روزنامه اصلاح

معلولین، معیوبین او دشهیدانو کورنۍ دهراړخیزومرستو وړ دی

په تيروکابو څلورو لسيزو پر له پسي تپل شوي بدمرغه او تباه کوونکې جگړي دوام نه يوازي زموږ د هيواد مادي او معنوي شتمني په سرو لمبو کې سوځولي او مظلومو افغانانو ته يي ډيري ناخوالي په ميراث…
ادامه مطلب ...