صفحه اصلی | anis | فرهنگ و هنر | معرفی کتاب: «اندیشه های عرفان اسلامی» اقبال چاپ یافت

معرفی کتاب: «اندیشه های عرفان اسلامی» اقبال چاپ یافت

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
معرفی کتاب: «اندیشه های عرفان اسلامی» اقبال چاپ یافت

«اندیشه های عرفان اسلامی» اثر گرانبهای عرفانی الحاج عبدالصمد عاطفی قادری است که با قطع و صحافت، صفحه آرایی و طرح زیبا اقبال چاپ یافت. این اثر ارزشمند عرفانی در 283 صفحه تحت 73 عنوان گوناگون به تیراژ هزار نسخه در موسسه انتشارات الازهر چاپ گردیده است، این کتاب عرفانی مخاطب راه وا می دارد به بسیار دلچسپی و شوق علاقه دلپذیر به مطالعه آن مبادرت ورزد.

در بخشی از مقدمة اندیشه های عرفان اسلامی زیر عنوان «مبادی تصوف» چنین نگاشته شده است: عرفان اسلامی یا تصوف، اندیشة تخیلی و ابهام برانگیز نبوده که ناشی از اوهام و خرافات پنداشته شود؛ بلکه خصوصیت آن وابسته به تعلیمات قرآنی و سنت حضرت پیامبر اسلام (ص) شمرده شده و علمی بودن آن سلوک دینی و شرعی به حساب میرود.

اسلاف روحانی این روش، همه علمای شریعت پرور و زاهدان زمان خویش و صاحبان معرفت بوده و اندکی هم از مسیر اصلی شریعت و اصول دین انحراف نکرده و هیچگونه تحریف ناپسندیده را تحت هیچ حالت و شرایط در ردیف سلوک عرفانی (تصوف) نپذیرفته و حقانیت آنرا مشروعاً تحفظ نموده و در طریق سالمش استقامت بخشیده اند.

معتقدیم که کلمة تصوف در زمان حضور نبی کریم (ص) وجود نداشته و در دورة صحابه کرام متداول نبود. اما «زهد» یا عرفان اسلامی که اصطلاحات شرعی هستند، در آن عرصه وجود داشته و معمول به نظر می آمد. زیرا خود حضور نبی‎کریم(ص) و یاران با وفایش بهترین نمونه ها و ارزش های زاهدانة صدر اسلام بودند که به معنی حقیقی زهد اعتقاد داشته و به آن عمل می ورزیدند.

در پرتو همین زهد خویش هیچگونه تعلق و وابستگی به دنیای مادی و ناسوتی را نپذیرفته و متمنی نبودند بلکه به کمال بی رغبتی و عدم تمایل به همه تعلقات دنیای مادی اعم از جاه و جلال، ثروت و کمال  قدرت و حشمت و... نگریسته و قطع تعلق داشتند. وابستگی و یکرنگی خود را صرف به جهت دنیای ملکوتی و روحانی معطوف و به آن مستقیم بودند.

در صفحه 263 - اندیشه های عرفان اسلامی، زیر عنوان «سبق ها و اذکار طریق شریفه نقشبندیه» این طور نگاشته شده است:

این طریقه نیز حاوی 11 سبق، اذکار و اصطلاحات بوده که 8 مورد آن از زمان حضرت خواجه عبدالخالق غجدوانی(رح) معمول به نظر رسیده و تا زمان حضرت خواجه بهاءالدین نقشبند(رح) دوام داشت. این طریق با سیر تاریخی اش در زمان حضرت ابوبکر صدیق(رض) بنام (الصدیقیه) یاد گردیده تا وقت حضرت با یزید بسطامی(ص) متداول بوده، زمانی که این سلسله به حضرت خواجه بهاءالدین نقشبند(رح) فرارسید بنام طریقه نقشبندیه مسما گردیده و سه سبق با ذکر دیگر به نام های وقوف زمانی و وقوف عددی و وقوف قلبی بر آن هشت کلمه قبلی افزوده شده که مجموعاً اذکار طریقه نقشبندیه بالغ به یازده مورد گردید.

این مسلک بر پایة ذکر قلبی اساس و بنیاد گرفته و هدف آن صفای ضمیر و پاک ساختن قلب از کدورت های باطنی و رذایل اخلاقی میباشد. بناءً قلب، محور اصلی ذکر طریقه نقشبندیه بوده و صفای قلب در این طریقه اصل مطلب پذیرفته میشود.

اصطلاحات یازده گانه طریقه نقشبندیه قرار ذیل است:

1- هوش در دم:

به معنی مراقبت نفس از غفلت و اشتغال به ذکر خداوند(ج) میباشد.

2- نظر بر قدم:

یعنی سالک باید نظر به قدمگاهش فگنده و از توجه به این طرف و آن طرف منصرف باشد تا عقل و فکر آن متوجه به جوانب دیگر نگردیده متشتت و پراکنده نباشد.

3- سفر در وطن:

عالم مجموعة موجودات و هستی کائنات است.

4- خلوت در انجمن:

خلوت به معنی گوشه نشینی و حالت تنهایی است اما به این مفهوم تلقی نمی گردد که صرف خداوند(ج) را در چنین وضع به عبادت گرفت.

5- یاد کرد (دایم الذکر بودن):

ذکر به معنانی مختلف تعبیر گردیده است مثل ذکر قرآن، نماز و دعا.

6- بازگشت:

به معنی عود و بازگشت ذاکر است.

7- نگهداشت:

حالتی است که مرید و یا سالک قلب خود را از ورود خواطر و خیالات افکار پریشان کننده حفاظت می کند.

8- یادداشت (مشاهده):

این وضع متقاضی حالت توجه خاص برای مشاهدة انوار ذات الهی است.

9- وقوف زمانی:

وقوف زمانی محاسبه قلبی است که مرید و یا سالک متوجه نفس خویش گردیده و التفات نماید.

10- وقوف عددی:

مراد از حفظ و توقف در عدد طاق ذکر است.

11- وقوف قلبی:

این مرحله آگاهی و هوشیاری سالک را بیانگر است تا متوجه بوده که با مراقبت و ضبط حالش قلب وی ذاکر است یا خیر؟.

تا جایی که اندیشه های عرفان اسلامی را خواندم، واقعاً دانشمند گرامی جناب عبدالصمد عاطفی قادری، شخصیت روحانی و عرفانی کشور زحمات زیادی را متقبل گردیده و خدمات شایانی را انجام داده اند.

بناءً خواهران و برادران، به ویژه اشخاصی که شایق مسایل تصوف و عرفان اند با مطالعه «اندیشة عرفان اسلامی» به معلومات شان بیفزایند.

حسام الدین هشام

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha