صفحه اصلی | anis | مقالات | مکثی بر تحلیل و تجزیه الفاظ (مشارکت) (ایتلاف)(وحدت) و (ملت و ملی)

مکثی بر تحلیل و تجزیه الفاظ (مشارکت) (ایتلاف)(وحدت) و (ملت و ملی)

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
مکثی بر تحلیل و تجزیه الفاظ (مشارکت) (ایتلاف)(وحدت) و (ملت و ملی)

بخش دوم ویژه دانش پژوهان علوم سیاسی و ادبیات مکثی بر تحلیل و تجزیه الفاظ (مشارکت) (ایتلاف) (وحدت) (ملت و ملی) تحت قاعده های علم منطق، ادبیات و فرهنگ منطق دانان توجه زیادی به لفظ کرده أند ازین لحاظ که به معنی و مفهومی که واضع واژه و لغت به آن مشخصا ً وضع کرده دلالت می کند یا نه؟! به شرح ذیل توضیح نموده می گوید: آن لفظی که به معنی مقصود وضع شده و به آن دلالت بکند آن را لفظ(مستعمل) و الفاظی که معنی و مفهوم مقصود و مشخص از آن اراده شده نمی تواند، آنرا لفظ(مهمل)گفته أند.

 

اما دلالت وضعی بر لفظی و غیر لفظی تقسیم می شود دلالت های غیر لفظی مثل اشارات ترافیک از اینکه شرح و بیان آن وقت زیاد را در بر می گیرد، منصرف میشویم.

و اما دلالت لفظی همان پیوند استواری است که در ذهن میان لفظ و معنی و مصداق آن قرار دارد. این پیوند از دید علم قابل حرمت است زمانیکه ما مشارکت، ایتلاف و وحدت ملی می گوئیم، همین پیوند ما وشما را به معنی و مصداق علمی و منطقی آن میرساند که سلیقه را برای تصرف آن راه نیست که این دلالت (لفظی)به سه قسم است(مطابقی، تضمنی‌ التزامی)هر کدام ازین ها به خود تعریف و قاعدۀ مشخصی دارند. با مراعات همین قاعده تمامی واژه ها معنی و ترجمه می شود  هرکه پا ازین قواعد بیرون می گذارد، بی منطق گفته می شود.

منطق دانان توجه زیادی به لفظ کرده أند ازین لحاظ که به معنی و مفهومی که واضع واژه و لغت به آن مشخصا ً وضع کرده دلالت می کند یا نه؟! به شرح ذیل توضیح نموده می گوید:

آن لفظی که به معنی مقصود وضع شده و به آن دلالت بکند آن را لفظ(مستعمل) و الفاظی که معنی و مفهوم مقصود و مشخص از آن اراده شده نمی تواند، آنرا لفظ(مهمل)گفته أند.

باید بدانیم اینکه:

هر لفظ  در ارتباط با معنایش از پنج حال خالی نیست اگر لفظ معنی واحد و مشخص داشته باشد مختص نامیده می شود.

اگر لفظ معانی متعدد داشته باشد بر چهار نوع تقسیم میشود.

1:مشترک_2:منقول_3:مرتجل_4:حقیقت و مجاز

طوریکه الفاظ مشارکت، ایتلاف و وحدت را با اضافت کلمۀ ملی ارزیابی بکنیم، معنی اصطلاحی آن منظور بوده که بار دوم از جهت مناسبت معنی لغوی و اشتقاقی اش به معنی دوم نقل و وضع شده است.

مانندت لفظ حج، در لغت بمعنی قصد کردن محض است و در وضع دوم، به معنی قصد مکه مکرمه با آداب مخصوصه، در مقطع زمانی معین وضع شده است، الفاظ مشارکت، ایتلاف و وحدت ملی نیز تابع همین قاعده است.

در وضع اول صیغوی و لغوی معنی مشخص داشته که بار دوم با اضافت بیانی و یا استعاری به معنی دیگری وضع و انتقال داده شده با وضع دوم به آن تغیر آمده است فکر کنید اول گندم بوده و دوم آرد و خمیر و نان شده باشد؛

به عنوان ایتلاف مشارکت و وحدت ملی با طی مراحل مانند نان بما رسیده نانیکه امروز روی سفرۀ علم و ادب و فرهنگ سیاسی است اصلا ً آن گندم دیروز نیست که با آن به میل خود که آنرا آرد می سازیم و یا دلده، تغیر بیآوریم.

واژۀ منقول به کسی که معنی دوم را بر آن لفظ وضع، از جایش نقل داده، نسبت داده میشود، منطق دانــان تمام واژه های منقولی و اصطلاحی را تحت دو عنوان، یعنی(عرف عام و عرف خاص) می شناسد.

عرف خاص عبارت از اصطلاحات علمای دین فلاسفه  اهل ادب و اهل سیاست و ... میباشد که به منقول شرعی  منطقی، ادبی، فلسفی وسیاسی یاد می شود.

باید بدانیم، زمانیکه از لفظ  معنی و مفهوم اراده می شود که این مفاهیم یا جزئی است یا کلی.

تعمق و دقت شاگردان نو آموز به این قاعده خیلی ها ضروری برای ارادۀ مفاهیم الفاظی همچو مشارکت، ایتلاف و وحدت، پنداشته می شود.

مفهوم جزئی:

مفهوم جزئی نمی تواند به چند مورد صدق کند صرفا ً یک مفهوم دارد.

مفهوم کلی:

مفهوم کلی می تواند به چندین مورد صدق کند و آن بر دو قسم است.1-کلی متواطی_2:کلی مشکک.            ادامه دارد

نظرات (8 نوشته شد)

avatar
Cheap Gucci Outlet 09/05/2016 03:10:33
Furthermore , i like browsing on thesixtyone. net excellent lovely graphical enviroment, wonderful tracks by breakin via music artists along with a wonderful social networking.
avatar
Louboutin Replica 09/05/2016 05:38:32
I purchased this breadmaker photovault a few days ago u should claim Therefore i'm Happy by it. <br />The mp3 player touch's image gallery had been reasonably shoddy in my view... <br />THIS on the other hand is wonderful. My spouse and i did not pretty need the capability to code things away (though its neat)- in person I purchased this breadmaker the idea and so i may basically coordinate my photos and never having to sit on a computer as well as versions utilizing i-tunes (VERY inconvenient).
avatar
Finch 17/02/2017 11:55:26
That's a genuinely imirsespve answer.
avatar
Melvina 23/02/2017 08:36:14
Great article but it didn't have <a href="http://cdgxprhh.com">evhytreing-I</a> didn't find the kitchen sink!
avatar
Jalen 03/03/2017 17:33:51
Life is short, and this article saved valbluae time on this Earth. http://tnvhfjvna.com jpydndbg [link=http://yvygmmy.com]yvygmmy[/link]
avatar
Janessa 03/03/2017 23:41:02
You're on top of the game. Thanks for <a href="http://pvlpsffq.com">shrinag.</a>
avatar
Alyn 15/04/2017 16:05:56
This post has helped me think things <a href="http://jdsmayjoap.com">thuorgh</a>
avatar
Wilhelmina 16/04/2017 09:56:43
That's a subtle way of thknniig about it. http://lobtxtwag.com qldwyehfk [link=http://msnrgk.com]msnrgk[/link]
مجموعه نتایج: 8 | نمایش: 1 - 8

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha