روزنامه اصلاح
مرور رده

صحت

دوام آگاهی‌دهی پیرامون امنیت غذایی و تغذیه؛ ۴۴ درصد از جمعیت کشور امنیت غذایی ندارد

مسؤولان آجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه افغانستان می‌گویند که44درصد از جمعیت کشور امنیت غذایی ندارد. به گفته آنان، امنیت غذایی زمانی تأمین می‌شود که شهروندان به غذای سالم، مغذی و پایدار دسترسی داشته باشند؛ دسترسی به غذا به گونه‌ی فزیکی، اجتماعی و اقتصادی وجود داشته باشد و استفاده و مصرف غذا آگاهانه باشد.
ادامه مطلب ...

مسؤولان در وزارت صحت عامه: شهروندان در صورت مشاهدۀ علایم توبرکلوز به مراکز صحی مراجعه کنند

توبرکلوز از بیماری های واگیر است که همه ساله شمار زیادی از هموطنان ما به این بیماری مصاب می شوند. توبرکلوز در کشورهای فقیر هنوز هم سبب مرگ و میر بیماران می شود.
ادامه مطلب ...