صفحه اصلی | anis | اخبار | کمیسیون های مشرانو جرگه روی موضوعات مختلف بحث کردند

کمیسیون های مشرانو جرگه روی موضوعات مختلف بحث کردند

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
کمیسیون های مشرانو جرگه روی موضوعات مختلف بحث کردند

در جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه دیروز روی موضوعات مختلف بحث صورت گرفت. درجلسة کمیسیون امورمعلولین وبازماندگان شهدا به ریاست نفیسه سلطانی ،نمایندگان برخی ازاتحادیه های معلولین مشکلات شانرامبنی بربی سرپناهی ،بیکاری ونبودمراکزوشفاخانه های معیاری صحی برای معلولین مطرح نموده وپیشنهاداتی را برای رفع آن نیزارایه نمودند .

در جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه دیروز روی موضوعات مختلف بحث صورت گرفت. درجلسة کمیسیون امورمعلولین وبازماندگان شهدا به ریاست نفیسه سلطانی ،نمایندگان برخی ازاتحادیه های معلولین مشکلات شانرامبنی بربی سرپناهی ،بیکاری ونبودمراکزوشفاخانه های معیاری صحی برای معلولین مطرح نموده وپیشنهاداتی را برای رفع آن نیزارایه نمودند . قرار بر آن شد که مشکلات وپیشنهادات مطروحه بامراجع ذیربط درمیان گذاشته شده تا درموردرسیدگی لازم صورت گیرد . دربخش دیگرجلسه مشکلات مهاجرین وبیجاشده گان داخلی موردغوروبررسی قرارگرفته تاکیدبعمل آمد تاوزارت امورمهاجرین وسایرنهادهای خیریه ملی وبین المللی قبل ازفرارسیدن فصل سرماتدابیر لازمی راجهت کمک ورسیدگی به مستحقین روی دست گیرند. درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، تطبیق حکم اعدام بالای پنج جنایت کار رویداد ولسوالی پغمان و یک سردسته اختطاف گران تمجید گردیده تاکید شد که سه متهم دیگر حادثه پغمان که درحال حاضرفراری اند گرفتار وبه پنجه قانون سپرده شوند. درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست هدایت الله احمدزی معاون کمیسیون ،مسئولین شرکت های مخابراتی و معاون ادارۀ اترا درمورد پلان های شرکت های مخابراتی معلومات داده گفتند، درافغانستان حدود 22 میلیون تن شهروندان ازخدمات تیلفونی استفاده می کنند و در22 ولایت کشورحدود 2میلیون تن از خدمات انترنتی (3جی) استفاده می نمایند. درجلسه کمیسیون اقتصادملی، مالی وبودجه ، به ریاست انجنیرمحمد دین همدرد، باردیگرورقه عرض معاون شرکت کریم زلمی بررسی وقرارشد که رئیس پشتنی بانک ومسئولین نمایندگی پشتنی بانک در مزارشریف درجلسه روز دو شنبه کمیسیون در مورد وضاحت دهند . دربخش دیگرجلسه حساب قطعیه سال 1392 ومصرف بودجه انکشافی سی واحد مستقل بودجوی دولت که 203 پروژه انکشافی شان صفر بوده وازجمله 203 پروژه انکشافی 167 پروژه انکشافی بودجه اختیاری و 36 پروژه انکشافی غیر اختیاری داشتند غور گرد ید . درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست نثاراحمدحارس منشی کمیسیون ازپارچه نمودن وفروش طیاره های (جی 222) دربدل 32 هزار دالر امریکایی بحث صورت گرفته وتصریح گردید که طیاره های مذکور بیش از485میلیون دالر امریکایی خریداری گردیده وبه پول بسیار اندک به فروش رسیده است ومشرانو جرگه چندین مراتب مسئولین وزارت دفاع ملی را جهت وضاحت موضوع فراخوانده ، اما مسئولین یاد شده جواب مطلوب را ارائه نه داشته است،درزمینه قرار بر آن شد تا لوی درستیز قوای مسلح کشور دریکی ازجلسات کمیسیون درزمینه معلومات ارائه نماید. درجلسه کمیسیون امور اقوام و قبایل به ریاست حاجی الله داد اندر ،اصابت راکتهای کشور پاکستان به ولسوالیهای دانگام و شیگل ولایت کنر با شدیدترین الفاظ محکوم گردیده اعضای کمیسیون از شخص رئیس جمهور خواستند که راه حل آنرا ازمجاری سیاسی و دیپلوماتیک جستجونماید . درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست محمدامین احمدی منشی کمیسیون ازتصمیم صریح وقاطع رئیس جمهوردرراستای مبارزه بافساد اداری وتحکیم صلح و ثبات درکشور قدردارنی شده و ازمجریان قوۀ سه گانه خواسته شد تادرهمکاری باحکومت وحدت ملی درراستای تامین امنیت وثبات درکشورکوشا باشند . درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست خانم گلالی اکبری منشی کمیسیون، روی وضع امنیتی شاهراه کابل – قندهارصحبت گردیده گفته شد که دراین اواخردرمیدان شهرسه فرد ملکی به قتل رسیده وچهارتن دیگر لادرک می باشد ونیزخاطرنشان گردید که درساحه دشت علم گی میان ولسوالی احمد خیل وقریه شوات ولایت پکتیا نیزحادثه مشابه رخ داده افراد ملکی درنزدیکی پوسته امنیتی به قتل رسیده اند وتاکید شد که مسئولین امور درموارد یاد شده تدابیرلازم اتخاذ نماید. هکذا درجلسه راکت پراگنی پاکستان به ولایت کنر پس ازامضای توافقنامه امنیتی میان کابل - واشنگتن نگران کننده تلقی گردیده تاکید شد که این مساله درچارچوب موافقتنامه امنیتی با امریکا مطرح تا جلو راکت پراگنی های آنکشور گرفته شود.

نظرات (13 نوشته شد)

avatar
Gucci Outlet 09/05/2016 03:32:41
I discovered Kservice as i googled the item while i seen it absolutely was slurping up recollection. I actually don't Stones. We can solely guess additionally it is employed by 4OD i really have along with which will quickly tons with statup once again with out agreement.
avatar
Christian Louboutin Replica 09/05/2016 06:02:19
I merely got typically the PDF/ePub fake type yesterday... typically the PDF includes a pre-installed url this takes you to your obtain site for the video content.
avatar
Jaylynn 15/08/2016 23:28:35
Aptirceapion for this information is over 9000-thank you!
avatar
Adele 16/08/2016 15:14:08
This was so helpful and easy! Do you have any <a href="http://zcezoyogwq.com">ariltces</a> on rehab?
avatar
Brandilyn 16/08/2016 20:53:10
Deep thinking - adds a new dinismeon to it all. http://jelgxxjc.com wjrjyidocz [link=http://uezhle.com]uezhle[/link]
avatar
Reno 17/08/2016 02:38:16
Begun, the great internet <a href="http://kiglflbnvdp.com">ediuotcan</a> has.
avatar
Amelia 17/02/2017 07:22:53
The forum is a brtheigr place thanks to your posts. Thanks!
avatar
Lele 23/02/2017 08:31:32
Taking the <a href="http://gwfxbnhb.com">ovevwier,</a> this post is first class
avatar
Reignbeau 23/02/2017 13:53:53
That's an inventive answer to an inestetring question http://vhcpulo.com hdfvbpzq [link=http://vrgnnja.com]vrgnnja[/link]
avatar
Carajean 23/02/2017 20:11:06
It's great to find an expert who can <a href="http://yaovvxk.com">exlipan</a> things so well
1 2 next مجموعه نتایج: 13 | نمایش: 1 - 10

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha