روزنامه هیواد

روند ثبت نام تقویتى راى دهندگان انتخابات ریاست جمهورى

  کمیسیون مستقل انتخابات ازهجدهم ماه جوزا، ثبت نام رای دهندگان را تحت عنوان روند ثبت نام تقویتی آغاز و تاکید نموده است که این پروسه برای ثبت نام تقویتی انتخابات ریاست جمهوری در ۴۵۸ مرکز درتمام ولسوالی ها ونواحی و در ۳۳ ولایت صورت میگیرد والی هشت سرطان سالجاری ادامه خواهد داشت. به گفته مسوولین کمیسیون مستقل انتخابات این پروسه برای مدت پانزده روز درسراسر کشور دوام خواهد کرد و قراراست به تاریخ ششم ماه میزان امسال انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردد. مردم ورهبری سیاسی افغانستان این اقدام کمیسیون را یک قدم نیک می دانند.

 خبرنگار  روزنامه هیواد درزمینه نظر چندتن از شهروندان را جمع آوری نموده، که اینک تقدیم میگردد.

 یکتن از جوانان که خودرا الماس معرفی نموده وجهت ثبت نام به لیسه نادریه آمده بود در رابطه به پروسه انتخابات و روند ثبت نام چنین گفت:

من پروسه انتخابات شفاف رابه حیث یک راه حل مشکلاتی که فعلاً درکشور ما وجود دارد میدانم. امید است هموطنان ما با حضور گسترده شان اعم از زن و مرد که تازه به افغانستان بازگشت کرده ویا کسانیکه سن قانونی خودرا تکمیل کرده باشند درانتخابات ریاست جمهوری حضور فعال داشته باشند.

 وى افزود: اشتراک در پروسه ثبت نام رای دهندگان به منظور شرکت درانتخابات ریاست جمهوری یک ضرورت مبرم میباشد وبدون ثبت نام هیچ کس قادر به رای دهی نخواهد بود و افرادی که بنابر هردلیلی از ثبت نام مانده  وتذکره خودرا به ثبت نرسانده و برچسپ نه چسپانده اند طی این مدت ثبت نام نمایند. تا بتوانند درانتخابات به عنوان رای دهنده شرکت کنند.

 وى اظهار داشت: شهروندان کشور هم می توانند ازحق اساسی خود در رای دهی وهم برای رای گیری استفاده کنند وهم دراین مورد مسوولیت ملی خودرا ادا کنند وازاین طریق زمینه رابرای انتخابات شفاف ،آزاد ، عادلانه وسراسری درکشور مساعد سازند. حق رای دهی وحق انتخاب شدن از خصوصیات بارز یک نظام مردم سالار است. دولت باید برای برگزاری انتخابات، نیت ،اراده وتعهد واضح داشته باشد که به وقت معین آن انتخابات برگزارگردد. ازملت شریف افغانستان توقع دارم که این بار اسیر و اغوای پول نشوند وبا آگاهی به سوی انتخابات ریاست جمهوری درششم ماه میزان پیش رو بروند و شخص لایق وبا کفایت را به حیث رییس جمهور کشور برگزینند، که بتواند مردم افغانستان را به ساحل مقصود برساند و تقوا، پرهیزگاری، صداقت و ایمانداری جز کرکتر شان باشد.

 احمد میلاد متعلم لیسه نادریه یکتن دیگر از شرکت کنندگان درپروسه ثبت نام راى دهندگان در زمینه چنین گفت: تامین امنیت وظیفه پولیس است وانتخابات هم یک پروسه ملی بسیار مهم میباشد. چنانچه گفته میشود ، درمراکز ثبت نام امنیت تامین شده است، باید نیروهای امنیتی کشور برای امنیت آن تدابیر لازم را رویدست بگیرند. من درانتخابات ولسی جرگه اشتراک نکرده بودم چرا که در آن زمان سن قانونی راتکمیل نه کرده بودم وفعلاً سن هجده سالگی را تکمیل کرده ام وحق دارم که درانتخابات ریاست جمهوری آینده اشتراک نمایم وبه شخصى رای دهم ، که واقعاً برای کشور و مردم خود خدمتگار واقعی باشد وبه مردم رنج دیده وطن خود خدمت نماید.

 وى پیام خود را چنین ابراز نمود: هرشخص که سن قانونی خودرا تکمیل نموده باشد اگر از قشر اناث باشد ویا ذکور ویاهم از یک حوزه به حوزه دیگر انتخاباتی نقل مکان نموده باشد باید در پروسه ثبت نام رای دهندگان اشتراک نماید وبه نامزد وکاندیدى رای بدهد که صادق ودلسوز باشد چرا که رییس جمهور واقعی ودلسوز میتواند کشور رابه سوی ترقی وپیشرفت سوق دهد ومصدر خدمت به مردم وکشور خویش گردد.

میرزامحمد مختاری یکتن دیگر ازهموطنان ما که تازه ازایران بازگشت نموده درزمینه چنین گفت: به تاریخ شش میزان سالجاری ۱۳۹۸ انشاالله انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار خواهد شد ومردم با استعمال رای خویش برای نامزدان ریاست جمهوری ، رییس جمهور خویش را انتخاب خواهند کرد. اگر حضورمردم درمراکز ثبت نام گرم وپرشور باشد، مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات شفاف،سالم وقابل قبول بیشتر و بهتر تلاش می کنند واگر روند ثبت نام کمرنگ باشد، برگزاری انتخابات نیز زیر سوال خواهد رفت.

 باید مردم برای ثبت نام رفته و نام نویسی کنند تابتوانند درانتخابات به عنوان رای دهنده شرکت کنند. من که تازه ازکشور ایران به وطن بازگشت نموده ام حالا به حوزه ثبت نام رای دهندگان آمده ام که ثبت نام نمایم تا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنم. وى اظهار داشت : بدون تردید آینده مردم و کشور ما وابسته است به رای ما ،هرگاه افراد ، صادق ،خیرخواه و خدمتگزارمردم وکشور راانتخاب نماییم ، سعادت آینده  کشور در گرو چنین انتخاب خواهد بود باید شخصى را به زعامت آینده کشور انتخاب نماییم که تعهد جدی براى تامین  صلح وپیشرفت کشور داشته باشد. کمیسیون مستقل انتخابات مسئول درجه اول برای فراهم سازی زمینه برگزاری انتخابات است، انتخابات ریاست جمهوری پیش رو از چند منظربرای افغانستان مهم و سرنوشت ساز میباشد. کمیسیون انتخابات مکلف است که زمینه رابرای برگزاری انتخابات و این که تمامی شهروندان ازحق رای شان استفاده کنند، فراهم کند. میرمسجدی عزیزی 

ممکن است شما دوست داشته باشید