صفحه اصلی | anis | مصاحبه | الحاج محمد اسلم، سیاس: امسال بالغ بر 165 میلیون افغانی در سطح کشور جهت پاسخگویی به متضررین حوادث انتقال شده است

الحاج محمد اسلم، سیاس: امسال بالغ بر 165 میلیون افغانی در سطح کشور جهت پاسخگویی به متضررین حوادث انتقال شده است

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
الحاج محمد اسلم، سیاس: امسال بالغ بر 165 میلیون افغانی در سطح کشور  جهت پاسخگویی به متضررین حوادث انتقال شده است

افغانستان یک کشور کوهستانی است که راه های مواصلاتی بعضی از ولسوالیهای آن در سه ماه زمستان نسبت برف و برف کوچ ها و یخبندان ها بندش پیدا می کند بدین وسیله مسئولان امور، موسسات خیریه ملل متحد که درین راستا کار می کند مؤظف و مکلف هستند تا قبل ازفرارسیدن فصل زمستان ولسوالی های مذکور را از لحاظ مواد غذایی، غیر غذایی و ادویه اکمال نمایند تا باشنده های ولسوالی ها دچار مشکلات نگردد پیرامون موضوع خبرنگار روزنامة ملی انیس مصاحبه یی را با معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث انجام داده که با هم میخوانیم.

الحاج محمد اسلم، سیاس معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث پیرامون دست آورد های این اداره گفت: امسال یکصدو شسصت و پنج میلیون افغانی در سطح کشور جهت پاسخگوی به متضررین حوادث
 انتقال شده که اکثریت آسیب دیده های کشور ازین کمک ها مستفید شدند.

همچنان برای 441 تن ورثه شهید وبه 665 تن مجروح و به تعداد 2593 باب منزل رهایشی که کلاً تخریب شده بود برای مالکین شان طبق طرزالعمل مساعدت صورت گرفته است و همچنان برای 24725 فامیل متضررین حوادث طبیعی و غیر طبیعی در سطح کشور نیز از جانب دولت ج- ا- ا و نهاد های ذیربط مواد غذایی و غیر غذایی توزیع شده باید گفت که ورثه هر شهید پنجاه هزار افغانی وبرای مجروحین که در شفاخانه بستری بودند مبلغ 15000 افغانی توزیع گردیده است.

پرسش: پلان تدابیری شما در فصل زمستان سال روان برای بیجا شدگان داخلی چه است؟

پاسخ: اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث بخاطر پاسخگوی احتمالی برنامه زمستانی خود را آماده و با کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث شریک نموده است بعد از منظوری برنامه مذکور قابل تطبیق است نکات مهم این پلان اینهاست.

1-         انتقال مواد غذایی وغیر غذایی قبل از مسدود شدن راه های مواصلاتی و قبل از فرارسیدن فصل زمستان، البته به تمام ولایات و ولسوالی های که راه های آن بندش پیدا می کند تا مردم در زمستان به مشکلات مواجه نشود.

باید گفت طبیق این پلان اگر در راه های مواصلاتی کشور کدام بندش بوجود میاید مسئولیت و مکلفیت وزارت فواید عامه می باشد تا راه ها را باز گشایی نماید اما وصل ساختن ولسوالی ها به قریه ها و قریه هابه ولسوالی ها مربوط می شود به وزارت احیا و انکشاف دهات تا در این قسمت راه ها را در زمستان باز نگهدارد.

برنامه یی دیگری که ما داریم درین راستا موضوع ادویه مورد ضرورت همان هموطنان ما است که در پلان متذکره تسجیل شده باید گفت که وزارت صحت عامه مکلفیت دارد تمام کلینیک ها را که احتمالاً در فصل زمستان راه های شان مسدود می شود آنرا اکمال دوایی بکند تا مردم دچار مشکلات نشود.

همچنان وزارت ترانسپورت در همکاری با ریاست مستقل هوانوردی تمامی میادین هوایی را در فصل زمستان باید پاک کاری بکند تا خدا ناخواسته در صورت مسدود شدن راه های مواصلاتی زمینی ما بتوانیم از طریق فضا با مردم خویش در وقت ضرورت کمک نماییم. همچنان وزارت دفاع ملی کشور درین برنامه مسئولیت گرفته در صورتی که راه های مواصلاتی از طریق زمین مسدود می‏شود طیارات هلیکوپتر را در اختیار کمیتة عالی دولتی مبارزه با حوادث قرار بدهد.

تادر وقت ضرورت به مشکل مردم رسیدگی صورت بگیرد. و همچنان یکمقدار پول قابل ملاحظه هم از طریق کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث در اختیار کمیته اضطرار ولایتی قرار داده می شود که این وجوه نقدی در حالت بسیار،  دشوار اضطراری وعاجل که مردم نیاز داشته باشد استفاده خواهد شد.

آقای سیاس اضافه کرد: مؤسسات که درین راستا کار می کند در کنار دولت مسئولیت های دارد تا در وقت مشکلات و راه بندان، مردم افغانستان را کمک بکند و همچنان درین راستا یک کامپلکس مکمل ادارات دولتی که انجوها و اعضای یو، ان مکلفیت های خاصی را نظر به پلان ملی و ستراتیژی ملی مبارزه با حوادث دارد که مسئولیت های هر کدام شان درین پلان گنجانیده شده است.

پرسش: کمک هایی که به سطح کشور از طریق مؤسسات ملل متحد برای بیجا‏شدگان و متضررین حوادث طبیعی و غیر طبیعی صورت می گیرد پاسخگوی نیازمندی های مردم می باشد یانه؟

پاسخ: کمک هایی که به ولایات فرستاده می شود چه از طریق دولت و چه از طریق مؤسسات ملل متحد با درنظرداشت آسیب پذیری ولایات و تجارب که ما در گذشته ها در ولایات داریم ترتیب، و تنظیم وفرستاده می‏شود دولت در مواقع خاص وجا های خاص در صورت که حوادث به وقوع می پیوندد کمک را بیشتر می کند طوری مثال حادثه رانش زمین که در ولسوالی ارگوی بدخشان صورت گرفت دولت علاوه از کمک های جامعه جهانی و کمک های بشری که قبلاً فرستاده شده بود یکمقدار وجوه نقدی خاص را نیز تخصیص داد همچنان در پوهنتون ولایت پنجشیر که چند سال قبل حادثه صورت گرفت به آنها هم کمک خاص را نیز تخصیص داد که این برنامه هم شامل همین کمک ها است.

پرسش: امسال چه مقدار تخصیص برای حالت اضطرار در نظر گرفته شده است؟

پاسخ: وقتیکه ما برنامه زمستانی را ساختیم وزارت های سکتوری که پیرامون حالت اضطرار کار می کند به شمول مؤسسات، انجوها و اعضای UN هرکدام شان مسئولیت های جداگانه‏یی دارد، دربخش کاهش خطرات حوادث وهم در پاسخگوی به حوادث اما تخصیص نظربه تجارب سالهای گذشته داده شده که یک مقدار تکافو می کند ولی در صورت که ما در تطبیق آن بکدام مشکل مواجه شویم در
 آنصورت ما با استفاده از حوزه کمک های نو میتوانیم مشکل را حل
نماییم.       پرسش: وزارت عودت مهاجرین در حالت اضطرار چه نقشی دارد؟

پاسخ: در تمام حالات چه بیجا شده های داخلی و هم مهاجران که از کشور های خارجی به وطن عودت می کند تحت پوشش قرار دادن آن مربوط می شود به وزارت عودت مهاجرین زیرا که وزارت مذکور در هر ولایت شهرک های را ساخته ونیز زمین های را در اختیار دارد وقتیکه مهاجرین به وطن عودت می کند در صورت نداشتن سرپناه برای هریک شان یک نمره زمین رهایشی داده می شود تا برای خود سرپناه بسازد اما در حالت اضطرار مسئولیت اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث است که برای مدت 72 ساعت آنها را تحت پوشش قرار دهد و بعد وزارت عودت مهاجرین طبق برنامه یی که دارد به مشکل شان رسیدگی می‏نماید.

پرسش: کمبودی ها و کاستی هایی که در سال گذشته داشتید امسال رفع شده؟

پاسخ: در سال گذشته ما کبمودی های داشتیم ولی امکاناتی هم بود برای رفع کمبودی ها بنابر وقوع یک حادثه طبعی یکتعداد مردم بیجا می شود که ناگزیز از امکانات خاص استفاده شود که این خودش یک مشکل است. موضوع بسیار مهم اینست وقتی که پلان ساخته شود. در تغییر پلان هم ما یک برنامه داریم یعنی در صورتی که پلان موجود، پاسخگو نباشد بعد پلان جدید اضطرار ساخته می شود تا بروفق پلان جدید نیازمندی تثبیت
گردد.   

پرسش: شایعاتی وجود دارد که گویا کمک های حالت اضطرار به بیجا شده گان واقعی و مستحق نبابر دست درازی واسطه داران وزورمندان کمتر می رسد گفتنی شما در زمینه چیست؟

پاسخ: به تمامی بیجا شده های داخلی مانند ولایت های بدخشان، کندز، بغلانهلمند، کندهار، فراه، ننگرهار و لغمان و... در مواقع مختلف رسیدگی بسیار خوبی صورت گرفته و آنچه که در امکانات TOM مؤسسات  و حکومت افغانستان بوده بدسترس قرار گرفته است و تاحدی مشکلات شان مرفوع شده. گفتنی است که کمک های حالت اضطرار به آن حد وافرنیست که زورمندان از آن سؤ استفاده نمایند بل که در حدی است که صرف یک فامیل آسیب دیده از آن استفاده بکند باید گفت هستند بعضی از زورمندان که خود را با حیله و نیرنگ شامل لیست آسیب رسیده گان کرده باشد که تعداد این افراد بسیار کم است ولی روز تاروز حلقه بر زورگویان و مفته خواران در نظام تنگ تر گردیده مجالی برای شان وجود ندارد که سؤ استفاده بکند. در اخیر به مردم افغانستان پیشنهاد مینمایم تا در وقت کمک های حالت اضطرار خود شان به حیث مفتش و نظارت کننده عمل بکند و در عدم توانایی شان به اداره ولایتی ما ویا به تیلفون های اداره مرکزی تماس گرفته اطلاعاً باما کمک بکند تا کمک ها شفاف توزیع شود.

گزارشگر اکاخیل

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha