صفحه اصلی | anis | احکام و فرامین

احکام و فرامین

فرمان های رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقسیم ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری به دو واحد مستقل بودجوی ... ادامه

حکم های رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر معاونین ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ... ادامه

فرامین رییس جمهوری

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا ... ادامه

فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تخفیف و عفو مجازات محجوزین و محبوسین به مناسبت حلول عید سعید فطر ... ادامه

حکم های رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین عزیزالله شفق به حیث عضو انتصابی مشرانو جرگه شورای ملی ... ادامه

تقرری های جدید در وزارت امور داخله

به اساس پیشنهاد وزارت امور داخله و حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تقرر ذوات ذیل منظور است: ... ادامه

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد توزیع تذکره الکترونیکی تابعیت

به منظور تطبیق احکام قانون ثبت احوال نفوس منتشره جریده رسمی شماره (1154) مورخ 25/9/1393 احکام فرمان تقنینی درمورد تعدیل برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس منتشره جریده رسمی شماره (1156 ) مورخ 2/2/1396 تثبیت دقیق هویت ملی شهروندان و همچنین فراهم آوری بستر مناسب برای اصلاحات و حکومتداری خوب وایجاد تسهیلات درارائه خدمات عمومی برای مردم مراتب آتی را منظور میدارم . ... ادامه

فرمان رئیس جمهور اسلامی افغانستان

*در مورد تخفیف و عفو مجازات محجوزین و محبوسین* * به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان* ... ادامه

احکام و فرمان های رئیس جمهور

فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر وزیر دولت در امور پارلمانی به تأسی از حکم فقره (13) ماده شصت و چهارم قانون اساسی تقرر داکتر فاروق وردک، به حیث وزیر دولت در امور پارلمانی، در بست خارج رتبه، منظور است. ... ادامه

فرمان رئیس جمهور

فرمان رئيس جمهوري اسلامي افغانستان در مورد عزل نمايندة فوق العادة رئيس جمهوري اسلامي افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداري خوب ... ادامه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next مجموعه نتایج: 92 | نمایش: 1 - 10