صفحه اصلی | anis | مقالات | افغانستان با امن، تأمین کنندۀ منافع کشورهای منطقه مي باشد

افغانستان با امن، تأمین کنندۀ منافع کشورهای منطقه مي باشد

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font

احیای راه ابریشم ازطريق افغانستان به حیث نقطه اتصال همکاری های اقتصاد منطقوی باعث تأمین صلح وثبات درمنطقه خواهد شد. ساخت راه های آهن میان پنج کشور منطقه ازجمله: چين،قرغيزستان،تاجيكستان افغانستان وايران ، عملی شدن پروژه تاپی و پروژه توتال زمینه اتصال برق ترکمنستان را ازراه افغانستان به جنوب آسیا فراهم می کند. ازجانبی افزایش خشونت وافراطی گری ،توسعه جغرافیای ناامنی ازجنوب به شمال افغانستان درکنارظهورگروه های افراطی بانام ومشخصات جدید برنگرانی های کشورهای منطقه افزوده است. ازدیادروزافزون این گروه های دهشت افگن، نه تنها تهدیدی برای منطقه بلکه برای جامعه جهانی به حساب می آید .

    باهماهنگی مشترک کشورهای منطقه مي توان بسترها رادرجهت مقابله باتهدیدها وارتقای همکاریهادرجهت توسعه پایداروتوازن درمنطقه ایجادکرد. همکاری مؤثر اقتصادی باهم نتیجه خوبی برای کاهش ناامنی ها ومشکلات درمنطقه دارد.افغانستان به مثابه چهارراه منطقه ، حیثیت مرکز کلیدی وپل زمینی برای برآورده شدن اتصال جمعی منطقوی را دارد. اتصال افغانستان به آسیای میانه ازطریق بندر چابهار ایران مسیر بی بدیل کم هزینه ، مناسب برای دسترسی به آبهای آزاد بوده وراه رابرای درهم تنیدگی وپیوستگی راه های منطقه فراهم می نماید. سرمایه گذاری کشور های علاقه مند درچابهار ومحورهای مواصلاتی آن یکی ازکوتاه ترین وارزان ترین مرزها برای تجارت میان ایران افغانستان ، ترکیه، قفقاز واروپا می‏باشد.همگرایی های منطقوی مناسب ترین راهکارحل وفصل مشکلات منطقه ماست.

لازم است کمک های هدفمند درجهت تأمين امنيت و بازسازی افغانستان افزایش وتداوم یابد. عملی شدن این پروژه ها دریچۀ روشن اتصال کشور های منطقوی به بازارهای جهانی جهت ورود کالا وسرمایه قلمداد شده و اقدامی عمده ومهم درمورد تجارت اقتصادوسیستم ترانسپورت می باشد. یکی ازبهترین سمت های همکاری دربخش های برق است که اهمیت مهمی رادربخش تطبیق مشترک پایپلاین گازترکمنستان، افغانستان ، پاکستان وهند تاپی دارد. این تاثیرات مثبت نه تنها بالای انكشاف اجتماعی وتوسعة اقتصادی كشورهاي اشتراک کننده بلکه درسطح منطقه دارد. تطبیق این پروژه ها یک ابزارمهمی می تواند باشد برای نقطه اتصال، انکشاف و بهبودارتباطات ميان آسیای میانه وآسیای جنوبی،بدين ترتيب مزایای تجارتی واقتصادی را برای همه وارد خواهد آورد. اگر این پروژه هادرعمل تطبیق شوند به اقتصاد افغانستان موثر بوده و ازین طریق ایجاد هزاران گزینة شغلی به وجود خواهد آمد. برق ترکمنستان نه تنها برای افغانستا ن بلکه می تواند ازطریق افغانستان به کشور های منطقه وصل گردد بالآخره موثریت همکاریهای منطقه را درعمل ارائه خواهدکرد.درنتيجه هدف عمدۀ این پروژه ها تأمین امنیت ، احیاوتوسعة پروژه های اقتصادی واجتماعی درمنطقه می باشد.

