روزنامه هیواد

ځان ژبه یا  Body languageڅه ده ؟

ځان ژبه چې د بهرنیو هېوادونو د خلکو تر منځ ترې ډېره ګټه اخیستل کېږی څه ده؟ موږ ولې له ځان ژبې څخه ګټه اخلو؟ څنګه کولی شو چې ښه ځان ژبه ولرو؟ په دې لیکنه کې همدې پوښتنو ته ځواب ورکوو.

ځان ژبه د هغو حرکاتو مجموعه ده، چې د هغه په واسطه موږ نورو ته خپل احساسات، نظریات او افکار ښکاره کوو چې دغه حرکات عبارت دی له: د لاس، سر، ملا، او اوږې حرکات، د څېرې حالات، کېناستل یا پاڅېدل، د غږ لوړوالی او ټیټوالی دا ټول د ځان ژبې له برخو څخه شمېرل کېږی. د ځان ژبې په واسطه زموږ ارتباطات ډېرېږی. موږ له نورو سره په ښه توګه خبرې اترې کولی شو. ځان ژبه په نورو هېوادونو کې په ډېرې کچې سره د استفادې وړ ده، خو اوس زموږ په هېواد کې هم په کاری برخو کې ترې ګټه اخیستل کېږی. ځان ژبه په عمومی ډول په دوه ډوله ده: هغه ځان ژبه چې زموږ په کنترول کې وی لکه د لاس یا سر حرکات او بل هغه ځان ژبه چې زموږ په کنترول کې نده لکه د غصه کېدو په وخت کې د څېرې د رنګ تغییرېدل.

له ځان ژبې څخه په ګټې اخیستلو موږ خپل افکار او احساسات په سمه توګه لېږدولی شو.

څنګه ښه ځان ژبه درلودلی شو؟

۱ـ کله چې له مقابل لوری سره خبرې کوو، نو سر مو باید اوچت ونیسو دا اړین اصل دی ځکه که موږ خپل سر ښکته ونیسو نو د مقابل لوری ترتاثیر لاندې ځو.

۲ـ خپل لاسونه آزاد او خلاص ونیسئ دا اصل هم له موږ سره مرسته کوی چې د مقابل لوری سره په اعتماد سره خبرې وکړو.

۳ـ لاس ورکول دا دومره د خلکو ترمنځ رواج نه دی خو په بهرنۍ نړۍ کې له دې څخه ډېره ګټه اخلی ځکه موږ په سنتی ټولنه کې ژوند کوه خو بیا هم دا یوه اړینه مسئله په ځان ژبې کې ده.

۴ـ د سترګو په واسطه اړیکه وساتئ، کله چې موږ له نورو سره خبرې کوو، نو د سترګو په واسطه باید له هغو سره اړیکه ولرو ځکه هغوی باید دې ته متوجه شی چې هغوی ته پام کوو او همدارنګه  زموږ له وینا څخه ستړی نشی او په بل څه مصروف نه وی.

په پای کې ویلی شو چې ځان ژبه زموږ په پرمختګ او بریالیتوب کې ډېره مرسته کوی او د ښې ځان ژبې درلودل موږ لوړو مرتبو ته رسوی.

لېمه ((ستانکزۍ ))  د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځی د پښتو څانګې د درېیم کال محصله

ممکن است شما دوست داشته باشید