روزنامه هیواد

امراض اسهالات حاد نزد اطفال

امراض اسهالی یکی از پرابلم های  عمده صحی ممالک رو به انکشاف را تشکیل داده که در نزد اطفال کوچکتر از پنج سال مرگ و میر بلند را دارد هر طفل که عمرش کوچکتر از پنج سال باشد در یک سا ل ۳-۹ مر تبه مصاب به اسهال حاد می شود

احصایه ها نشان می دهد که بیشتر از ۲ میلیون طفل که عمر شان از پنج سال کم تر اند در یک سال از سبب اسهال می میرند که ۸۰% انها را اطفال زیر ۲ سال تشکیل میدهد.

تعریف اسهال :

عبارت از دفع نمودن مدفوع نرم و یا ابگین ۳ مرتبه ویا بشتر از ان در۲۴ ساعت ویا دفع نمودن مواد غایطه ابگین (مواد غایطه که شیب ظرف را به خود بگیرد) یک مرتبه در ۲۴ ساعت  اطفال که از شیر مادر تغذی میشوند بصورت نارمل روزانه  چندین مرتبه تغوط نرم و نیمه مایع میداشته باشند که در نزد این اطفال هر گاه دفعات زیاد گردد و یا قوام ان زیادتر ابگین شود اسهال گفته میشود.

اسهال حاد ابگین : بصورت حاد شروع شده چند ساعت ویا چند روز کمتر از ۱۴ روز دوام نموده و خطر عمده ان دیهایدریشن میباشد

و اگر تغذی طفل ادامه داده نشود طفل وزن خود را میبازد. ممکن طفل مصاب سوتغذی شود همچنان تب و استفراغ ممکن موجود باشد.

دوخطر عمده اسهال حاد عبارتند از :

مرگ: که عموما” از سبب دیهایدریشن واقع میشود

سوتغذی:

فکتورهای مساعد کننده اسهال حاد:

سوتغدی- سرخکان – سویه تحصیل پایین مادر – نبودن شیر مادر – مواجه شدن به حالات غیر صحی  –  خوردن اب وغذای منتن

اسباب اسهال حاد:

A : انتانات

 • ویروس ها : روتا ویروس ( Rota virus ) نورو وایرس ) Noro virus  ) ادینو وایرس(Adeno virus)
 • باکتریا ها: yercena enterrolotica-E  coli- cholera- shigela – campylobacter jejuni- salmonella(کمپیلوبکتور جیجنی –شیجیلا-اکولایلی –یرسینا انترولیتیکا – سلمونیا)
 • پرازیت ها : جاردیا و امیب
 • فنگس ها : candida albcans – coccidiomycosis (کوکوسیدومیوسس-کادیدا البکان)

B : غذا ها :

 • کمبود غذا
 • پرخوری
 • الرژی تسمم غذا
 • حسا سیت به شیرمادر وحساسیت به شیر گاو

C :ادویه جات:

 • Ampicillin(امپیسلین)
 • Cotrimexazol(کوتریمکسازول)
 • Chloramphenicol(کلورمفنکول)
 • Amoxicillin(اموکزاسلین)
 • Clindamycin(کلندومایسین)

طریقه سرایت:

فمی غایطی میباشد که توسط اب و موادغذایی منتن مایکروارگانیزم ها سرایت میکند علاوتا” از شخص به شخص نیز سرایت میکند

اسباب خارج امعای اسهال حاد (  parental causes )

انتانات طرق تنفسی علوی – سینه وبغل- انتانات گوش متوسط- انتانات طرق بولی –  septicemia (سپتیسمیا)

اختلا طات اسهال حاد:

مهمترین اختلاطات اسهال حاد ابگین عبارتند از :

کوما – دیهایدرشن – اسهال مقاوم – سوتغذی – علاوه شدن انتان ثانوی – شاک – ترش – عدم کفایه کلیه – التحاب جلد ناحیه غجان – sclerema    (اسکروما)- اسیدوزمیتابولیک – اختلاج – DIC   – تغلف امعا   paralytic illius  (پرالیتیک الیوس )مرگ

تداوی اسهال حاد:

 • تداوی سببی گردد
 • دیهایدرشن مطابق به درجه دیهایدرشن تداوی شود
 • تغذی ادامه داده شود
 • زینک داده شود

سه عنصر اساسی تداوی اسهال حاد عبادتند از:

 • اعاده مایعات بدن ( Rehydration  )
 • توصیه زینک ( zinc supplement)

اطفال ذیل در شفاخانه مانند سیپتسیمی تداوی شوند:

۱ – اطفال مصاب به دیزنتری ضمنا” مصاب به سوتغذی شدید

۲ – اطفال مصاب به دیزنتری که عمر شان کمتر از دوماه باشد

اطفالی که اعراض و علایم ذیل را داشته باشند در معرض خطر  sepsis  قرار داشته باید بستر شوند

 • انتفاخ و حساس بودن بطن
 • حالت توکسیک
 • اختلاج
 • بی حالی

برای تداوی شگیلا از انتی بیوتیک ما نند  ciprofloxacine (سپروفلکسیسن) به دوز ۲۰-۳۰ ملی گرام فی کیلوگرام وزن بدن به دو دوز کسری به مدت پنج روز تجویز میشود.

برای تداوی امیب امیترانیدازول به دوز ۳۰-۴۰ ملی گرام فی کیلوگرام وزن بدن  به مدت ۵ روز تجویز میشود

وقایه اسهال حاد:

 • تغذی با شیر مادر
 • اجتناب از استفاده از شیر چوشک
 • مراعات نمودن حفظ الصحه فردی ( مانند شستن دست ها با اب و صابون )
 • شروع نمودن غذای متمم از سن ۶ ماهگی
 • نوشاندن اب پاک و استفاده ا زظروف پاک برای اطفال
 • جا بجا نمودن مواد غایطه طفل در جای منا سب
 • محافظت غذا ها از گرد و خاک

ترتیب کننده رنځورمل دوکتور سیف الله اباسین

ممکن است شما دوست داشته باشید