صفحه اصلی | anis | احکام و فرامین

احکام و فرامین

حک-م رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

حکم رییس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد رفع مشکلات ، جلوگیری از ورشکست شدن ، حمایت و تقویت نهادها و رسانه های چاپی ، صوتی ، موسسات نشراتی و خبرگزاری ها درکشور ... ادامه

حکم های رئیس جمهوری

حکم محمد اشرف غنی رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین نامزد وزیر وزارت امور داخله و معرفی وی به ولسی جرگۀ شورای ملی ... ادامه

مقرری های جدید

محمداشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان با صدور فرمان های جداگانه انجنیر شیرمحمد جامی زاده را بحیث مشاور ارشد رئیس جمهور اسلامی افغانستان ... ادامه

دو نامزد وزیر ودو رئیس ادارات مستقل گزیده شدند

رئیس جمهور با صدور احکام وفرمان های جداگانه دونامزد وزیر، والی تخار و دو رئیس و معاونان اداره ثبت احوال نفوس و رئیس اداره مستقل ارگان های محلی را مقرر نموده است. ... ادامه

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد تقررمعاون ریاست عمومی ادارة امور ریاست جمهوری

به تاسی از حکم فقره(13) ماده (64) قانون اساسی و به منظور پیشبرد بهتر امور ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ... ادامه

فرمان های رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقسیم ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری به دو واحد مستقل بودجوی ... ادامه

حکم های رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر معاونین ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ... ادامه

فرامین رییس جمهوری

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا ... ادامه

فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تخفیف و عفو مجازات محجوزین و محبوسین به مناسبت حلول عید سعید فطر ... ادامه

حکم های رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین عزیزالله شفق به حیث عضو انتصابی مشرانو جرگه شورای ملی ... ادامه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next مجموعه نتایج: 97 | نمایش: 1 - 10