روزنامه اصلاح
مرور رده

گزارش

فراغت ۴۰ سوادآموز از کورس‌های سوادآموزی در کابل

چهل بانو پس از یک دوره آموزش 9 ماهه سند فراغت شان را با حضور سفیر جمهوری ترکیه در افغانستان و مقامات بلند پایه دولتی بدست آوردند. این بانوان 9 ماه قبل از سوی نهاد خانۀ مهربانی و انستیتوت یونس امره یا بنیاد فرهنگی ترکیه، به صورت رایگان شامل کورس های سواد آموزی شده بودند. اکنون این بانوان که خواندن و نوشتن را یاد گرفته اند از مقامات می‌خواهند تا…
ادامه مطلب ...