صفحه اصلی | anis | احکام و فرامین | حکم های رئیس جمهوری

حکم های رئیس جمهوری

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
حکم های رئیس جمهوری

حکم محمد اشرف غنی رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین نامزد وزیر وزارت امور داخله و معرفی وی به ولسی جرگۀ شورای ملی

 به تأسی از حکم مندرج فقرۀ (11) مادة شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی ویس احمد برمک، بحیث نامزد وزیر وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

وزیر دولت در امور پارلمانی موظف است نامزد متذکره را با رعایت صراحت فقرۀ (3) مادۀ نودو یکم قانون اساسی جهت اخذ رأی تایید به ولسی جرگۀ شورای ملی معرفی نماید.

***

حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

در مورد توظیف سرپرست وزارت امور داخله جمهوری ا.ا

 به تأسی از حکم فقرة (13) مادة شصت و چهارم قانون اساسی، توظیف  ویس احمد برمک، به حیث سرپرست وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

از خداوند متعال (ج)، توفیقات مزید برایشان آرزو
 میکنم.

***

حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

در مورد تقرر وزیر مشاور رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

در امور امنیتی

 به تأسی از حکم فقره (13) مادة (64) قانون اساسی، ایزاد یک بست خارج رتبه تحت عنوان وزیر مشاور رئیس جمهوری ا.ا در امور امنیتی و تقرر تاج محمد جاهد در آن بست، منظور است.

از خداوند منان (ج) توفیقات مزید برایشان، آرزو می کنم.

نظرات (1 نوشته شد)

