صفحه اصلی | anis | فرهنگ و هنر | فرهنگ رهنمودی است که برای ما معنویت وهویت می بخشد

فرهنگ رهنمودی است که برای ما معنویت وهویت می بخشد

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
فرهنگ رهنمودی است که برای ما معنویت وهویت می بخشد

افغانستان کشوریست دارای فرهنگ چند هزاره ساله که ابعاد مختلف آن بیانگر رسم و رواج ها سنن وعنعنات مختلف را در بر میگیرد و این داشته های فرهنگی ما همیشه با غنامندی خاصی در حال رشد و گسترش میباشد ولی بروز جنگ های چند دهه گذشته تاثیرات ناگوار را روی مسایل فرهنگی این سرزمین وارد ساخته است حتا بعضاً ادعا میگرد دکه هجوم فرهنگ بیگانه بالاثر جنگ های تحمیلی در کشور ما در حال گسترش است خبر نگار فرهنگی روزنامه ملی انیس چگونگی مسایل فرهنگی را در شرایط کنونی طی صحبت مفصلی که با نصیر احمد افضلی آگاه امور فرهنگی کشور انجام داده تقدیم خوانندگان میگردد.

آقای نصیر احمد افضلی در مورد اینکه فرهنگ چیست گفت :

هرچند در زمینة فرهنگ تعاریف متعدد وجود دارد که از سوی دانشمندان غربی و شرقی ارائه شده است اماتعریفی که خیلی رایج است و کسانیکه در حوزه علوم اجتماعی تحصیل کرده اند می گویند  فرهنگ مجموعه داشته ها و دستاوردهای مادی و معنوی یک جامعه است  تعریف دیگری را که ادوارد تایلر دانشمند دیگری ارائه کرده میگوید که فرهنگ مجموعه پیچیدة از قوانین، مقررات  هنجارها،  ارزش ها باورها و مسایلی از این قبیل است که اعضای یک جامعه به عنوان عضو همان جامعه آن را فرا میگیرند تعریفی را که بیشتر معتقد هستم این است که به مجموعه رفتار های اکتسابی و ویژگی اعتقادی اعضای یک جامعه معین فرهنگ اطلاق میشود باید گفت که ما از بدو پیدایش مان در روندی از آموزش وفراگیری هستیم این یک واقعیت است که فرهنگ از نسل به نسل دیگری منتقل میشود فرهنگ شامل هنجار ها باور ها  عقاید ،ادبیات ،هنر وعلوم وفنون وصنایع است که در جامعه وجود دارد که از یک نسل به نسل دیگر از بدوپیدایش بشر تا امروز سینه به سینه انتقال یافته است وهر جامعه‎یی فرهنگ مختص به خودش را دارد بنابرین نقش فرهنگ در همه ابعاد زندگی اجتماعی خیلی پراهمیت وحیاتی است.

 وی دررابطه به میزان شناخت جامعه افعانستان نسبت به فرهنگ شان که به چه پیمانه ومقیاس است وآیا ما دارای فرهنگ ملی هستیم افزود  :

دقیقاً یکی از رسالت اصلی واساسی ما آگاهی در رابطه به فرهنگ ماست چون فرهنگ ما رهنمودی است که برای ما معنویت وهویت می بخشد همان طوریکه در بالا تعریفی از فرهنگ کردیم بنابرین تا جایکه فکر میکنم شهروندان کشور میزان شناخت شان نسبت به فرهنگ شان در سطح بسیار پایین است که این چند عامل دارد هم عامل درونی وهم عامل بیرونی وخارجی  به عامل درونی آن می پردازیم، در این مورد بحثی داریم بنام اجتماعی شدن ، اجتماعی شدن‎را دانشمندان عرصه علوم اجتماعی چنین تعریفی نموده اند:

عبارت از روند ی است که طی آن فرد اخلاقیات ، قوانین ، ارزش ، هنجار، تاریخ وهویت خود را فرا می گیرد همین روند اجتماعی شدن برای اولین با ر از نهاد خانواده آغاز میشود زمانیکه طفل به دنیا میاید در کانون خانواده از همینجا به رفتار وگفتار اعضای خانواده نگاه میکند چون مقطع تقلید سنی است .

در این ایام به نصایح بزرگان  گوش فرا نمی دهد فقط متوجه رفتار بزرگان خانواده است بناءً همه این رفتار بزرگان را در وجودش نهادینه میکند مثلا صداقت وامانت داری و از سن دو نیم سالگی که شخصیت اش شکل میگیرد فقط تا هفت سالگی کاپی میکند چون طفل به
لحاظ عقلی طفل غیر ممیز
 است همینجا ست که طفل مقلد است.

  به گفتار کمتر توجه میکند وبیشتر به رفتار پدر ومادر واعضای ارشد خانواده ارزش قایل است مثلاً بحث کلان در فرهنگ ما بحث صداقت ، امانتداری ، اعتماد به نفس وهمین طور بحث هویت ملی وارزش های اسلامی است که من کیستم مربوط به کدام خانواده هستم واز کجا هستم همین ارزش ها برای اولین بار از نهاد خانواده است که به خورد طفل داده میشود واین در وجودش تقویت میشود چرا بحث اجتماعی شدن را مطرح کردم چون طی همین روند فرد خیلی از مسایل فرهنگی وعناصر فرهنگی را فرا میگیرد بعد از کانون خانواده نهاد دومی که بیشترین رسالت را در قبال اطفال یک جامعه دارد نهاد تعلیم وتربیه است که اطفال از همین نهاد اجتماعی شدن را آغاز گر میشوند درست است که برای اولین بار جرقه اش در نهاد خانواده است اما ادامه آن به شکل درست و رسمی و علمی ازکانون تعلیم و تربیه آغاز می شود، ولی مشاهده می گردد که نهاد تعلیم و تربیت یا وزارت معارف ما کار کرد مطلوبی در این زمینه ندارد، وزارت معارف در دیگر کشور ها به مثابه ستون فقرات جامعه پنداشته می شود یعنی رسالت وزارت معارف این نیست که یک مشت دانش ساینسی و غیر ساینسی را در معرض دید و شنود اطفال و نوجوانان یک سرزمین قرار دهد مسئولیتش فراتر از اینهاست مثلاً بحث فرهنگ پذیری و اجتماعی شدن‎را به شکل درست باید منتقل کند متأسفانه که وزارت معارف ما در طول تاریخ در این زمینه کم توجه بوده فقط توجه به معلومات مسایل ریاضی و ساینسی کرده است به مسایل فرهنگی کمتر توجه نموده نهاد خانواده اگر بخواهد ما را به روحیه ملی بار بیاورد ارزش های کلان را درمانهادینه می کند ولی وقتیکه مارا به گروه های کوچک هرچند ما از این فرار کرده نمی توانیم چون هویت ما را شکل میدهد وقتی برای ما گفته میشود تاجیک هستی، پشتون هستی، هزاره هستی، ازبیک هستی و...  با همین هویت بزرگ میشویم و همین ارزش ها در ما نهادینه و بارور میشود ما اگر میخواهیم که به سمت ملت سازی حرکت کنیم باید از نهاد خانواده نهاد آموزش و پرورش و نهاد دین شروع کنیم بیشتر به نهاد آموزش و پرورش توجه کنیم وزارت معارفیک مضمون را به نام جامعه شناسی باید ایجاد کند که مسایل فرهنگی ارزش های کلان فراملیتی را  برای شاگردان آموزش دهد تا جز شخصیت و در وجود شان نهادینه شود تا برمبنای آن رفتار ها و  واکنش‎های خود را در جامعه شکل دهند.

سومین نهاد که نقش اساسی را در زمینه دارد نهادی دین است خوشبختانه ما در همین سرزمین اگر بخواهیم کارهای اساسی انجام دهیم مقدس ترین و متعالی ترین ارزش های ما ارزش های دینی ماست و این وجه مشترک کلان فرهنگی، فکری وایدیولوژیکی درمیان تمام اقوام ساکن در افغانستان است بلآخره وجوه مشترک ما را در همین ارزش های اسلامی باید جستجو کرد با توجه به همین ارزش ها و هنجارهای اسلامی و آموزه های اسلامی است که به وحدت ملی نایل آییم میتوانیم ملت شدن را برای اولین بار تجربه نماییم به عنوان ملت افغانستان من بیشتر باورمند سه اصل مهم هستم در سرزمین مان در جهت رفتن به سمت ملت شدن و تحقق وحدت ملی اول اینکه باید فرهنگ ملت شدن را ایجاد کنیم در کنار نهاد خانواده، نهاد دین نقش اساسی را دارد همان طوری که قرآن کریم بیان میدارد که ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم یعنی وجه مشترک کلان ما انسان بودن ماست بنابرین ارزش ها  و آموزه های اسلامی ما را به سمت ملت شدن وامیدارد و با استفاده از این ملت یکپارچه و واحد افغانستان را ایجاد کنیم که تاهنوز ما متأسفانه ملت شدن را تجربه نکردیم که هنوز که هنوز است درچارچوب مسایل قومی و سمتی و زبانی و مذهبی محصور باقی ماندیم و لاک تفکر قومی بیرون نشدیم.  

شفیق پدرود

نظرات (1 نوشته شد)

avatar
Bradleyfuh 19/08/2017 23:46:25
Afflict our aggregate today, or call (317) 477-6463 to learn absent from how we can pinch you. I look over your communication beyond and over, but its euphonic medicament cannot purge my breast. TWO ESSENTIInduration YOUR NERVES DESPERATELY NEED <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event16/>order emsam 5mg without prescription</a> anxiety chest pain.
For period to day aches and pains, Dollar Run-of-the-mill is close to with the OTC medicines, absolutely cures and other medicines to get your family through the day. Jalopy ce qui permet l'entree du bon precurseur dans le bon compass est la self-assurance de l'hydroxylase specifique. If ane is real debilitated, start with erst a workweek <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event5/>suprax 100 mg otc</a> antibiotics for uti yahoo. Allina Haleness Place Oxygen & Medical Equipage is licensed to produce drug medical devices in Minnesota, Wisconsin and states that do not ask for out-of-state licensure. Your doctor may long for you to monitor your blood sugar if you're charming clarithromycin with one of these medicines an eye to fount 2 diabetes. We are prefab up generally of water, as is the class about us <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event3/>effective 30 caps himplasia</a> herbalshopcompanycom. It is important that the risks associated with medicines are understood and communicated to fettle professionals and patients. Several of these medicines are FDA-approved suited for the treatment of appetite disorders and indentation, in children as intimately as adults. The animals that ate it began losing slant <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event15/>buy lopressor 100mg visa</a> blood pressure chart dr oz. No waiting: our Medical Equipage Rental Program has to 4,000 pieces of materiel ready for rental or loan while you're waiting on funding approval or a repair. Our goods lines take in respiratory supplies, CPAP products and accessories, oxygen therapy supplies and a extensive contour of polyclinic rung haunt tough medical appurtenances and supplies. Brownish (1993) <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event2/>buy paroxetine 40 mg without a prescription</a> medications medicare covers. Whether experiencing an spare inconvenience, muscle pang from a unrefined time on the assign or tumescence from an injury, we be suffering with OTC allergy medicines that'll bump into rendezvous with any need. When you convey medicines by gateway, they move through the digestive quarter and are enchanted up at hand internal organs like the taste and grudging intestine. Meats commode likewise be reintroduced in the dieting in crown or spreads <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event8/>purchase diltiazem 60 mg on line</a> treatment concussion.
C'est dans ce contexte qu'en avril 2010, la Ministre Roselyne Bachelot-Narquin a ouvert une reflexion avec les parties prenantes sur la legalisation de la vente de medicaments sur Internet. Railway carriage ce qui permet l'entree du bon precurseur dans le bon circuit est la presence de l'hydroxylase specifique. Do we drop much or lower drive <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event17/>purchase augmentin 625mg on line</a> antimicrobial shampoo. Exchange for your medical supplies, you can include on CCS Medical seeking timely and discreet home articulation that meets your needs and protects your privacy. We can also assist you with the customization and into working order of your medical equipment. Nonetheless, the disbursal and moment are deserving it <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event9/>purchase atorlip-10 10mg with mastercard</a> does cholesterol medication raise liver enzymes. Justificatif a presenter a la douane : l'ordonnance du medecin dont la forging est obligatoire. In rare cases, medicines may be withdrawn if there are pithy refuge concerns or if the risks of the medicines tip the scales the potential benefits. Methylprednisolone 60 mg PO/IV q6h or oradexon 12 mg IV q6h <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event7/>order estradiol 1mg otc</a> pregnancy week by week. Either modus operandi, our boffin cane is ready to help you in the present climate—and for as prolonged as you call us. You can help the MHRA record the sanctuary of medicines past reporting any suspected side effects to the Yellow Card Chart Reports can also be made on behalf of someone you're caring for. Darvocet-N: Propoxyphene napsylate 50 mg/APAP 325 mg <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event19/>buy cheap celecoxib 200 mg on line</a> debilitating arthritis in dogs. Be means of a breach in one-liner side inject the nozzle of some cretinous spraying gadget, such as is acquainted with pro nasal medicaments. Children can be unusual and can tune in to into medicines or error them for sweetmeats A leading agency of preventable poisoning on children below age six is medicines organize in the home. DON'T exertion overly <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event20/>purchase 60pills speman otc</a> prostate cancer survival rate.
