روزنامه اصلاح
مرور رده

سرمقاله

محیط‌های اکادمیک و ضرورت پرهیز از پرخاشگری

محیط های اکادمیک مانند پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی و...، به فضای عقلانیت و منطق‌گرایی نیز شهره است. به این معنا که روابط انسان ها در محیط های اکادمیک بر بنیاد عقلانیت استوار می باشد. انسان های که در محیط های اکادمیک زندگی وفعالیت دارند روابط ذات البینی خویشتن را بر اساس عقلانیت ومنطق رفتاری استوار می سازند. عقلانیت ومنطق رفتاری حکم میکند تا بر…
ادامه مطلب ...

طالبان مقبولیت مردمی ندارند

  یک نماینده‌ی طالبان که به روز جمعه‌ هفته‌ی گذشته در جریان نشست مسکو برای صلح افغانستان با تعدادی از خبرنگاران رسانه ها سخن میگفت مدعی شد گروهی که وی از آن…
ادامه مطلب ...

از کنفرانس مسکو فقط برای تسهیل گفتگوهای صلح استفاده شود

کنفرانس مسکو برای صلح افغانستان با اشتراک هیئتی از شورای عالی صلح افغانستان و نماینده گان برخی کشور های منطقه وجهان روز گذشته آغاز به کار کرد. در این کنفرانس که از آن به محور مسکو نام برده میشود تعدادی از اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز اشتراک دارد. قرار است در این نشست راه های رسیدن به صلح در افغانستان مورد بررسی قرار گرفته وبرای ایجاد تسهیلات…
ادامه مطلب ...

افغانستان نیازمند حمایت در برابر اثرات ناگوار تغییر اقلیم

ملل جهان سرگرم بزرگداشت از هفته‌ی خاص تغییر اقلیم است. تغییر اقلیم به آن سازه‌ی طبیعی گفته میشود که بیشترینه از اثر فعالیت های مربوط به انسان و نهادها و موسسات صنعتی به وجود آمده  وباعث می شود شرایط جوی زمین دچار تغییرات اثر گذاری بر حیات زنده‌جان ها گردد. یکی از اثرات تغییر اقلیم همانا گرمایش زمین است. گرمایشی که باعث شده یخچال های موجود در بسا…
ادامه مطلب ...

دوام حمله بر روند دموکراسی

 صبح روز گذشته یک حمله کننده‌ی انتحاری که می خواست موتر حامل کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات را هدف قرار دهد، پیشاپیش از سوی پولیس کابل شناسایی  ومورد تیر…
ادامه مطلب ...

امنیت انتخابات تامین می‌شود

بر بنیاد اعلام وزارت امور داخله از روز گذشته اعزام حدود پنجاه هزار تن از نیروهای ملی امنیتی کشور که بیشترینه تعداد آنان را پولیس ملی تشکیل میدهد، به ولایات مختلف آغاز شده است. قرار است این نیروها امنیت مراکز و محلات رأیدهی را در روز انتخابات تامین نمایند.  نجیب دانش، سخنگوی این وزارت که با رسانه ها سخن میگفت با اشاره به اینکه نزده ولسوالی از مجموع…
ادامه مطلب ...