صفحه اصلی | anis | مصاحبه | محمد ناصر مهری سخنگوی والی فراه : طالبان در حمله بر شهر فراه به جز از 3 صد کشته چیزی را بدست نیاوردند

محمد ناصر مهری سخنگوی والی فراه : طالبان در حمله بر شهر فراه به جز از 3 صد کشته چیزی را بدست نیاوردند

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font

ولایت فراه در جنوب غرب افغانستان موقعیت دارد این ولایت بعد از هلمند اراضی وسیعی را دارا بوده با ایران و پاکستان هم مرز می باشد چون فراه یکی از ولایت گرم سیر است و راه قاچاق مواد مخدر و قاچاق مواد خوراکی و مواد نفتی از مرز های این ولایت به سوی ولایات کشور توسط مافیا صورت می گیرد. یکی از عوامل اصلی که این ولایت ناامن گردیده همین فعالیت های قاچاقبران می باشد عو امل دیگری که باعث نا امنی و حملات دشمن در این ولایت می شود مواجه شدن منافع کشور های همسایه در تطبیق پروژه های عمرانی و حیاتی برای مردم فراه است که در این اواخر قرار است پاپ لین پروژه تاپی از مسیر ولایت فراه به پاکستان برود و همچنان اعمار و ساخت بند برق بخش آباد است این همه چالشها دست به دست هم داد وضعیت را در این ولایت بدتر ساخته است. در هفته گذشته مخالفان مسلح دولت بالا ثر یک حمله غیر مترقبه داخل شهر فراه شدند تا این شهررا به تصرف خویش بیاورند. که بعد از برخورد های خونین میان نیرو های امنیتی و طالبان شهر دو باره از وجود آنان پاکسازی گردید برای وضاحت بیشتر از جریان داخل شدن طالبان به شهر فراه گزارشگر روز نامه ملی انیس مصاحبه یی را با ناصر مهری سخنگوی والی فراه انجام داده که خدمت خوانند گان روز نامه تقدیم می گردد.

پرسش: آقای مهری در حال حاضر وضعیت امنیتی در ولایت فراه نسبت به چند روز قبل چه گونه است ؟

پاسخ : در حال حاضر وضعیت امنیتی نسبت به روزهای قبل بهتر شده مردم به صورت نورمال در کار روزمره خویش مصروف اند،  جنگ میان افراد مسلح مخالف و نیرو های امنیتی تا شب 5شنبه ادامه داشت بعضی اوقات فیر های پراکنده شنیده می شد زمانی که طالبان به داخل شهرداخل شدند با رسیدن نیرو های کوماندو حالت به صورت کل تغییرکرد دشمن به صورت کامل از داخل شهر رانده شد و تمامی شهر فراه به صورت کل از وجود دشمن تصفیه گردیده است همین اکنون نیرو های امنیتی کشور مستقر در ولایت فراه مصروف تلاشی و تصفیه خانه به خانه رسیدن عملیات در ساحاتی که دشمن تجمع کرده بود توسط قوت های هوایی آن ساحات درهم کوبیده شد و فعلاً هم عملیات در اطراف شهر ادامه دارد و قرار است که این عملیات بعد از تفصیه اطراف شهر به ولسوالی ها آغاز شود. 

پرسش : دلیل اینکه مخالفان مسلح در شهرداخل شدند چه بود آیا عوامل آن از سوی مقامات در ولایت فراه تثبیت شده و مورد بررسی قرار گرفته است ؟

پاسخ : عوامل اصلی این جنگ سال گذشته نمایان شده بود که مخالفان مسلح توانستند تا بر خط های اول کمر بند امنیتی شهرفراه حملات شان را آغاز نمایند و با استفاده از همان موقع دشمن باز هم بالای شهر فراه دخول اجرا کرد هدف دشمن یک آشوب در داخل شهر فراه بود و بس. دشمن به هیچ وجه نمی تواند شهررا به سقوط مواجه سازد. اما دلیل این آشوب طوری است که در کل دشمن نمی خواهد پروژه های بزرگ و حیاتی برای مردم فراه عملی شود، در قدم اول مانع پیشرفت پروژه بزرگ تاپی و دوم مانع اعمار پروژه بند برق بخش آباد شوند که این دو پروژه برای مردم ولایت فراه بسیار حیاتی و با ارزش می باشد چون دیزاین و عملی شدن پروژه بند برق بخش آباد تکمیل شده است از این رو دشمن مانع اعمار این پروژه ها می شود و آشوب را راه اندازی میکند دشمنان مردم افغانستان از قبل برای سپو تاژ کردن این پروژه فعالیت های تروریستی شان را آغاز کرده بود و حمله بر شهر فراه از همین برنامه دشمن بود که با آغاز کار عملی این دو پروژه بزرگ حملات دشمن شدت گرفت.

