صفحه اصلی | anis | مصاحبه | ديپلوم انجنير احمد ولي شيرزي: ديزاين نهايي تونل جديد سالنگ در سال 2018 تکميل و کار عملي آن در سال 2019 ممکن آغاز شود

ديپلوم انجنير احمد ولي شيرزي: ديزاين نهايي تونل جديد سالنگ در سال 2018 تکميل و کار عملي آن در سال 2019 ممکن آغاز شود

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
ديپلوم انجنير احمد ولي شيرزي: ديزاين نهايي تونل جديد سالنگ در سال 2018 تکميل و کار عملي آن در سال 2019 ممکن آغاز شود

کشيدن تونل ها و احداث سرک ها نبست وصل ساختن سرحدات یعنی شمال به جنوب و شرق با غرب از جمله شريان هاي اقتصادي است که باعث انکشاف و پيشرفت هاي اقتصادي کشور مي شود. خبرنگار روز نامة ملي انيس پيرامون کار عملي تونل جديد سالنگ که قرار داد، ديزاين تفصيلي آن به تاريخ هفدهم سرطان 1396 با کمپني سميک استراليايي به ارزش 3000000 دالر امريکايي با وزارت فوايد عامه امضا شده است. مصاحبه يي را با ديپلوم انجنير احمد ولي، شيرزی معين تخنيکي وزارت فوايد عامه انجام داده که به نشر مي رسد.

ديپلوم انجنير احمد ولي شيرزي پيرامون کار عملي ساختمان تونل جديد سالنگ گفت: کار ديزاين تونل جديد سالنگ يک برنامه يي است که از طريق بانک انکشاف آسيايي و کمک هاي مالي جاپان تمويل مي شود، فيزبلتي اخير «ديزاين تفصيلي» تونل جديد که از ساحه جبل السراج شروع الي ولسوالي دوشي که طول آن 105 کيلومتر است شامل اين برنامه مي باشد بايد گفت که تونل جديد به مراتب پاينتر از تونل فعلي است در حاليکه طول تونل فعلي که پنجاه سال قبل از طرف شوروي وقت ساخته شده بود دونيم الي سه کيلومتر مي باشد اما در فيزبلتي نهايي معلوم خواهد شد که طول نهايي تونل جديد سالنگ چند کيلومتر خواهد بود.

معين تخنيکي وزارت فواید عامه به ادامه سخنانش افزود: ديزاين نهايي تونل جديد سالنگ در ختم سال 2018 تکميل مي شود بعداً جهت پيدا کردن دونر، براي ساختمان آن به يک نمايش ميرود، بايد گفت که فعلاً مصارف تخميني ساختمان تونل جديد در حدود 1.8 ميليون دالر است و شروع کار عملي تونل جديد سالنگ در سال 2019 ممکن آغاز شود، و در مدت سه الي چهار سال کار ساختمان آن در بر خواهد گرفت بايد گفت که تونل نو يک تونل نيست بل که سه تونل است که دوتونل آن براي رفت و آمد ترافيک است و يک تونل آن اضافي در وسط تونل مي باشد ولي در ديزاين اخيري آن همه مسايل حل مي شود بعد به ديزاين اخيري جاده پرداخته مي شود.

احمد ولي شيرزي پيرامون بازسازي اساسي تونل فعلي گفت: تونل فعلي وضع آن خوب نيست چندين بار ترميم شده خراب شده. قرار است بودجه ديگري بالغ بر 250 ميليون دالر از بانک جهاني که در آن ترميم تونل که در مورد ديزاين آن پنج کمپني خارجي داوطلب داشتيم که فعلاً اسناد، آن تحت ارزيابي قرار دارد و کمپني ها ارزيابي شده که استعداد آنرا داشته باشد تا ديزاين بازسازي تونل سالنگ‎را طوري مناسب با ستندرد هاي معياري و جهاني بازسازي نمايد تا ما بار ديگر مجبور نشويم که به ترميم ثاني آن بپردازيم. چون که کار ساختمان تونل جديد سالنگ ممکن در سال 2019 شروع مي شود ما به سرک ديگر نياز داريم که يک مقدار ترافيک را از سالنک کم کند.

وي گفت: بانک جهاني براي ما 250 ميليون دالر داده که 200 ميليون آن نسبت کار ساختمان سرک باميان است که بنام پلان (BTB) باميان الي بغلان ياد مي شود بايد گفت که طول سرک باميان الي بغلان 152 کيلومتر است که در شش سکشن ديزاين مي شود نه تنها به باميان، دوشي ميرود بلکي تا شهر دوشي ختم مي شود ولي کار ساختمان سرک مذکور از دوطرف شروع مي شود بايد گفت که کار ديزاين سکشن اول و ششم آن تکميل شده و عنقريب به اتمام مي رسد و در زمينه يک تيم خاص انجنيري از طرف بانک جهاني برايش استخدام شده، انجنيران وزارت فوايد عامه شب و روز کار مي کند تا سروي و ديزاين آن را تکميل کند که شخص خودم از ديزاين آن نظارت مينمايم بايد گفت چند موضوع در سرک سازي بسيار مهم است که محفوظيت سرک است که از نگاه ترافيک بايد بسيار محفوظ باشد تا مردم صدمه نبيند و يک سر کي باشد که طول عمر آن زياد باشد که به زودي خراب نشود.

پرسش: قرار معلوم بعضي از سرک هاي افغانستان که از جانب کمپني هاي خارجي به هزينه بسيار گزاف اعمار شده مانند سرک کابل قندهار اما بدون کيفيت ساخته شدند که در کمترين مدت و زمان تخريب شدند و دارايی عامه به هدر رفتند. آيا وزارت فوايد عامه تيم نظارتي دارند و هم با قرار دادي سرک طبق پروتوکول برخورد مي کند يانه؟

معين تخنيکي در زمينه گفت: گفتني شما دور از واقعيت نيست که سرک کابل قندهار يکمقدار خراب شده و اين چند عوامل داشت.

1-    سرک مذکور درهمان وقت به بسيار عجله ساخته شد.

2-    در همان وقت وزارت فوايد عامه تيم نظارت نداشت لذا از طرف وزارت فوايد عامه نظارت صورت نگرفت.

3-    چند کیلومتر سرک مذکور از طرف مخالفان دولت هم به اثر ماين ها انفجار داده شد که ويران شدند. و کساني که در همان جا کار مي کردند آنها خود شان کنترول مي کردند.

4-   وضع امنيتي هم در همان وقت و همان مسير خوب نبود لذا از طرف وزارت فوايد عامه نظارت صورت نه گرفته. اکنون قير که خراب شده برداشته شده شامل پلان ما است که نسبت بازسازي به قرار دادي داده شود تا سرک مذکور را به صورت معياري بازسازي نماييد.

احمدولي، شيرزي پيرامون سرک جديد کابل قندهار گفت: براساس پلان وزارت فوايد عامه لين ديگري، سرک کابل قندهار، زير کار است که از مسير کابل شروع شده الي ساحه ميدان وردگ سروي آن رسيده بايد گفت که اين مسير چهار لينه مي شود همچنان مسير کابل الي هرات نیز چهار لينه مي شود همچنان مسير کابل الي جبل السراج هم چهار لينه مي شود مابه اساس معيار هاي بين المللي سرک هاي خود را معياري می کنيم و به حساب خطوط انتقال آسيا داخل افغانستان مي سازيم و همچنان ما يک مسئوليت را در برابر ترافيک بين المللي داريم. وقتيکه يک ترافيک از قسمت هاي شمال افغاسنتان ميخواهد از سمت جنوب برآيد برخورد شان بايد سرک هاي بين المللي باشد چون پاکستان سرک هاي خود را بنام موتووي عيار ساخته ماهم پلان داريم که سرک هاي خود را بنام هاي وي تبديل نمایيم يعني از هر نطقه نمي شود که عراده جات داخل موتر رو شود تنها از طريق انترتبدیل شدن خط ميتواند شامل خط دیگر شوند.

وي پيرامون سالنگ گفت: امکان دارد که سرک باميان دوشي بديل خوب براي ترافيک سالنگ مزار شريف شود و اين يکي از راه هاي خوب و سرک هاي خوب افغانستان براي مردم باشد و چيزي که براي ما بسيار با اهميت و حياتي تلقي مي شود و اين خط يکي از با ارزش ترين وبزرگترين سرک هاي افغانستان است.

 ما بالاي قيمت تمام شده آن فکر نمي کنيم اگر ما بتوانيم يک چيز درست تر ساخته بتوانيم ما در ظرف سه چهار سال مصارف آنرا، از طريق مسافران که کمتر از چهار ساعت به ولايت هاي شمال برسد دوم: اهميت زمان مطرح است سوم: از نگاه مصرف تيل ديزل و پترول پيش ميشويم چهارم: استهلاک موتر هم براي ما حايز اهميت است که اينهمه از لحاظ اقتصادي يک منفعت عجيب و غريب است براي افغانستان. و قتيکه 9 ولايت شمال دريک خط با ولايات جنوب وصل مي شود در ظرف 20 الي 30 سال از لحاظ ترافيک مشکل نخواهيم داشت که خيلي با اهميت است.

معين تخنيکي وزارت فوايد عامه در اخير سخنانش پيشنهاداً گفت: وقتيکه در شروع سال گذشته من به حيث معين تخنيکي وزارت فوايد عامه اينجا آمدم يکي از برنامه هاي ما اين بود که مواصلات را در افغانستان نوبسازيم و وزارت فوايد عامه را به يک وزارت نو تبديل نمايم. يک برنامه يي بود که اداره يوسايدي مبلغ يکصد ميليون دالر را به حساب وزارت مذکور مانده بود تا اين برنامه را تطبيق نماييد که 3300000 دالر، اولي آن براي طرح جديد وزارت بوده که مواصلات زيربنايي ديگر زيربناها است اداره يوسايدي درک کرده بود که امروز بيش از دو ميليارد، دالر را بخاطر بازسازي سرک ها مصرف کردند اما حفظ و مراقبت نشد آنها به اين فيصله رسيدند اگر ما ديگر پول هم براي شان بدهيم نتيجه مطلوب بدست نمي آيد لازمست استعداد سرک سازي و سرک نگهباني را براي شان ايجاد و برنامه بازسازي را بنام برنامه پايدار سازي سکتور  اداره سرک داشته باشيم و همچنان صندوق و جهي براي سرک داشته باشيم يعني پول هايی را که ما از تکس سرک  استيشن ها و حق العبور ها جمعاوري مي شود بداخل صندوق خاص تحت نظر وزارت ماليه مي باشد که صندوق خاص تقريباً يک اداره مستقل است که توجه خاص آن براي بهبود سرک ها است و هروقتيکه پول اضافه باشد ميتواند به خزانه دولت گسيل گردد هدف ما اينست که مصرف سرک از طريق همين صندوق خاص جمعاوري مي شود.

احمدولی شیرزی گفت: قرار است که يک انستيتوت انجنيري سرک بسيازيم که مسلک درست انجنيري سرک را در افغانستان معياري بسازيم در حاليکه ما فعلاً معيار در افغانستان نداريم همچنان مسلک و کلتور ديزاين سرک در افغانستان نداريم بايد گفت که برنامه هاي وزارت فوايد عامه شصت، هفتاد سال کهنه است هيچ معياري نيست.

وي گفت: انجنيران جوان ولايق ماکوشش مي کنند ولي تجهيزات براي شان مهيا نيست، کمپيوترهاي کلان که مخصوص ديزاين سرک ها است در اختيار ندارند بل کمپيوتر هاي را در اختيار دارند که براي امورات اداري از آن کار گرفته مي شود. ما بدون معياري سازي سرک به ستندردهاي بين المللي نداشته باشيم کشور ما در هيچ عرصه انکشاف و پيشرفت گرده نميتواند. بايد گفت که فعلاً 80 فيصد از کارمندان وزارت فوايد عامه کارمندان غير مسلکي يعني کارمندان اداري است لازمست تا 80 فيصد از کارمندان فوايد عامه کارمندان مسلکي و انجنيري مي‎بودند. انجنيران ما دفاتر محدود دارد و يک عده محدود ديزاين مي کند زيرا تجهيزات محدود در اختيار داریم که راه حل آن در چوکات دولت محدود است. ولي با استفاده از تکنالوژي جديد استعداد هاي انجنيران جوان ما را سه چند مي سازد که توجه ما طي یکنم سال همين بود که تجهيزات را نو بسازيم تا استعداد ها بالابرود.

اختر محمد اکاخیل

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha