روزنامه اصلاح

افغان اعلانات

ترجمه انگلیسی تذکره تابعیت به اسم لیمه امیر ولد محمد الله امیر مفقود گردیده اعتبار ندارد.۲۷۹۸ ***** اطـــــلاعیـــــه میوند به اساس حکم قرار قضایی نمبر (346) مورخ 20/10/1396  ریاست…
ادامه مطلب ...