روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

پروسه صلح قطر چرا به منزل نرسید!؟

ازقدیم ګفته اند که بارکج به منزل نمى رسد. پس چطور میتوان انتظار داشت پروسه یى که بنیاد آن بامعامله، خود کامه ګى و خود خواهى ګذاشته شده باشد به موفقیت بیانجامد؟ مذاکرات صلح ازهمان ابتداى کار نزد حکومت افغانستان و شهروندان این کشور مبهم بوده وزلمى خلیلزاد ، فرستاده ویژه ایالات متحده امریکا براى پروسه صلح افغانستان. هیچګاه یک چشم انداز واضح و روشن ارائه ندارد.

واما اینکه ګفتګو هاى صلح چرا بعد از۹ دور مذاکرات به ناکامى انجامید پرسشسیت که از آقاى سیر زارع آګاه امور سیاسی پرسیدم .

به باور آقاى زارع پروسه صلح از آغازین روز هاى مذاکرات درکشور قطر شکننده و پرسش برانګیزبوده وهیچ کسى نمى دانست که این روند به کدام سو روان است. به ګفته وى در جریان ۹ دور مذاکرات نفس ګیر هیچ مرجع پاسخګودراین مورد وجود نداشت از سوى دیګر بعد از شکست لغو این مذاکرات از طرف ایالات متحده امریکا، سران طالبان به روسیه وایران سفر کردند. این خود نشان میدهد که کشور هاى همسایه نیز به نحوى در بازى هاى منطقوى مخصوصاً در پروسه صلح افغانستان دخیل بودند و شاید هم این ګروه در تصمیم ګیرى هاى شان مستقل نبود. ظاهرا ًموضوع صلح افغانستان براى امریکا نیز دردسر ساز شده است واین کشور میخواهد هرچه زودتراین معضل راحل کند، اما امریکا نیز براى صلح افغانستان راه حل واحد ندارد . ازیک سو سرنوشت سیاسى افغانستان وابسته به تویت هاى دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده امریکا شده است واز سوى دیګر بعضى از سیاست مداران امریکا خواهان خروج عساکر شان از افغانستان هستند . جوبایدن کاندیدانتخابات ریاست جمهورى ایالات متحده امریکا در تازه ترین اظهاراتش ګفت که افغانستان یک کشور مستقل نیست. این کشور به سه بخش تقسیم شده و همین اکنون سه ولایت شرقى افغانستان از سوى پاکستان اداره میشود . نظام فدرالى بهترین ګزینه براى اداره افغانستان است . آقاى جوبایدن که دریک مناظره انتخاباتى صحبت  میکرد، خواهان خروج نیروهاى  امریکایى از افغانستان شدوګفت: کشورش باید در پاکستان پایګاه هاى نظامى بسازد و نیرو هاى امریکایى که درافغانستان مستقر اند باید به آنجا انتقال ګردند . این ګفته هاى جوبایدن واکنش  حکومت افغانستان رانیز به دنبال داشت . ارګ در واکنش به اظهارات جوبایدن ګفته است که افغانستان یک  کشور مستقل است واز سوى هیچ کشور بیرونى اداره نمى شود. به ګفته آقاى صدیق  صدیقى سخنګوى ریاست جمهورى افغانستان، کشورجغرافیه سیاسى واحد داردو هیچګاه قابل تجزیه نیست و پاکستان در هیچ بخشى از افغانستان حاکمیت ندارد.

از سوى دیګر دونالدترمپ روز یکشنبه ګذشته در صفحه تویترش نګاشت : طالبان میدانند که اشتباه کرده اند امانمى دانند که چطور اشتباه شان را جبران کنند و دوباره به میز مذاکره برګردند. آقاى ترمپ حملات اخیر بالاى ګروه طالبان رابى پیشینه خواندو ګفت: این ګروه هیچګاه تصور حملات این چنینى را ازما نداشت . این پیام آقاى ترمپ درحالى پخش ګردید که طالبان نیز در سفر شان به مسکو از مقامات روسى خواستند  تابراى آغاز دوباره مذاکرات صلح با امریکا میانجیګرى کند .

سران ګروه مسلح  طالبان به تازه ګى به کشور هاى روسیه ، ایران و چنین سفر کردند وګفته میشود که نماینده ګان این ګروه در آینده نه چندان دور به ترکیه ، تاجکستان ازبکستان آذربایجان و پاکستان نیز سفر خواهند کرد و جزئیات دور مذاکرات صلح را با این کشور ها شریک خواهد ساخت . نماینده ګان طالبان در حالى به کشور هاى همسایه سفر مى کنند که ایالات متحده امریکا همواره ردکرده است که بعضى کشور هاى همسایه حامى قوى ګروه هاى تروریستى مخصوصا ګروه طالبان اند . اما ایا این سفر ها روى روند صلح کشور تا ثیر ګزار خواهند بود؟ این پرسشیست که ګذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.

رنګینه اسدى

ممکن است شما دوست داشته باشید