روزنامه هیواد

د هېواد معلولىن ، معىوبىن او د شهىدانو کورنۍ د هراړخىزو  مرستو وړ دی

د لىندۍ مىاشتې دولسمه نېټه چې د ۲۰۱۹ زېږدىز کال د دسمبر له ( ۳ ) یمې نىټې سره سمون لری د معلولىنو نړىواله ورځ ده او دنړۍ په ګڼ شمېرهېوادونو کې د همدغې ورځې په مناسبت بېلابېلې غونډې جوړېږی او په ټوله کې په دې ټىنګار کېږی چې په ټولنىز بهىر کې د انسانی کرامت له مخې ددغه متضرره قشرلاسنىوى او درناوى باىد وشی ، ځکه په ټوله کې که نظر واچول شی دغه هېواد پاله وګړو په ىو ډول نه ىوډول په جګړه ىىز بهىر کې خپل د بدن غړی له لاسه ورکړی او معلول شوىدی، نو په هراړخىز ډول ددوى د حقه حقوقو مصئونىت د دولت مسوولىت او  ددوى د شخصىت درناوى د ټولنې په نورو وګړو هم لازمی دى ، ځکه معلولىن په واقعىت کې هغه وګړی دی چې دهېواد او هېوادوالو د دفاع او ساتنې په لاره کې ىې خپل د بدن غړی له لاسه ورکړی او معلول شوىدی ، نو ددې ټکی ىادونه هم اړىنه ده  او د گران هېواد تارىخ هم ددې شاهد دى او ټول په دې پوهېږی چې له نن څخه پوره « سل » کاله وړاندې ىعنې له کوم وخت څخه چې غىرتمن مىړنی، باتور، تورىالی او آزادۍ غوښتونکې هېواد پال افغانان په دې وتوانىدل، چې په درىو برحقه جگړو کې د وخت ښکېلاکگرو او نېواکگرو انگرىزانو پر وړاندې په پوره مېړانه مبارزې وکړی، پر غاصب دښمن برى ومومی او د سر لوړی افغانستان ملی خپلواکۍ ترلاسه کړی په دې لاره کې ډېرو افغان تورىالىو خپل سرونه نذرانه کړل او په ډېری مېړانې او اتلولی د هېواد لپاره په شهادت رسېدلی او خپل نومونه ىې د تارىخ په پاڼو کې په زرىنو کرښو ثبت کړىدی، خو درىغاچې د ملی خپلواکۍ له گټلو وورسته بىا هم تل دغې پاکې خاورې او غىرتی افغانانو د سىمې او نړۍ د استخباراتی شبکو له ناوړو فعالىتونو څخه تل زىان لىدلى او په دې لړ کې تل پر هېواد مىنو افغانانو له افغانستانه د دفاع او ساتنې په لاره کې سرښندنې کړی او په شهادت رسېدلی دی، البته په دې بهىر کې داسې کسان هم وو چې تر ننه د هغوى نومونه په ډېر درناوی ىادېږی او په وىاړىې نمانځغونډې جوړېږی ، خو په دې بهىر کې داسې کسان هم شته چې دگران هېواد د آزادۍ په لاره کې په شهادت رسېدلی چې لا تر ننه هم بې نومه پاتې شوىدی، خوله شک پرته ددوى سرښندنې تل د درنښت وړ دى پاک الله(ج) دې ددوى روح تل ښاد ولری او جنت فردوس دې ورپه برخه کړی، البته په ډىرې خواشىنۍ سره باىد وواىو چې تېروکابو څلورو لسىزو پر له پسې تپل شوىو بدمرغې او تباه کوونکې جگړې دوام نه ىوازې زموږ د هېواد مادی او معنوی شتمنۍ په سرو لمبو کې سوځولی او مظلومو افغانانو ته ىې ډېرې ناخوالې په مىراث پرىښی دی، بلکې د همدغې ناولې جگړې د ناخوالو او نادودو له لاسه ډىرى پتمنې افغانې ښځې کوندې شوې، گڼ شمېر گلالی ماشومان له پلارنۍ خوږې او سپېڅلې مىنې بې برخې او ىتىمان شوی او دغه راز په زىاته کچه پتمن هېوادوال مو هم معلول او معىوب شودی چې ورځنى ژوند ىې له ځورېدونکی رنځ سره مخامخ دوى او په ټولىزه توگه ىې ښکلى افغانستان په سپىرو دښتو او شاړو مځکو او مېرو بدل کړى او افغانان ىې له داسې نورو بې شمېره غمىزو او ناتارونو سره مخامخ کړىدی او گڼ شمېر هېوادوال ىې له خپل پلرنی خوږ ټاټوبی څخه د کډوالۍ ترخه او ستونزمن ژوند ته اړ اىستلی او همدارنگه دغې بدمرغې، ناوړې او تباه کوونکې جگړې زموږ کابو«ىو نىم مىلىون» هېوادوال په شهادت رسولی او له «ىونىم مىلىون» څخه   زىاتې مىندې ىې بورې کړی، له بده مرغه چې نن هم د پردىو په لمسون ددغى ناوړې جگړې لړى دوام لری او له امله ىې زىات افغانان په شهادت رسىږی او ىا هم معلول او معىوب کېږی، پاک الله(ج) دې په خپل ټول قدرت پر افغانانو ورحمىږی او ددغې بدمرغې جگړې او ورور وژنې ټغر دې د تل له پاره زموږ له هېواده لرې کړی تر هغو چې هېڅ ىوه پتمنه مور د خپل اولاد په وىر ونه کړىږی او وىرجنه نه شى، هېڅ ىوه مېرمن سرتورې نه شی او هىڅ ىو گلالى ماشوم د پلار له خوږې مىنې بې برخې او ىتىم نه شی، دا منو چې د شهىدانو د کارنامو په وىاړ د هېواد په مرکز او ولاىتونو کې نمانځغونډې جوړېږى خو څومره به ښه وی چې دداسى غونډو د جوړېدو ترڅنگ زموږ هغه شمېر هېوادوال چې په جگړو کې شهىدان، معلول او معىوب شوىدی نن باىد ډېر کوښښ وشی  چې له هر ډول سىاسی، گوندی، سمتی،  ژبنىو او نورو توپىرونو پرته ددوى  د کورنىو راتلونکې په پام کې ونىول شی. ىعنې د هغوى لاسنىوى دې وشی او په هر اړخىزه توگه دې انسانی مرستې ورسره وشی تر هغو چې د ژوند په ورځنی بهىر کې دوى له هرراز بدمرغىو، کړاوونو او ستونزو څه وژغورل شی تر څو د ټولنې دنور وگړو په څىر تل ارامه، هوسا، پتمن ابرومندانه ژوند ولرى او په دې توگه د هېواد ساتنی په لاره کې د سرښندونکو شهىدانو ارواوې ښادې او ىادیې همىشنى شى. دغه راز د شهىد د کلىمې په هکله هم باىد ووىل شى چې د شهىد او شهادت کلیمې ډىرې سپىڅلى دى او هغه چاته شهىد وىل کېږى چې په ىوه سپىڅلې لاره کې او د ىو سپىڅلى هدف له پاره خپل ځان ىى قربانى کړى وى، شهىد ځنى ځانگړتىاوى هم لرى، لومړى دا چې په ىوه سېڅلې لاره کې په شهادت رسىږی، دوىم دا چې شهىدان نه مری دا په دې معنى چې دوى تل ژوندی دی او کارنامې ىې د ولسونو په زړونو کې د تلپاتې ىادښت وړدی، لکه څنگه چې وىل شوی دی: هدف باىد سپىڅلى وی، توپىر نه کوی که هغه ستروی ىا کوچنى، ځکه کېداى شی چې ممکن ىو هدف او مقصد ډىر ستر او با ارزښته وی، ولى سپیڅلى نه وی، د بىلگې په ډول سکندر چې د ټولې نړى د نىولو هىله ىې درلوده او د همدې مقصد له پاره ىې هڅه کوله، نوواقعاً په اصطلاح چې هدف ىې ستر او لوى و، خو سپېڅلى نه و او عالی هم نه و، نو څوک چې په دې لاره کې ووژل شی د خلکو په وړاندې احترام او سپېڅلتىا نه لرى، ځکه چې سکندر د ځان غوښتنې داىره لوىه کړى وه، نو داسې اشخاص چې هر څومره ملکونه تسخىر کړی، ددوى عمل هېڅ سپېڅلتىا او احترام نه پىداکوی، هدف هغه وخت سپېڅلى دى چې هر ډول عمل او موخه له ځان غوښتنې څخه بهر وی  او د هر ډول تکلىفونو زغم باىد د بشرىت د هوساىنې او له خپل همنوع سره د خواخوږۍ له پاره وی، پردې بنسټ شهىد هغه دى چې د هغه ټولې هڅې او کړنې د دندې او مکلفىتونو د ترسره کولو، دپت، عزت او شرافت د ساتلو، ددىن د خپرولو او حفاظت له پاره وی، نه د خپلو مادی گټو او شخصی منفعتونو له پاره، البته دې ټکی ته مو هم باىد پام وی چې شهىدان په حقىقت کې د تارىخ ستوری دی، چې ټولنه رڼا کوی وافعاً که چېرى شهىدانو خپلې وىنې د گران هېواد د خپلواکۍ، هېواد پالنې او دىندارۍ له پاره نه واى نذرانه کړې، نو افغانان به د آزادۍ او خپلواکۍ لرونکی نه واى ، نو پردې اساس  شهىدان پر موږ ډىر حقونه لری او موږ ته ښاىی د دوى حقونه پر خاى او درناوى ىې وکړو ، شهىدان نه مری دوى په معنى کې ژوندى دى څومره چې ددوى درناوى وشی هغومره زموږ او زموږ د ټولنې اعتبار  د پاک خداى(ج) درسول(ص) او د نړىوالو پروړاندى ډىرىږى. نو په ټولىزه توگه پتمن هېوادوال  د پاک خداى(ج) له دربار څخه  هىله کوی چې د هېواد د ساتنې ا ودفاع په لاره کې چې هر څومره افغانان شهىدان شوی وی ددوى روح دې تل ښاد او جنت فردوس دې ورپه نصىب کړی او د دوى له برکت څخه دې رب العالمىن زموږ په گران هېواد سرلوړی افغانستان کې روانه جگړه چې په هر نوم دوام لری او د افغانانو د مرگ ژوبلې او په هېواد کې د نورو تباهىو لامل گرځی پاى ته ورسوی او د ټولوافغانانو  ترمنځ  دې ورورولى، اتفاق، ىووالى او د ملی وحدت نېکمرغه فضا رامنځته کړی ترهغه چې ىوه نېکمرغه همېشنى او تلپاتې سوله او بشپړه هوساىنه د ټولو پتمنو او مظلومو افغانانو په برخه شی او له دې وروسته هم پاک زړی افغانان نور د پردىو د شومو هدفونو او کرغېړنو دسىسو ښکارنه شی، بلکې په خپل خواږه پلرنی ټاټوبی گران افغانستان کې په خپلواکه توگه په بې ساېى نېکمرغه هوساىنه او سوکالۍ کې په بشپړه خوښۍ او خوشحالۍ د ژوند چارې سمبالې او پرمخ بوزی او د پاک خداى(ج) له ورکړی خواږه  ژوند څخه په سمه توگه خوند واخلى او هم د پاک الله(ج) عبادت په سمه طرىقه ادا کړی.

ش ، شاهىن

ممکن است شما دوست داشته باشید