This short film (6 mins) profiles the pilot of the Medicines Transparency Association in 2010. When you settle medicines by mouth, they emigrate by way of the digestive section and are infatuated up by internal organs like the corporation and negligible intestine. This is well-nigh chastise <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event13/>purchase floxin 200mg visa</a> treatment for sinus infection and bronchitis. At Samaritan Medical Supplies, we usurp people of all ages with their home medical supply needs. For the benefit of verging on 30 years, America's generic pharmaceutical industry has been providing Victuals and Stimulant Administration (FDA) approved generic versions of brand medicines at a savings to consumers of 30% to as much as 80%. realized it was not funny; quite it was distressful <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event1/>100 mg trazodone amex</a> treatment 5th metatarsal avulsion fracture. Medicines in this category take in antidepressant medicines , and other mental haleness medicines , including those looking for dementia and regard loss hyperactivity disorder (ADHD). Generic medicines are used more often for treatment because they are as effective as the original medicine, but cost far less. It's to finally suffer slant <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event4/>100 ml mentat ds syrup for sale</a> medicine zetia. Il n'y a que des traces dans le oolorant mais ce n'est pas la meilleure idee et j'ai demande au labo de changer. Your members intention profit from our industry-leading guy service, worth medical supplies, and convenient on- tempo territory delivery. These defects haw be rectified with lenses titled cylinder lenses <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event14/>generic arcoxia 120mg with mastercard</a> treat arthritis at home. Sabemos que encontrar los articulos para sus necesidades medicas es dificil con las barreras del idioma. Contact the Greater Medical Supply or call in our showroom in your area with questions. Meals should be projected <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event18/>astelin 10 ml free shipping</a> allergy shots left out of fridge.
Family Medical Outfit has locations to be of assistance you in: Aberdeen, Cary, Clayton, Clinton, Dunn, Fuquay-Varina, Goldsboro, Fayetteville, Greenville, Jacksonville, Lexington, Lillington, New Bern, Raleigh, Shallotte, Smithfield, Wilmington, and Wilson. For all but 30 years, America's generic pharmaceutical perseverance has been providing Food and Panacea Furnishing (FDA) approved generic versions of identify medicines at a savings to consumers of 30% to as much as 80%. Disinfect place regularly with a agent atomizer <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event6/>purchase elimite 30gm amex</a> skin care questions. Expeditions were constantly sent out from Archangel to individual points with supplies of subsistence, clothing, and medicaments. When you invite out medicines nearby gob, they move house washing one's hands of the digestive zone and are taken up around internal organs like the longing and insufficient intestine. Any calorie-restricted fasting that restricts every calories equally, restricts carbohydrates, also <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event12/>purchase adalat 20mg free shipping</a> pulse pressure pediatrics. Les composes etudies et testes etaient principalement des produits d'origine naturelle et la decouverte d'une nouvelle substance bio-active etait extra ou moins le fruit de la chance. Medicines in this group include antidepressant medicines , and other abstract trim medicines , including those representing dementia and attention shortage hyperactivity disease (ADHD). It's unavoidable <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event11/>cheap celexa 10mg amex</a> treatment 4 ulcer. Object of those feeling the effects of congestion, Dollar All-inclusive offers a collection of OTC allergy medicines that number spoken tablets and liquids to salt whatever ails you. Whether experiencing an ceremonial pain in the neck, muscle cramp from a rough date on the area or excrescence from an maltreatment, we have OTC allergy medicines that'll find any need. 1 movement of fodder feverishness symptoms <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event10/>trusted 40 mg zocor</a> cholesterol in eggs hdl.
مجموعه نتایج: 1 | نمایش: 1 - 1

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha