روزنامه اصلاح
مرور رده

سرمقاله

در سر سبزی وطن خویش سهم بگیریم

سال جدید خورشیدی از راه رسید وبا خود نوید سر سبزی وطراوت طبیعت را آورد. با وفرت نزولات آسمانی ومیزان قابل توجه بارش برف وباران در فصل زمستان گذشته در سال روان بر خلاف گذشته زمینه وبستر مناسبی برای رشد وشگوفایی زراعت، باغداری و مالداری فراهم می باشد. شهروندان کشور به خصوص کسانی که در مناطق روستایی زنده گی میکنند وهم کسانی که زمین زراعتی در تحت…
ادامه مطلب ...

آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه‌ها قربانی صـلح نـشود

روز گذشته از روز خبرنگار در افغانستان بزرگداشت به عمل آمد. این بزرگداشت دو نکته‌ی عمده را در بر داشت. یکی اینکه آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها به عنوان دو ارزش اساسی باید حفظ شود و و دوم اینکه به مشکلات و چالش های خبرنگاران رسیدگی شود.      مقامات حکومت وحدت ملی این اطمینان را به خبرنگاران می دهند که آزادی بیان و نیز فعالیت آزاد رسانه ها به…
ادامه مطلب ...

 نگرانی شهروندان از مذاکرات پشت پرده‌ی صلح

پنجمین دور گفتگو های هیئت مذاکره کننده‌ی ایالات متحده‌ی امریکا و نمایندگان گروه طالبان در شهر دوحه‌ی کشور شاهی قطر در حالی وارد چهارد همین روز خود شده که نسبت به آنچه که این مذاکرات در پشت در های بسته جریان دارد، کدام موضوع خاصی به بیرون درز نکرده و راجع به محتویات این سلسله گفتگو ها و توافقات احتمالی طرفین اطلاع رسانی نگردیده است.      این وضع…
ادامه مطلب ...

تضعیف وجهه‌ی نهادی دولت به نفع کشورس نیست

شهر مسکو از روز گذشته برای دو روز، میزبان نشستی در زمینه ی صلح افغانستان می باشد که جمعی از سیاستمداران از داخل کشور وتعدادی از اعضای دفتر گروه طالبان در قطر در آن حضور خواهند داشت. به صورت رسمی گفته شده اتحادیه ی افغان های مقیم فدراتیف روسیه این نشست را میزبانی می کنند، اما باور ها بر این است که این نشست با هزینه وبرنامه ریزی دولت فدراتیف روسیه…
ادامه مطلب ...