صفحه اصلی | anis | مصاحبه | محمود حقمل سخنگوی والی بغلان : آنانی که به انسان ترحم ندارند به پایه های برق دلسوزی نخواهند داشت

محمود حقمل سخنگوی والی بغلان : آنانی که به انسان ترحم ندارند به پایه های برق دلسوزی نخواهند داشت

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
محمود حقمل سخنگوی والی بغلان :  آنانی که به  انسان ترحم ندارند به پایه  های برق دلسوزی نخواهند داشت

انجنیر عبدالاول معاون فنی برق بغلان : 27 میگاوات برق مؤقت برای شهر کابل وصل شده است سه روز قبل نیمه های شب ،تروریستان و دشمنان مردم افغانستان دست به جنایت زده دو پایه برق وارداتی که ولایت های پروان ، کابل ، کاپیسا ، میدان و لوگر را روشن ساخته بود منفجر ساخته مردم این ولایت هارا که از نور برق مستفید شده بودند برای مدتی محروم ساخته اند ، این بار اول نیست ، تروریستان در چندین محل و در ولایت کندز نیز با منفجر ساختن پایه برق مردم آن ولایت را گاه نا گاه بی برق مسیازند این بار دو پایه برق از سوی تروریستان در ولایت بغلان در مسیر دشت کیلگی منهدم گردیده که سیتم برق را در چند ولایت مختل ساخته است برای اینکه هموطنان خویش را از اتصال دو بارة برق آگاه سازیم خبر نگار روز نامة ملی انیس مصاحبه یی را محمد حقمل سخنگوی والی بغلان و انجنیر عبدالا ول معاون اول ریاست برق بغلان انجام داده که خدمت خوانندگان روز نامه تقدیم میگردد .

پرشس : حقمل در حال حاضر مسئولین برق در ولایت بغلان مصروف چه کارها اند ؟

پاسخ : سه شب قبل تروریستان و دشمنان مردم افغانستان دو پایه برق را که از مسیر دشت کیلگی عبور کرده بود منفجر ساخته و جریان برق را بالای چند ولایت قطع کرده است مسئولین ولایت بغلان و با جمعی از مسئولین برق ولایت بغلان دو روز قبل به خاطر بررسی ساحه مذکور در آن محل رفتند تا مسیر عبور لین های برق را توسط نیرو های امنیتی پاکسازی نمایند در رأس این پاکسازی معاون والی بغلان قرار داشت ساحات و اطراف پایه های برق از وجود دشمن پاکسازی شده و کاروصل دوباره لین های برق  توسط انجنیران برق بغلان ، کاپیسا  پروان و کابل به شدت ادامه دارد .

 برای فعلاً27 میگا وات برق به صورت موقت در کابل وصل شده است .

پرسش : چه دلیلی وجود دارد که تروریستان  همیشه لین ها و پایه های برق را قطع می نمایند چرا از سوی مسئولین امنیتی ولایت های کندز و بغلان تدابیر گرفته نمی شود؟

پاسخ : مردم شریف افغانستان آگاه اند که تروریستان و دشمنان صلح و آرامش ما از یک سال به این طرف توان جنگی  شان را در ولایت بغلان از دست داده اند از این رو دست به جنایت  و تخریب مراکز عالمالمنفعه دیگری می زنند  چون این ها دشمنان مردم و خاک افغانستان می باشند وقتی بالای انسان ترحم ندارند  بالای پایه هاو یا لین های برق  هرگز دلسوزی نخواهند داشت

پرسش : به منظور جلوگیری از تکرار چنین جنایت توسط مخالفین، در سطح ولایت بغلان  چه تدابیری را اتخاذ شده است؟

پاسخ : به منظور جلوگیری از تکرار دو بارة قطع لین های برق مقام ولایت بغلان موضوع را با مقامات ارشد حکومتی در مرکز در میان گذاشته است، اما در ولایت بغلان نیز صحبت داشته ایم . باید متذکر شوم که تأمین امنیت  پایه ها و لین های برق بر علاوه اینکه مربوط نیرو های امنیتی می باشد مردم نیز مسئولیت دارند  بناءً  از تمام مردم شریف خود تقاضا داریم در  محلات شان که لین های  برق  عبور کرده است باید به خاطر تأمین امینت آن با دولت و نیروهای امنیتی همکار جدی باشند برا ی دشمنان صلح و آرامش  اجازه ندهند تا خانههای شان را تاریک بسازند ،اما رو یهمرفته رهبری ولایت بغلان در نظر دارد تا یک میکانیزم امنیتی را اتخاذ نماید.

در همین حال انجنیر عبدالاول خان معاون فنی ریاست برق بغلان که عملاً به خاطر وصل لین های برق در محل کار حضورداشت  به خبر نگار روز نامه گفت : کار به خاطر وصل دو باره برق به شدت جریان دارد همین اکنون تمام مسئولین برق بغلان در محل وصل لین ها ی برق حضور دارند .

وی افزود که دشمنان صلح مردم دو پایه برق را منفجر کرده اند اما یک مقدار مشکل در وصل برق وجود دارد به خاطری که اراضی ساحه نامناسب است از این رو زمانگیر می باشد  در بعضی از محلات کرن ایستاده شده نمی تواند تا زمانی که توسط اسکواتور ساحه هموار نشود جریان وصل لین برق با تأخیر رو به رو خواهد شد اکنون 27 میگاوات برق به شهر کابل به طور موقت وصل شده است.             

وی  گفت : پرسونل فنی از ریاست برق کابل ، پر وان  بغلان مصورف کار اند تا هر چه زود ترجریان  برق حالت نورمال خود را بگیرد .

پرسش: فعلاً  تهدیدی از سوی  دشمن وجود دارد ؟

پاسخ : در محلی که پایه های برق منفجر شده است دشمن حضور داشت، اما از اثر فعالیت نیرو های امنیتی و کمک موسفیدان محل  دشمن از این محل بکلی رفته است تا حال کدام مانع وجود ندارد .

رمز

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha