روزنامه اصلاح
مرور رده

محیط زیست

هر شهروند یک نهال؛ بیش از ۲۰ میلیون نهال توزیع شده است

وزارت زراعت افغانستان از دو ماه به ایسنو کمپاینی را زیر نام «صلح و سرسبزی» در سراسر کشور راه اندازی کرده است. این وزارت از شهروندان می‌خواهد تا در سر سبزی محیط شان سهم بگیرند. این وزارت همه ساله از ماه حوت به بعد میلیون‌ها اصله نهال را در مرکز و ولایات افغانستان به منظور گسترش ساحات سبز توزیع می‌کند و هر سال با شعارهای مختلف کمپاین نهال شانی را به…
ادامه مطلب ...