمیم را گرفت تا به جنگ افغانستان که از جمله پر هزینه ترین و طولانی ترین جنگ امریکا، عنوان شده پایان دهد که در نخستین اقدام خود، برای رسیدگی به وضعیت افغانستان به جیمز متیس وزیر دفاع کشورش، صلاحیت داد تا در مورد شمار سربازان امریکایی در افغانستان تصمیم بگیرد همچنان وزیر دفاع امریکا بعد از تفویض صلاحیت به کنگرة امریکا گفت که دولت ترامپ اشتباهات گذشته را در افغانستان تکرار نخواهد کرد و امریکا اجازه نخواهد داد که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان تبدیل شده، امنیت ملی امریکا و متحدانش را تهدید کنند. ... ادامه

حقایق پنهان نمی ماند

بعد از گذشت بیش از یک سال از کشته شدن ملااختر منصور رهبر پیشین گروه طالبان، توسط طیاره بی سرنشین امریکا در خاک پاکستان، اکنون پهلوهای پنهان این ماجرا روشن می شود. به تازگی روزنامه نیویارک تایمز به نقل از یک مقام طالبان گزارشی را به نشر رسانده که در آن پرده از پهلوهای پنهان مرگ ملااخترمنصور برداشته و تأکید کرده که قتل ملااختر منصور در تبانی با دستگاه استخباراتی پاکستان، صورت گرفته است.این روزنامه خاطرنشان ساخته که ملااختر منصور در سفر به ایران با هیئت روسی نیز دیدار نموده و تلاش داشته که به صورت مستقل با حکومت افغانستان مذاکرات صلح را آغاز کند، همچنان به نقل از این روزنامه در روزهای اخیر زندگی اش از دستورات استخبارات پاکستان نیز سر باز زده بود. پهلوهای پنهان مرگ ملااختر منصور در حالی افشا می شود که اخیراً، جنرال مک ماستر مشاور امنیت ملی حکومت جدید امریکا، برای اولین بار از حمایت اسلام آباد از گروه طالبان و شبکه حقانی پرده بر میدارد و به صراحت می گوید که پاکستان باید از حمایت گروه های تروریستی به ویژه طالبان دست بردارد. ... ادامه

برای اینکه کامیابی نهایی نصیب ما گردد لازم است با فساد و قانون شکنی مبارزه جدی کنیم

همانگونه که به همه مبرهن است، فساد اداری از جمله چالشهای بزرگی در سر راه کشورهای جهان به ویژه کشورهای جهان سوم و عقب مانده میباشد. هرچند فساد اداری یک پدیده غیر قانونی و ضد ارزش های اجتماعی و اخلاقی جوامع است، اما با آنهم شایع و متداول است و ریشه کن ساختن آن، مبارزه جدی، ارادة و پیگیری و تصمیم قاطع میخواهد، زیرا فساد هم نوعی از جرم و قانون شکنی است، همانگونه که محققان معترف اند که جرم به صورت قطع نابود و ریشه کن نمی شود، فساد هم به صورت کامل از بین نمیرود، اما میتوان با رویکردهای مؤثر این پدیده را به حداقل رساند و از آن تا حدی‎زیادی‎جلوگیری کرد. افغانستان نیز از جمله کشورهایی است که ازین ناحیه نهایتاً رنج میبرد، چون پدیدة فساد، موضوعی امروز نیست، بلکه ریشه در سالیان دراز و حکومت های گذشته نیز دارد. حکومت وحدت ملی بعد از رویکار آمدنش نظر به تعهداتی که به ملت افغانستان و جامعه جهانی در راستای زدودن فساد، سپرده بود، تلاش کرد تا با ایجاد نهادهای عدلی و قضایی و کمیسیون تدارکات ملی، این پدیدة بدنام را به حد اقل کاهش دهد. ... ادامه

مردم افغانستان انتظار دارند تا امریکا در قبال سیاست خود علیه پاکستان، تجدید نظر کند

شماری از کشورهای همسایه همواره در قبال افغانستان سیاست‌های ستراتیژیک و راهبردی داشته و سعی نموده‌اند تا اهداف و برنامه‌های میان مدت و دراز مدت خود را در حمایت از مخالفان مسلح دولت در این کشور دنبال کنند، زیرا امنیت و ثبات خود را در بی‌ثباتی و ناامنی افغانستان می بینند. از همین رو تاریخ ثابت ساخته که این کشورها در این همه سالهای ناامنی افغانستان، مخالفان مسلح حکومت را به نحوی حمایت مالی، لوژستیکی، تسلیحاتی نموده و حتا افسران نظامی خود را نیز در جبهات نبرد به نفع مخالفان دولت افغانستان، فرستاده اند. حالا با گذشت زمان کشورهای دنیا پی برده اند که دلیل به درازا کشیدن نبرد و ادامه خشونت ها در افغانستان، مداخله کشورهای منطقه به ویژه پاکستان است، این کشور اکنون علاوه بر پیشروی در سرحدات و ایجاد تأسیسات نظامی در نقطه صفری، بی باکانه ترو آشکارا تر در امور داخلی افغانستان مداخله میکند. اگر کمی به گذشته نظر اندازیم به وضاحت درخواهیم یافت، دخالت نابجای کشورهای همسایه در بی ثباتی افغانستان در این سالهای پسین، عمیق تر از آن است که در این مقاله به آن اشاره شده است. با وجودآنهم متأسفانه کشورهایی که عضو ائتلاف ضد تروریزم اند، در این مدت در خطی حرکت نکردند که عملکرد شان محسوس و قابل لمس باشد. ... ادامه

اوضاع کنونی کشور و مسئولیت های همگانی

اوضاع پیچیده سیاسی و امنیتی، فراکسیون بازی های سیاسی و یادگیری های حزبی و... سبب شده تا دشمن شکست خورده با استفاده از این جو، دوباره صف آرایی و دست به حملات متفاوت در نقاط مختلف کشور بزند. حمله انتحاری بر مسجد جوادیه ولایت هرات که از اثر آن تعداد زیادی از هموطنان ما شهید و یا هم مجروح گردیدند، نمایانگر این است که دشمن با استفاده از این وضعیت می تواند هر هدف را که تعیین کند به آسانی بر آن دست یابد که ادامه این حالت برای شهروندان افغانستان نهایتاً درد دهنده و مایوس کننده است، زیرا حوادث چند دهه اخیر نشان داده که تمام درد و رنج را شهروندان افغانستان در این همه سالها متحمل شده اند. ... ادامه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last مجموعه نتایج: 580 | نمایش: 1 - 10