روزنامه اصلاح
مرور رده

مواد مخدر

مجازات ۱۵ تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در کابل

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر می گوید که در جریان یک هفته‌ی گذشته، ۱۵ تن در پیوند به ۱۴ قضیه‌ی جرایم قاچاق مسکرات و مواد مخدر از سوی محاکم ابتدایی واستیناف از ۵ الی ۳۰ سال حبس محکوم به مجازات شدند.
ادامه مطلب ...