روزنامه هیواد

روز مادر در ریاست روزنامه هاى دولتى تجلیل ګردید

ریاست روزنامه هاى دولتى روز مادر را روز پنجشنبه ګذشته طى محفلى تجلیل نمود. در محفل متذکره فرید احمد فرهنګ رییس روزنامه هاى دولتى خطاب به مادران و زنان حاضر به محفل ګفت: که به نمایندګى از ریاست روزنامه هاى دولتى تشریف آورى شما مادران وزنان راخیر مقدم مى ګویم و روز مادر را براى همه تان تبریک و تهنیت عرض میدارم. محترم فرهنګ اضافه نمود: من تعهد مىسپارم که در پهلوى شما مادران و زنان قرار خواهم داشت. شما مى دانید که در چوکات وزارت اطلاعات وفرهنګ بیشتر زنان و مادران در ریاست روزنامه هاى دولتى که متشکل از روزنامه هاى انیس، هېواد، کابل تایمیز و اصلاح و همچنان جریده وطندران و در آمریت افغان اعلانات مصروف کار اند . که کار شان قابل قدر است. بعداً خانم نجیبه مرام کمیشنر کمیسیون حق دسترسى به اطلاعات صحبت نموده ګفت : روز خجسته مادر براى همه مادران تبریک باد. چون من خودم یک مادر هستم زمانیکه طفلم مرا مادر صدا میزند خیلى لذت میبرم و به آن افتخار میکنم. پس مادر بودن افتخار و کلمه مادر ستودنى است. به همین ترتیب خانم زهرا موسوى کمیشنر دیګر کمیسیون حق دسترسى به اطلاعات ویکى از اشتراک کنندګان این محفل وخانم محبوبه بابکرخیل رییس فرهنګ مردم وزارت اطلاعات و فرهنګ پیرامون روز خجسته مادر صحبت هاى تفصیلى داشتند متعاقباً سهیلا کبیر خبرنګار روزنامه اصلاح به نمایندګى از زنان ومادران حاضر درمحفل صحبت نموده از رهبرى ریاست روزنامه هاى دولتى اظهار سپاس وامتنان نمود. که براى تجلیل از روز مادر این محفل را برګزار نموده است و تحایفى را براى مادران وزنان درنظر ګرفته است. در اخیر محفل تحایفى که از طرف ریاست روزنامه هاى دولتى در نظر ګرفته شده بود به مادران و زنان حاضر در محفل اهدا شد.

نېک محمد آزاد

ممکن است شما دوست داشته باشید