روزنامه اصلاح
مرور رده

مصاحبه

برای کاهش و جلوگیری از خشونت علیه زنان، برنامه‌های کارا و موثری رویدست گرفته شود

همه سال از روز رفع خشونت علیه زنان در افغانستان، با تدویر کنفرانس‎ها، سیمینارها و گردهمایی ها، تجلیل و گرامی‎داشت صورت می‎گیرد. اما این پدیده‎ی شوم افزون بر این ‎که کاهش نیافته، بل افزایش هم کسب کرده است. 
ادامه مطلب ...

تلاش‎هـا باید روی ختم جنگ و تأمین صلح پایـدار متمرکز باشد

تداوم جنگ، خونریزی، نبود ثبات و بحران دوامدار درافغانستان از 41 سال به اینسو مردم ما را می‎آزارد و شدت آن نه تنها به هستی مادی و معنوی کشورآسیب وارد کرد؛ بل زیرساخت‎های اجتماعی، اقتصادی و حتا فرهنگی‎مان را چنین ضربه زد که بسیار دشوار و در برخی از موارد حتا محال است تا این صدمات را از میان برد.
ادامه مطلب ...

مذاکرات بین الافغانی یگانه راه تأمین صلح در کشور است

بدون تردید تحکیم صلح درکشوری که چهل و یک سال را در جنگ و بحران به سر برده است ، امری نیست که به گونه ی آنی  و دفعتأ به حقیقت مبدل گردد. روی همین منظور یکی از مباحث داغ روز و یکی از موضوعات مهم کشور، مسأله ی تأمین صلح است و با گذشت 19 سال از استقرار دولت جمهوری اسلامی درکشور و حضور گسترده ی جامعه ی جهانی، هنوز موضوع تأمین امنیت و استقرارصلح در…
ادامه مطلب ...