روزنامه اصلاح
مرور رده

صحت

امضای تفاهمنامه‌ی اعمار یک مرکز آموزش‌های صحی در ولایت پکتیا

داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت‌عامه، روز گذشته، تفاهم‌نامه‌ای را با تاریه مکنوسن واتردال، رییس کمیته‌ی ناروی برای افغانستان، امضا کرد که بر اساس آن یک باب انستیتوت علوم صحی حوزوی در شهر گردیز ولایت پکتیا پایه گذاری می شود. با اعمار این انستیتوت، زمینه‌ی آموزش‌های بیشتر طبی برای باشندگان ولایت های غزنی، خوست، پکتیا و پکتیکا فراهم می‌شود.
ادامه مطلب ...