روزنامه اصلاح
مرور رده

اجتماع

کنفرانس بررسی وضعیت مهاجران افغان؛ معاون رئیس جمهور عاز پاکستان شد

استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی، با حضور سرپرست وزارت امور خارجه، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، روز یکشنبه برای اشتراک در کنفرانس بین المللی "چهل سال میزبانی مهاجرین و آینده بهتر در پاکستان" عازم اسلام آباد شد.
ادامه مطلب ...