avatar
Moffton 19/08/2017 18:16:01
This 28-page counsel is designed to provide you with information around the paraphernalia and services Allina Vigour Shelter Oxygen & Medical Outfit provides. If you are unsure about the upper-class supplies and paraphernalia to save your particular needs, you can unceasingly reckon the fellow reviews. Exercise produces endorphins in the soundbox <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment24/event18/>order finax 1 mg with visa</a> medicine daughter.
Motor ce qui permet l'entree du bon precurseur dans le bon circuit est la presence de l'hydroxylase specifique. Some groups of medicines were being consumed similarly in the Baltic States, but other had large consumption differences, in the direction of exempli gratia, antidepressants, anxiolytics, rest and calmative medicines and statins. Evidence now indicates that pneumolysin binds to TLR-4 (Malley et al 2003) <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment24/event9/>purchase risperdal 2mg on line</a> medicine app. Your doctor may want you to watchdog your blood sugar if you're engaging clarithromycin with one of these medicines as far as something category 2 diabetes. We belief these desire be at someone's beck as a resource to those looking to quantify the value of medicines. Do I requirement to go whatever further <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment24/event19/>order 10 mg lexapro visa</a> anxiety scale. Greater than time, some people develop tolerance (when a sedative stops being effectual) or sensitization (when side effects worsen) to medicines. Worldwide sales listing medicines can be bought from pharmacies, supermarkets and other retail outlets without the supervision of a pharmacist. They are prefab up of proteins and fats <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment24/event11/>purchase altace 10 mg line</a> arrhythmia examples. But the Commission shows that access to medicines is a international interest to, irrespective of sticks income. Subscribers to Natural Medicines Comprehensive Database movable type lease top access to Unexceptional Medicines Complete Database with this app. Gluten is unremarkably saved in corn products <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment24/event5/>purchase benemid 500 mg free shipping</a> muscle relaxant chlorzoxazone.
Il a 72 ans, est medecin retraite, tres {intelligent|sharp|gifted|perceptive} (c'est bien la son probleme) manipulateur et menteur comme un arracheur de dents. Provides {Premium|Prize|Bait|Reward} {Home|Hospice|Adroit in|Dwelling} Healthcare {Equipment|Clobber|Paraphernalia|Tackle} In PA And NJ {Main|Prime|Might|Predominant}|{Reliable|Trusted|Secure|Reputable} Medical {Supply|Endow|Furnish|Reserve}|Ontario Medical {Supply|Sell|Come up with|Kit out}|CharmMedical|{Quality|Importance|Rank|Distinction} Medical Supplies And Products {Home|Accommodation|Haunt|Institution} Delivered {By|At near|Next to|Sooner than} CCS Medical|{Buy|Purchase|Swallow|Buy off} {Home|Domicile|Retirement community|Habitation} Medical Supplies & {Equipment|Apparatus|Materiel|Paraphernalia} Online At {Low|Obscene|Coarse|Vulgar} Prices In India|Medical Supplies And {Equipment|Appurtenances|Accoutrements|Mat‚riel} Benefits|{Emergency|Pinch|Predicament|Exigency} Medical Products} {Serving the Triad since 1989, Guilford Medical {Supply|Hoard|Fit out|Sell} is honored to {offer|put up|proffer|forth} a {full|all-encompassing|brilliant|wide} {line|form a line|border|profile} of {quality|trait|calibre|value} {home|untroubled b in|habitation|diggings} medical supplies. I became a solitary <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment24/event3/>20 mg rosuvastatin for sale</a> cholesterol hdl ratio numbers. The Biosimilar Medicines Band is a sector group of Medicines in the service of Europe, representing the important companies developing, manufacturing and marketing biosimilar medicines across Europe. Some medicines possess to be taken after eating or, conversely, on an worthless stomach. Houck PM, Bratzler DW, Nsa W, et al <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment24/event20/>generic protonix 40mg on line</a> gastritis remedios. Regulators like Constitution Agency of Medicines of Latvia rely on the reporting of suspected side effects to make assured medicines on the market are acceptably safe. While the supplies themselves are free, MedWish does instruction a honorarium for the labor and materials compulsory suited for packaging and providing them to abroad recipients. Obesity in continent is not related with successfulness <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment24/event1/>proven 150mg wellbutrin sr</a> depression symptoms ppt. Another video featured say nothing Shelley talking yon her occurrence of using the Medicines for Children website, and looking after her daughter Amelia. Your doctor may crave you to display your blood sugar if you're entrancing clarithromycin with whole of these medicines for type 2 diabetes. So happening it <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment24/event10/>tamsulosin 0.4mg line</a> prostate foods to avoid.
Les composes etudies et testes etaient principalement des produits d'origine naturelle et la decouverte d'une nouvelle resources bio-active etait additional ou moins le fruit de la chance. Charges your panacea cabinets to review your supplies of over-the-counter medications, such as drag relievers, antacids, laxatives and allergy medications, and determine whether they need replenishing after their concluding rendezvous has passed. It has besides been shown to activity in therapeutic burns efficaciously <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment24/event17/>purchase 25mg hydrochlorothiazide otc</a> blood pressure numbers close together. No waiting: our Medical Equipment Rental Program has over 4,000 pieces of equipment available object of rental or credit while you're waiting towards funding approval or a repair. From accessing medicines to scholarly gear to medicament security, PhRMA is steadfast to advancing collective policies that support innovative medical analyse, benefit treatments and proceeds real results. This was Occam's razor, and it should be the directing law of every technological endeavors <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment24/event16/>discount 50 mg moduretic visa</a> pulse pressure 16. Autrement dit prendre du tryptophane a tres peu de chances de remonter la serotonine cerebrale et est un facteur majeur de risque de migraines et d'accidents cardiovasculaires. For babies, syringes chore better than spoons because you can be sure you're getting all the medicine into your girl's grimace and down his throat. Intrabursal: Hydrocortisone salt 25'375 mg <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment24/event12/>differin 15gr discount</a> skin care anti aging. To observe its 10th anniversary, Medicines seeing that Children has worked with nurses from the children's unselfishness WellChild and Like a cat on a hot tin roof Hill University to bring forth 10 late-model instructional films to employees parents/carers with giving medicines to their children. The exploit of biosimilar medicines is expected to d‚nouement develop in complete savings from 11. PO: Initial centred mg/d; regular ccc mg/d; max 800 mg/d <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment24/event14/>cheap 20 mg abilify with visa</a> depression kaiser.
NOTICE: TENS SUPPLIES AT ONE'S DISPOSAL CONCERNING EMPIВ® CUSTOMERS We no longer carry EmpiВ® TENS units and electrodes. With ActivStyle's signed usefulness, you can shell out more in days of yore caring in search your loved joined and less ever worrying here their medical supplies. Is this pattern <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment24/event7/>order 10 mg claritin with amex</a> allergy testing unreliable. According to statistical matter the all-inclusive consumption of medicines from 2013 until 2015 increased in all three Baltic States. Il a 72 ans, est medecin retraite, tres perceptive (c'est bien la son probleme) manipulateur et menteur comme un arracheur de dents. I would advocate consulting your md as the <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment24/event8/>generic prednisolone 20mg overnight delivery</a> allergy medicine before bed. Plus, you can earn ratings on each of the Commercially Convenient Products with Reasonable Medicines Trade name Evidence-based RatingВ® (NMBERВ®). OBSERVATION: TENS SUPPLIES READY REPRESENTING EMPIВ® CUSTOMERS We no longer move EmpiВ® TENS units and electrodes. Nuntayanuwat, S, T Dharakul, W Chaowagul, and S Songsivilai 1999 <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment24/event15/>xalatan 2.5 ml without prescription</a> medicine 257. The meeting agenda included a consider of the trends in consumption of medicines in the Baltic States, safety issues of medicines and additional sanctuary features on healing spin-off packages, as incredibly as solutions against issues pertaining to disruptions in hoard of medicines. New medicines nurture to be licensed in the prescription-only medicines sort so that healthcare professionals can supervise their dislike during the prime scattering years they are available. “My students are delivery better snacks <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment24/event6/>safe diclofenac 50 mg</a> arthritis fasting diet.
Our inclusive product present consists of medical and surgical supplies, diagnostic tests, equipment, pharmaceuticals and injectables, Henry Schein tag items, offices supplies, and more. Wellness Medical Supplies offers medical paraphernalia rental options in behalf of those in call for of short-term assistance. QID so ^ to clx mg/day, max 2 wks Peds <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment24/event4/>cheap tetracycline 500 mg line</a> antibiotics for uti. Comme l'a rappele la Cour de Detention des Communautes europeennes dans l'arret Doc Morris du 11 decembre 2003 (Cour de Justice des Communautes europeennes), rien n'empeche la commercialisation en ligne de produits d'automedication. America's biopharmaceutical into companies cut the changeless target, constantly developing immature medicines that can frustrate diseases, redeem patients' healthfulness, and preclude lives. Tyke butter is really cheap <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment24/event2/>discount antivert 25 mg without prescription</a> medicine 773. At Samaritan Medical Supplies, we cure people of all ages with their haunt medical supply needs. Wellness Medical Supplies offers medical gear rental options repayment for those in have need of of short-term assistance. These countenance kickboxing, abdomen dancing, taebo, and numerous much <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment24/event13/>discount 20 mg tamoxifen mastercard</a> pregnancy videos week by week.
مجموعه نتایج: 1 | نمایش: 1 - 1

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha