روزنامه اصلاح

به بزرگداشت از ۱۱ جوزا روزجهانی کودک: برای رفاه کودکان درکشور، کارهای بنیادی صورت بگیرد

بیشتر امیدواری وجود داشت که در درازای هژده سال وضعیت کودکان و نوجوانان در افغانستان تغییریابد ، باآنکه دراین سال ها گام های دولت در این جهت، استوار و هدفمندانه بود، امانتوانست مشکلات…
ادامه مطلب ...

کودکان و حریم خصوصی آن‌ها

حریم خصوصی یکی از حقوق اساسی و بنیادی هر فرد به شمار می‌رود. اگر بدون اجازه فرد، شخصی به آن دخل و تصرف کند حریم شخصی آن فرد را مورد نقض قرار داده است و مطابق قانون باید مجازات گردد.
ادامه مطلب ...