روزنامه اصلاح
مرور رده

مصاحبه

مولوی سراجی: جـنگ افغانـستان، جـنگ تحمیلی است و هیچ‌گونه مشروعیت دیـنی نـدارد

جنگ پدیدۀ شوم و تباه کن است، جنگ است که انسان‌ها را نابود و کشورها را ویران می سازد. اگر به پیشینۀ تاریخی جنگ ها نظر اندازیم در طول تاریخ؛ جز تباهی و ناکامی کدام نتیجۀ دیگر که قابل ملاحظه و مشاهده باشد، در قبال نداشته است. چهل سال جنگ تحمیلی، سرزمین ما را ویران و انسان های زیادی را به کام مرگ فروبرد.
ادامه مطلب ...

محمد اسحق صمدی کارشناس محیط زیستی: ساعی بیشتر را در ایجاد انگیزه به خاطر بهبود وضعیت محیط زیست معطوف بداریم

اگر ما واقعاً، پس ازسالها جنگ وزد و بند با حس وطندوستی به فکر آبادی، اعمار ویرانی‌ها و خرابی ها می بودیم، کشور خود را خانه‌ی مشترک خود می‌دانستیم و هریک ازما به سهم خود صادقانه در هر پست، مقام، چوکی و موقف اجتماعی که قرار  داشتیم کار میکردیم  شاید پس از هفده و هژده سال تغییری در وضعیت عمومی کشور رونما میشد و انگیزه های قوی تری برای بازسازی، آبادی،…
ادامه مطلب ...

سخنگوی وزارت تحصیلات عالی: محیط‌های اکادمیک مکان‌های علمی اند، نه محل تصفیه‌حساب‌های شخصی

هم اکنون 48 پوهنتون و موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی و 131 پوهنتون و موسسه تحصیلات عالی شخصی در وزارت تحصیلات عالی ثبت وجواز فعالیت دارند و ده ها هزار دانشجو مشغول فراگیری علم، تعلیم و تعلم استند. در محیط های اکادمیک دانشجویان بدون در نظر داشت ملاحظات سیاسی، قومی و  مذهبی به خودشناسی، همدیگر پذیری و به نبوغ فکری و عقلی رسیده و به هر گونه…
ادامه مطلب ...