کشورهای صادق وهمکار به طور متداوم به اساس اصول بی طرفی صلح وهمکاری های فراتربین المللی به طرف ثبات وامنیت درمنطقه گام برمی دارند.خطوط آهن وخطوط انتقالاتی برق باولتاژ بلند ترویج تجارت های فرامرزی این همه می تواند امکانات جدیدی رادرتأمين امنيت، همبستگی وادغام مؤثر درمنطقه تامین نماید. اگرزیربناهاودهلیز های جدید باکشورهای منطقه ازطریق افغانستان وصل شود باورمند هستیم که درآینده نزدیک با یک جریان منطقوی می توان سبب تحكيم ثبات درمیان کشورهای منطقه گردید وهرکدام به شکل عمده سهمی را درپروژه هاایفانمایند. تکمیل وبهره برداری خط آهن ضمن افزایش حجم مبادلات بانک تجاری وکاهش هزینه های حمل ونقل کالا ومسافرین بین کشورها درافزایش ترانزیت محموله های تجاری به مقصد کشورهای آسیای میانه تاثیر قابل ملاحظه خواهد داشت.این خط آهن که درمسیر جدید ایران ، افغانستان ، تاجيکستان قرغیزستان وچین قرارگرفته هدف بزرگ احیای جاده ابریشم خط آهن محسوب می گردد. باتوجه به این که افغانستان همانند چهارراه میان هردوطرف قراردارد، می‏تواند نقطه وصلی میان کشورهای آسیای میانه وآسیای جنوبی باشد.این وصل ترانسپورتی یک پیشرفت مهمی برای تجارت فرامنطقوی درانتقال افراد واموال درمیان کشورهای ذینفع خواهدبود. اين درحاليست كه نمایندگان کشورهای منطقه باحمایت ازسرمایه گذاری هایی درپروژه های یادشده برعملی شدن این پروژه هادرکمتر ازدوسال تاکید ورزیده بودند. کشورهای منطقه برای شگوفایی اقتصادمنطقه باید فرصت های جدید راشناسایی وازموانع فرا راه پیشرفت های مهم اقتصادی جلوگیری کنند. احیای راه ابریشم نیازاساسی ومهم کشورهای منطقه بوده وباساخته شدن این راه ها وعملی شدن پروژه های مهم ترانزیتی افغانستان به مرکز ترانزیت منطقوی مبدل خواهدشد.کشورما درحال حاضر باداشتن آب های فراوان وبدون استفاده ازآن ،این آبها به نفع کشورهای همسایه می‏ریزد.برای استفاده ازان به سرمایه گذاری های زیاد منطقوی نیازاست. باید یاد آورشد که درین بخش نقش سرمایه گذاری های سکتورهای خصوصی درکناردولت بسیار مهم است. كشورهاي ذينفع باحمایت ازطرح ها برای عملی شدن پروژه های منطقوی وجلوگیری ازموانع فراراه این پروژه ها، افغانستان رادر گسترش زیر ساخت هایش بايد ياري نمايند. افغانستان باامن واقتصاد شگوفا تأمین کنندۀ منافع عمومی کشورهای منطقه، آسیای میانه وآسیای جنوبی می باشد. باعملی شدن تعهدات این پروژه ها کشورما شریک بزرکترین قدرت های اقتصادی درمنطقه خواهد گردید.

زمانی که منافع کشورهای منطقه درین نقطه اتصال گره بخورد آنگاه باتمام تلاش درپی تأمین امنیت وایجادصلح وثبات اقدام خواهند کرد. بنابرین افغانستان نه تنها یک کشور امن ودارای صلح وثبات خواهدشد بلکه ازنگاه اقتصادی آهسته آهسته با خودکفایی واستقلال اقتصادی درمنطقه عرض اندام خواهدکرد.

ن- « فروتن »

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha