روزنامه اصلاح
مرور رده

مصاحبه

سرمحقق عبدالجبار عابد آمر انستیتیوت فلسفه و جامعه شناسی  اکادمی علوم افغانستان: تحقق صلح در افغانستان بدون همکاری کشورهای منطقه و جهان امکان پذیر نیست

یکی ازمباحث داغ روز و یکی از موضوعات مهم کشور مسأله تأمین صلح است.  باگذشت هژده سال از استقرار دولت جمهوری اسلامی درکشور وحضور گسترده جامعه ی جهانی ،  هنوز موضوع تأمین امنیت و یااستقرار صلح درافغانستان  در صدر مسایل قرار دارد ،  بیگمان تحکیم صلح درکشوری که چهل سال را در جنگ وبحران به سر برده است ، امری نیست که به گونه ی آنی و دفعتأ تحقق  یابد .
ادامه مطلب ...

انجنیر لطیف سینماگر و کارگردان سینما: در بخش سینما، نتوانستیم هنر متعالی، فاخر و متناسب با نیازهای فرهنگی خود مان را تولید نماییم

پدیده‌ی سینما در جمع دیگر پدیده های هنری یک پدیده فرهنگی است، همچنان سینما یک پدیده ی بصری و سمعی نیز میباشد، چیزی را که با چشم مشاهده می کنیم، تأثیر آن بیشتر  از طریق گوش است. گفته می توانیم که سینما یک مدرسه و مکتب است، مدرسه یی که توسط آن بیننده می تواند به کنه مطلب راه باز کند، نیاز هایش را دریافت نماید، برای غنای فکری اش استفاده های شایسته و…
ادامه مطلب ...

تازه‌های نشر کتاب در کشور

در چند سال پسین و حتا در ماه‌های اخیر به صدها اثر تازه از نویسنده گان واهل قلم کشور به بازار کتاب راه باز کرده است. همین اکنون ده ها ناشر در داخل کشور و بیرون…
ادامه مطلب ...

فیض الله محتاج رییس انتشارات کتب بیهقی: انترنت و شبکه‌های اجتماعی فرهنگ کتابخوانی را در میان مردم کمرنگ ساخته است

پرورش وعادت به مطالعه از روز های نخست زندگی، کودکی و نوجوانی در جغرافیای خانه و خانواده آغاز می شود و تا فرجامین مرحله ها و عالی ترین تحصیلات زمان پوهنتون ادامه پیدا می کند. خانواده ها، به ویژه پدر و مادر عادت کتاب خواندن را در فرزندان شان به وجود آورند، همچنان مربیان آموزشی که نقش مهم در پرورش دارند به کودکان، نوجوانان، جوانان، آموزشی را که لازم…
ادامه مطلب ...