روزنامه اصلاح

جعلی سعودی شاهزاده د ۸ میلیونو ډالرو ټګۍ برګۍ له کبله زندانی شو

انتونی ګیګناک تر کلونو پورې شاهزادګانو ته ورته ژوند کاوه. ده به ګران بیه ساعتونه او ګاڼه استعمالول، په شخصی جیټ الوتکو کې به یې سفر کاوه، د سفارتی نمبر پلیټونو ګاډی به یې ګرځول او پر…
ادامه مطلب ...

استاد دانش در اجلاس جهانی دولت‌داری باز: دولت افغانستان از بـرنامه و پـالیسی دولت‌داری بـاز استقبال…

ستاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، در راس هیئتی در مجلس افتتاحیۀ نشست بین المللی دولت داری باز که در شهر اوتاوای کانادار برگزار گردید، اشتراک نمود. این نشست از سوی…
ادامه مطلب ...