پرسش: آقای مهری گزارش های وجود دارد که حمله مخالفان مسلح دولت بر ولایت فراه به دستورهمسایه ها ی ما صورت گرفته است تا مانع روند کار دو پروژه بزرگ اقتصادی برای ولایت فراه شوند آیا مسئولین ارگان های کشفی چنین مواردی را به دست دارند تا مداخله این کشور ها را ثابت نماید ؟

پاسخ : تحرکات دشمن به خاطر متوقف ساختن همین دو پروژه بزرگ است که یکی آن اعمار بند برق بخش آباد است و دوم اینکه عبور لوله گاز ترکمنستان از مسیر ولایت فراه می باشد.  این دو پروژه برای آبادی و پیشرفت ولایت فراه بسیار حیاتی است از این رو دشمن با تمام توان و قوت می خواهد که مانع روند کاری این پروژه ها شود از همین خاطر است که دشمن از سال ها پیش به آشوب و نا امنی متوسل می شود،  از وقتی که موضوع عبور پروژه تاپی همگانی شده فعالیت دشمنان مردم افغانستان هم بیشتر شده تا این که دشمن به حملات رو آورد و بالای پوسته های امنیتی دست به تحرکات جنگی میزند.  از این سبب مردم در ولایت فراه در برابر این جنایت مخالفان مسلح به خیز ش های مردمی دست زدند و خود تصمیم گرفته اند تا امنیت روند کاری این پروژه ها را تاًمین نمایند.

پرسش: برای تصفیه مخالفان مسلح درولایت فراه کدام پلان رویدست دارید ؟

پاسخ : فعلاً پلان های تصفیوی در داخل و اطراف شهر فراه آغاز شده و آهسته،  آهسته این عملیات از اطراف شهر به ولسوالی ها کشیده خو اهد شد و برای سرکوب دشمن پلان های جدی را رویدست داریم.

پرسش : مردم درولایت فراه به خاطر سرکوب دشمن و عقب زدن آنها چه نقشی را داشتند:

پاسخ : به منظور سرکوب دشمن از داخل شهر مردم شریف ولایت فراه از تمام توان شان برای سرکوب و عقب زدن دشمن کار گرفتند و نقش عمده یی را بازی کردند،  شورای ولایتی مردم را به خیزش های مردمی دعوت کرد و همین دعوت مردم باعث شد تا دشمن در داخل شهر به شکست مواجه شود مردم توانستند تا رسیدن نیرو های کمکی جلو پیشروی دشمن رابگیرند که باید از نقش شورای ولایتی اظهار سپاس نماییم.

پرسش : قرار گزارش های که از ولایت فراه نشر شد گویا که در ترکیب مخالفان مسلح در حمله به شهر فراه اتباع خارجی نیز در جنگ اشتراک داشتند این موضوع حقیقت دارد ؟آیا در جریان نبرد کدام یکی از آنها اسیر و یا جسد شان به دست نیرو های امنیتی افتاده است تا ادعای مردم را ثابت سازد ؟

پاسخ : تا اکنون به چنین چیزی برنخورده ایم و تااکنون کدام خارجی در جریان جنگ به ما تشخیص نشده است که از اتباع خارجی و یاکشور های همسایه ما باشد.  در جریان نبرد دیده شده که بیشتر افرادمسلح مخالفین را طالبان ولایت فراه   هلمند و قندهار تشکیل می داد. 

پرسش : وضعیت آینده از نظر مقامات مسئول در ولایت فراه چه گونه خواهد بود و بررسی شما چه است ؟

پاسخ : برای فعلاً وضعیت در داخل شهر به حالت نورمال بر گشته است دشمن کدام تحرکات ندارد.  ولایت فراه مانند ولایت هلمند از مساحت بزرگی برخوردار است بسیار اراضی پیچیده دارد به تناسب ,وسعت اراضی، نیرو های امنیتی کمتر وجود دارد این مشکلات را با مقامات در مرکز در جریان قرار داده ایم تا برای تکرار چنین حادثه و جلو گیری از تکرار حمله دشمن باید برای ولایت فراه نیروی بیشتر فرستاده شود،  اگر این مشکل از سوی حکومت مرکزی حل شود دیگر ما شاهد تحرکات نظامی دشمن در ولایت فراه نخواهیم بود.

پرسش : آقای مهری نظر به گزارشهای مقامات در ولایت فراه که در این نبرد به تعداد00 3 تن از افراد مسلح دشمن در جنگ کشته شده است این گزارش واقعیت دارد یا خیر ؟

پاسخ : قرار گزارش ارگان های کشفی و اطلاعاتی در حمله که طالبان به شهر فراه داشتند و در جریان نبرد و عقب زدن آنها از داخل شهر به تعداد 00 3 تن از افراد مسلح دشمن کشته شده است اما از تعداد افراد زخمی آن ها اطلاع نداریم در جریان این نبرد 25 تن از نیرو های امنیتی و 5 تن از مردم ملکی شهید شده اند اما دشمن تعدادی از افراد کشته شده خودرا در جریان عقب نشینی کشیده اند و نظر به اطلاعات کشفی که ما داریم دشمن تا هنوز افراد کشته شده خود را از اطراف شهرانتقال می دهد و تعدادی از اجساد دشمن که به دست نیرو های امنیتی ما افتاده است از محلات کشید ه و ساحات بکلی از وجود دشمن پاکسازی و تصفیه شده است.                                             

رمز

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha