روزنامه اصلاح
مرور رده

اجتماع

پیامدهای اجتماعی تعصب و تبعیض

آصف مهاجر    /     بخش نوزدهم تبعیض، عامل تفرقه؛ یکی از آفت های اجتماعی که سلامت یک جامعه را تهدید می کند و خیلی آسیب می زند، تفرقه است. تفرقه یکی از عمده ترین عاملی است که زمینه را برای دخالت و نفوذ بیگانگان در یک جامعه فراهم می کند. این اصطلاح معروف که « تفرقه بینداز و حکومت کن» یک اصطلاح تاریخی است که استعمارگران با استفاده از این تاکتیک قلمرو…
ادامه مطلب ...

پیامدهای اجتماعی تعصب و تبعیض

آصف مهاجر    /     بخش شانزدهم تبعیض، چالشی برای وحدت ملی؛ یکی از ضرورت های جدی جامعه ی ما، وحدت ملی است. وحدت ملی بدین معنا که تمامی گروهای مردمی بدون ملاحظات قومی، مذهبی، سمتی و زبانی در مسایل کلان کشوری و منافع ملی تشریک مساعی داشته باشند و در عرصه ی  مدیریت امور جمعی، مشارکت فراگیر داشته باشند و تمامی جریان ها و گروه های مردمی در ارتباط به…
ادامه مطلب ...

صلح و ضرورت تعمیم آن در جامعه

در کشور هایی که جنگ بیداد میکند، گلوله ها، خمپاره ها ، سلاح های مدهش و مهلک زنده گی انسان ها را به کام نیستی می کشاند، صلح جایش را به خشونت خالی می کند. افغانستان از چهل سال به اینسوست که درگیر خشونت فزیکی، خشونت روانی، محرومیت از حقوق اساسی انسانی است.  طی این جنگ های بدون مفهوم و خانه برانداز، تجاوز و تهاجم بیگانه ها و تحمیل مفکوره های بیگانه ،…
ادامه مطلب ...

به مناسبت روز جهانی پناهندگان؛ ضرورت شناخت حقوق قانونی پناهندگان

مهاجرت و پناهندگی به‌حیث یک مسئله کلان در کشورها مطرح است و چندین میلیون انسان با این پدیده دست و پنجه نرم می‌کند. به خاطر توسعه و گستردگی این مسئله در بین کشورها، یک سلسله حقوق و امتیازات برای پناهندگان در قوانین کشورها در نظر گرفته شده، تا از آسیب پذیری ها و مشکلات پناهندگان بکاهد. بر اساس این قوانین، مهاجران از حقوق زیادی در ابعاد آزادی، تعلیمی…
ادامه مطلب ...