صفحه اصلی | anis | مقالات | عوامل جرایم اطفال و نوجوانان

عوامل جرایم اطفال و نوجوانان

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font

عوامل مؤثر بزهکاری در اطفال و نوجوانان: 1- نقش خانواده. 2- عوامل اجتماعی. 3- نقش دوستان وهم سالان. 4-عوامل روانشناختی.

علت های دیگر بزهکاری(جرایم):

  ازعواملی که سبب افزایش بزهکاری ونوجوانان میشود، میتوان به مهاجرت ازروستا به شهرومشکلا ت مربوط به حاشیه نشینی اشاره کرد. بعضی از جرم شناسان معتقد اند که امروزه مهاجرت های داخلی وهمین طوربین المللی، یکی ازدلایل عمده افزایش نرخ بزهکاری ومخصوصاٌ در میان نسل اول مهاجران است.

همچنین پیشرفت وگسترش وسایل ارتباط جمعی میتواند از دیگر عوامل بزهکاری باشد بدین صورتی که پخش فیلم های رزمی و جنگی نشان دادن روش هایی سرقت و.... هر کدام به نوعی میتواند تأثیراتی منفی بر کودکان بگذارد و درعین حال موجب سوق دادن آن ها به ارتکاب بزه های گوناگون گردد.

همانطورکه درعالمواقع میتوان گفت عامل مستقیم و مباشراصلی این نوع جرایم خود طفل یا نو جو ان است وعنصرمادی جرم توسط وی واقع
می گردد. درعین حال درعالم مجازی میتوان گفت عوامل دیکری نیزمانند عدم ثبات اجتماعی، فقر خانوادة ازهم گسیخته و... به عنوان معاونان جرم در وقوع اینگونه بزه ها مؤثر هستند و به طور غیر مستقیمبه وسیله یی تحریک و ترغیب اطفال یا نو جوانان تأثیر خود را بر عمل آن ها
می گذارد. درمورد اطفال که مرتکب جرایم گوناگون میشوند. باید به این نکته مهم توجه داشت که به دلیل شرایط سنی حساس وویژه این قشرازافراد جامعه نباید عناوین همچون مجرم یا بزهکاربالفطره را در مورد آن ها به کاربرد درواقع بر چسب زنی وبه کار بردن این عناوین از لحاظ روحی و شخصیتی میتواندتأثیرات زیانباری براطفال داشته باشد. متأسفانه طبق مطالعاتیکه درمورد اطفال بزهکارانجام شده، این موضوع مشخص شده که بر چسب زنی زیرعنوان مجرم یا نقض کننده قانون به مراتب ازسوی خانواده ها بیشترازنهاد های کیفری انجام میگیرد.  به هرحال شایسته است برای ریشه کن شدن مسأله بزهکاری اطفال ونوجوانان وپیشگیری ازوقوع اینگونه جرایم درآینده و درنهایت رسیدن به جامعه مطلوب که نظم وامنیت نسبی ودرعین حال عدالت اجتماعی برآن حاکم باشد، دراتخاذ روش متناسب با وضعیت کودکان ونوجوانان تلاش شود.  زیرا ممکن است برخورد ناسنجیده وغیر کارشناسانه، نتیجه معکوس به بار دهد وموجب تشدید وضعیت انحرافی وبزهکاری این قشر از افراد جامعه گردد.

جرایم اختصاصی اطفال

1-     مدرسه گریزی اطفال.

2-     خانه گریزی.

3-     تمرد از دستورات مدرسه.

4-     ولگردی.

5-     شراب نوشی.

جرایم مشترک

-         جرایم بین اطفال وکلان سال.

-         جرایم علیه اموال واشخاص.

-         جرایم علیه امنیت عامه.

ویژه گی های جرایم بین اطفال وکلان سالان

ویژه گی های جرایم بین اطفال و کلان سالان متفاوت میباشد.

مثلاٌ

1-     اطفال معمولاٌ جرایم رابصورت دسته جمعی انجام میدهند.

2-     ساده بودن جرایم اطفال چرا که سازمان یافته نمیباشد وخیلی به آسانی میتوانیم نوع ومرتکب جرم را دریابیم.

3-      معمولاٌ اشیای کم قیمت راسرقت مینمایند.

4-     معمولاٌ اطفال مرتکب جرم فریبکاری نمیشوند.

در مجموع این جرایم به دو نام یاد میگردد:

1-     جرایم فیسفری است یعنی به قدرت فزیکی نیاز ندارد.

2-     جرایم کلسیمی که ضرورت ونیاز به قدرت فزیکی دارد.

پوهنمل سمونوال عبدالحی"براتی" 

 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha