صفحه اصلی | anis | مصاحبه | فیصل امین: جذب 64 هزار دانشجو در نهادهای تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی در سراسر کشور در سال روان

فیصل امین: جذب 64 هزار دانشجو در نهادهای تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی در سراسر کشور در سال روان

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
فیصل امین: جذب 64 هزار دانشجو در نهادهای تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی در سراسر کشور در سال روان

با تغییر در پروسة امتحان کانکور متقاضیان در ماه حوت،در حوزه کابل امتحان را سپری نمودند و قرار است با اعلان نتایج در ماه اسد سال روان جدید الشمولان موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی به تحصیل در فاکولته های دلخواه ادامه دهند. اینکه وزارت تحصیلات عالی برای شفافیت این پروسه چه میکانیزم های را اتخاذ کرده است. خبرنگار روزنامة ملی انیس مصاحبه یی را با فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی انجام داده که تقدیم خوانندگان می گردد.

فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفت: خوشبختانه در امتحان کانکور ‍۱۳۹۶ میزان جذب محصلین در مقطع لیسانس افزایش یافته و قرار است ۶۴ هزار محصل در نهاد های تحصیلات عالی دولتی، حدود
 
۶۰  هزار تن در نهاد های تحصیلات عالی خصوصی و تعدادی هم در موسسات نیمه عالی جذب گردند.

امسال امتحان کانکور به اشتراک حدود ۴۴ هزار  تن در شهر کابل برگزار گردید و همچنین در ولایت های لوگر  پکتیا و خوست نیز تکمیل شده است و این پروسه در سایر ولایات کشور نیز ادامه دارد.

امسال با تطبیق سیستم الکترونیکی بخصوص بایو متریک، نشان می دهد که پروسه امتحان کانکور از شفافیت کامل برخوردار است.

نتایج امتحان کانکور در اخیر ماه سرطان ۱۳۹۶ اعلان می گردد و قرار است بتاریخ ۱۵ اسد سالجاری محصلین درس های خویش را آغاز نمایند.

موصوف پروسة امتحان کانکور را یک پروسه ملی و سرنوشت ساز  برای جوانان کشور دانسته میگوید: برای مردم اطمینان می دهیم که مطابق هدایت  محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور هیچ فردی  غیر مسئول در پروسه امتحان کانکور دخالت کرده نمی تواند و این پروسه تحت نظارت جدی قرار دارد .

اگرافرادی بخواهد در امتحان کانکور مداخله نماید به ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهد شد.

وی گفت: در سال ۱۳۹۵  این وزارت در بخش  تخصیص بورس های تحصیلی برای محصلین در بخش لیسانس،ماستری و دوکتورا دسـتآورد های خوبی داشته است و این بورس ها در چهار گته‎گوری از جمله  بورس های دولتی،گروپی،پروژه یی و خصوصی در مقطع لیسانس، ماستری و دوکتورا برای  محصلان  در نظر گرفته می شود.

این وزارت در نظر دارد که برای محصلین در دوره ماستری شرایط اسکالرشیپ را در نظر بگیرد چون در مطقع لیسانس نهاد های تحصیلی دولتی و خصوصی کافی در کشور داریم.در سفری که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور به هندوستان داشت برای امسال یکهزار بورسیه تحصیلی اضافی در نظر گرفته شده است. همچنان پنجصد بورسیه را کشور ترکیه و تعدادی را هم ایران ، ازبکستان قزاقستان و جرمنی برای جوانان به ویژه در حوزه تحصیلی افغانستان مدنظر گرفته اند.ولی برای مردم اطمینان داد که توزیع بورسیه های تحصیلی برای افراد واجد شرایط با شفافیت صورت می گیرد و امتحان آن به شکل رقابتی توسط نهاد بریتیش کانسیل انجام می شود.

وزارت تحصیلات عالی یک میلیون دیپلوم تحصیلی را به منظور جلوگیری از تزویر در مطبعه صکوک کشور جرمنی به چاپ رسانده است که ازآن جمله بالاتر از ۱۶۰ هزار آن دیپلوم به افغانستان انتقال یافته و برای شماری از محصلین پوهنتون های دولتی توزیع گردیده است و متباقی آن بطور نوبتی در کشور انتقال خواهد یافت.

عنقریب پروسه توزیع دیپلوم ها برای محصلین درپوهنتون های خصوصی کشور نیز آغاز می گردد.

متاسفاًنه در گذشته در طی مراحل اسناد بخصوص در موسسات تحصیلات عالی خصوصی آسیب پذیری وجود داشت ما میکانیزم های خاص را در نظر گرفتیم که دیپلوم های تحصیلی را در پوهنتون های خصوصی بشکل انفرادی طی مراحل نمی کنیم، دیپلوم ها توسط مسئولین درجه اول نهاد های دولتی و خصوصی طی مراحل شده  به وزارت تحصیلات عالی انتقال می یابد و برای هر محصلی که فارغ می شود دیپلوم تفویض می گردد.

موصوف به ارتباط این که برخی از محصلین از نحوه فعالیت  پوهنتون های خصوصی شاکی اند،گفت: بدون شک در  برخی از پوهنتون های خصوصی در افغانستان مشکلات وجود دارد.

ولی بعضی از نهاد های تحصیلی خدمات را به طور بهتر برای محصلین عرضه میدارند و  همچنین آنها محصلین را به سویه لیسانس و ماستری فارغ می دهند.

مشکلاتی که در بعضی از پوهنتون های خصوصی در کشور وجود دارد وزارت تحصیلات عالی همرای شان هیچگونه انعطاف پذیری نخواهد کرد بلکه در این راستا جدی عمل خواهد نمود.

موصوف از  نهایی شدن تعدیل و ایزاد مقرره موسسات تحصیلات عالی در کشور خبر داده افزود: هر پوهنتونی که تخطی کند به ارگان های عدلی وقضایی معرفی خواهد شد، چنانچه درگذشته بعضی از پوهنتون ها به دلیل تخطی، به ارگان های عدلی و قضایی کشور معرفی گردیده است.

وزارت تحصیلات عالی تلاش دارد که تا از طریق اتحادیه موسسات تحصیلات عالی خصوصی مشکلات موجود در برخی از پوهنتون های خصوصی را حل بسازند.

فیصل امین  کارکرد وزارت تحصیلات عالی را در سال ۱۳۹۵ در کشور چشمگیر خوانده افزود: این وزارت تلاش کرده است تا زمنیه ارتقای ظرفیت استادان و زمنیه خدمات تحصیلی را برای محصلین مساعد نماید.

برنامه های انکشافی بخاطر پیشرفت و توسعه پوهنتون های کشور نیز صورت گرفته است که اکنون حدود ۳۶ پوهنتون و موسسه تحصیلات عالی دولتی و ۱۲۸ پوهنتون و موسسه تحصیلی خصوصی در مرکز و ولایات کشور فعالیت دارد و  ۳۰۰ هزار تن از متقاضی در پوهنتون های کشور مصروف آموزش اند.

این وزارت جهت ایجاد فرصت های خوب تحصیلی ، استفاده از امکانات و وسایل درپروسه تدریس و حضور استادان برجسته و نخبه در نهاد ها،ایجاد برنامه های ماستری در نهاد های دولتی و خصوصی ، سرمایه گذاری در بخش کیفیت و اعتبار دهی پوهنتون ها و نهاد های تحصیلی،توجه در قسمت پالیسی کورسها،مواد تدریسی،ساختار های اداری نهاد های دولتی و خصوصی و زیربنا ها اقدامات عملی نموده است.خوشبختانه این وزارت در بخش استخدام اساتید و کار های تحقیقی فعالیت هایی راانجام داده و امید واریم که در آینده در این راستا فعالیت های بیشتر صورت گیرد.همچنان تعدادی از فارغان جوان پوهنتون ها را به خارج اعزام نمودیم تا در آینده منحیث اساتید ورزیده استخدام گردند.

وی در مورد برنامه ها و پلان های آن وزارت در سال ۱۳۹۶ معلومات داده گفت: این وزارت تلاش دارد شرایط تحصیلی معیاری را در داخل و خارج از کشور فراهم سازد.

در سال روان برنامه های افزایش بورسیه های تحصیلی، بالا بردن کمیت محصلین بصورت فول اسکالرشیپ در بیرون از کشور تطبیق خواهد شد.

وزارت تحصیلات عالی همچنان پلان دارد ریاست موسسات تحصیلات عالی خصوصی را به معینیت ارتقا دهد.

این وزارت در قسمت بست های خیالی و آن عده از بست های که مشکل را ایجاد میکند مبارزه جدی می کند.

ما مبارزه علیه فساد را در سه بخش آغاز کردیم که شامل مبارزه با فساد اداری و فساد اخلاقی، بیشتر محور کار مارا در نهاد های اکادمیک تشکیل می دهد.

بخش دیگر موضوع فساد مالی است که این وزارت علیه این پدیده به طور جدی مبارزه کرده است. بودجه مالی وزارت تحصیلات عالی در سه شاخص عملی گردیده که بیشتر از 72 فیصد می باشد.

وی اطمینان داد که در بخش مبارزه با فساد اداری در سطح این وزارت کار های خیلی چمشگیر صورت گرفته چنانچه برخی افراد فاسد شناسایی و به ارگان های عدلی وقضایی معرفی گردیده که پرونده های شان تحت دوران جزایی قرار دارد و محکمه بالای شان فیصله خواهد کرد.

خواجه نصیر احمد صدیقی

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha