روزنامه هیواد

د هېواد د اقتصادی پرمختګ لپاره باىد له خپل ټول ځواکه کار واخلو

که چېرې افغان دولت دهېواد د دوه دېرشو مىلىونو وګړو له ډلې څخه د ىوستر بشری ځواک په توګه دڅه دپاسه نهو میلىونو بېکارو ، لوستواو نالوستو ځوانانو اوداسې نورو بېکارو ، بېوزلو ، وږو تږو، بربنډو او پښې لوڅو هېوادوالو دکارموندنې لپاره د راز  راز صنعتی فابرىکو ،تولىدی کارخانو او داسې نورو اوږدمهالو اقتصادی او بنسټىزو پروژو دجوړولو اوهمدارنګه ترڅنګ یې دسېندونو ،کانی زېرمو، کرنېزو مځکو او ځنګلونو په ګډون له خداى راکړو بډایو او پریمانو طبىعی سرچىنو او زېرمو څخه د اعظمی ګټې اخىستنې لپاره په کلکه خپلې مټې را بډوهی  او په دې برخه کې له خپلو خلکو سره دخپلو  ژمنو له مخې له خپل ټول زور او ځواک او دغه راز له پوره جدىت، قاطعىت اوصداقت څخه کار واخلی او دهېواد دځینو تېرو شاهانو، امىرانو،او جمهورو رىىسانو په څېر دعىش او نوش کولو ، دپىسو د راټولولو ، ددولتی اوشخصی ملکىتونو دغصبولو ، دبانکونو د لوټولو او داسې نورو فسادونو او فحشاوو د سرته رسولو په ناوړو فکرونو، سوچونو او خىالونو کې ډوب نه شی او دىوې ډېرې مهمې اړتىا په توګه په هېواد کې د اقتصاد پوره ودې اوپىاوړتىا ته دخپلو زىاتو پاملرنو او لومړىتوبونو په محراق کې ځاى ورکړی او دافغانستان حکومت اوخلک په خپلو کې دپوره همغږۍ له مخې په خپل هېواد کې د اقتصاد د پوره ودې اوپىاوړتىا لوړ هدف ته د رسېدلو لپاره په دوىمې نړىوالې جګړه کې د ځپلو او وروسته پاتې ساتل شوىو جرمنىانو او جاپانىانو پرپله پل کېږدی. بېلونه ، بېلچې ، کولنګونه،  جبلونه او دکارکولو نورې آلې پراوږو را واخلی او د خپلو طبىعی زېرمو راسپړلو ، پرسیندونو د برېښنا کوټونو او بندونو جوړولو ، دکرنىزو مځکو آبادولو او ښېرازه کولو او داسې نورو اوږدمهالو اقتصادی او بنسټىزو پروژو ، فابریکو اوکارخانو جوړولو ته ودانګی خپل ځانونه په کې خولې او لاسونه تڼاکې کړی او شپه او ورځ زىات زحمتونه او زىارونه وګالی ، نوهله به دافغانستان دکلونو کلونو دا جګړه ځپلى  اوکنډواله شوى هېواد ګل او ګلزار شی ، ډېر ژر به د پرمختګ لوړو څوکو او جګو پوړىوته ورسېږی او  احتىاج ، محتاج، وږی ، تږی، بربنډ، بېکاره او بېوزلی خلک به یې د ګداىۍ کچکول له ګرځولو اوحکومت به یې د نړۍ له نورو هېوادونو څخه دخىراتونو د راټولولو له احتىاجه دتل لپاره خوندی شی او هم به یې هېواد د اقتصاد له پلوه پرخپلو پښو ودرېږی ، پرمټ به یې له هوسا او بسىا ژوندانه څخه برخمن اوله سىالو هېوادونو سره به سىال شی او آن تردې پورې چې دنړۍ د نورو هېوادونو بېکاره ځوانان اونوربې وزلی خلک به یې دکارموندنې لپاره افغانستان ته راځی او دلته به دافغانستان په اقتصادی پروژوکې پردندو بوختېږی ، له ډېره بده مرغه افغانان له پېړىو راهىسې دافغانستان د وخت دقدرت د ګدۍ او پىسو د لېونىانو ، شاهانو ، امىرانو ، جمهورو رىىسانو او نورو ځان پالو چارواکو د زىاتو بې پرواییو او ناغېړىو په پاىله کې تردې دمه پورې دخپل هېواد ددغه ډول پرمختګ له  آرمانونو بې برخې شوی او ګورته یې له ځانه سره وړی دی . ښه ترا داده چې  افغان حکومت له خپلو خلکو او دغه راز دامرىکا په مشرۍ له نړیوالې ټولنې سره د پوره همغږۍ له مخې د ىوستر ځواک په توګه دهېوا د نږدې نهو میلىونو لوستو او نالوستو بېکارو ځوانانو اوداسې نورو بېکارو هېوادوالو ته دکارموندنې لپاره په هېوادکې د ىادو اقتصادی پروژو د پرکاراچولو ته زور ورکړی او دخپلو زىاتو پاملرنو په محراق کې دې ځاى ورکړی او په  مرسته دې په هېواد کې دخلکو دبېکارۍ ، فقر اوآن  د ناامنىو په څېر کړوونکو ، ځوروونکو او ربړوونکو بدمرغىو او ستونزو ته دپاى ټکى کېږدی او له دې لارې دې خپل هېواد او خلکو ته دسترو او  رښتىنو خدمتونو جوګه شی چې راتلونکی نسلونه تل   پرې ووىاړی او په اړه یې دغه لاندې شعر دعمل جامه واغوندی.

خادم چې په رښتىنې څوک دملک او دملت شیوطن ىې پس له مرګه پرمدفن فخرکوی

شاولی قرار شىنوارى

ممکن است شما دوست داشته باشید